Chờ Đón Vàng Thu

Tảng sáng sương nhiều .
Xế trưa nắng quái .
Trời chiều mưa mau .
Thời gian nhiệm mầu
Sắp qua hồng Hạ , bước vào vàng Thu .
Gió vờn tóc liễu vi vu .
Ngàn thông phủ áo sa mù mênh mang .
Chờ Thu , mắt cúc hoen vàng .
Đón Thu , đàn bướm rộn ràng bên hoa .
Trầm tư cánh mimosa .
Hồng nhung thao thức , đậm đà lưu li .
Hẹn hò rạo rực tường vi .
Thoáng hương đài các trà mi mơ hồ .
Nắng mượt như tơ ,
Hiu hiu ngọn gió ,
Lững lờ mây trôi .
Con nai ngơ ngác ven đồi …
Em ơi ! Thu đã đến rồi , phải không ?

Trần Quốc Bảo

Parlami D’Amore, Mariu` !_Hãy Nói Yêu Đương Với Anh, Maria !

Parlami D’Amore, Mariu` !
Music : Cesare Andrea Bixio
Lyrics : Ennio Neri
Hãy Nói Yêu Đương Với Anh, Maria !
Nhạc : Cesare Andrea Bixio
Lời : Ennio Neri

 

Original Italian lyrics with English Translation
Lời gốc tiếng Ý với bản dịch sang văn xuôi tiếng Anh

 

Come sei bella piu’ bella stasera Mariu’ !
How beautiful you are – more beautiful – tonight Mariu’ !
Em đẹp biết bao – đêm nay còn đẹp hơn nữa – Maria !

Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu .
The smile of a star shines in your eyes of blue .
Sao mỉm cười sáng xanh trong mắt em .

Anche se avverso il destino domani sara’ ,
Even if tomorrow destiny conspires against us ,
Dù ngày mai định mệnh có ngang trái cho chúng ta ,

Oggi ti sono vicino , perche’ sospirar ?
Today I’m near you, why sigh ?
Hôm nay anh ở bên em , sao em lại thở dài ?

Non pensar !
Do not think !
Đừng nghĩ ngợi làm gì !

Parlami d’amore Mariu` !
Speak to me of love , Mariù !
Hãy nói yêu đương với anh , Maria !

Tutta la mia vita sei tu .
My life belongs to you .
Đời anh thuộc về em .

Gli occhi tuoi belli brillano ,
Your beautiful eyes shine ,
Đôi mắt đẹp của em sáng ngời

Fiamme di sogno scintillano .
The fire of dreams flash .
Là ngọn lửa bừng sáng của ước mơ .

Dimmi che illusione non e’.
Tell me it’s no illusion .
Hay nói với anh rằng ngọn lửa đó không phải là ảo tưởng .

Dimmi che sei tutta per me .
Tell me you are mine .
Hãy nói với anh em là của anh .

Qui sul tuo cuor non soffro piu’ .
Here next to your heart I suffer no more .
Ở đây với tình yêu của em , anh không còn đau khổ .

Parlami d’amore Mariu’ !
Speak to me of love , Mariù !
Hãy nói yêu đương với anh , Maria !

So che una bella e maliarda sirena sei tu !
What a beautiful siren you are !
Em như một nữ ngư đẹp quá ! (1)

So che si perde , chi guarda quegli occhi tuoi blù !
So what if all is lost ? Just look at those blue eyes of yours !
Vậy nếu tất cả đều mất thì sao ? Nhìn đôi mắt xanh của em thôi kìa ! (2)

Ma che m’importa se il mondo si burla di me ?
What does it matter if the world laughs at me ?
Nếu người đời cười chê anh thì có gì quan trọng ? (3)

Meglio nel gorgo profondo ma sempre con te !
Better an eternity in the deepest whirlpool with you !
Mãi mãi ở với em trong xoáy nước biển sâu nhất là tốt hơn ! (4)

Si , con te !
Yes , with you !
Phải đó , với em !

Parlami d’amore Mariu` !
Speak to me of love , Mariù !
Hãy nói yêu đương với anh , Maria !

Tutta la mia vita sei tu .
My life belongs to you .
Đời anh thuộc về em .

Gli occhi tuoi belli brillano ,
Your beautiful eyes shine ,
Đôi mắt đẹp của em sáng ngời

Fiamme di sogno scintillano .
The fire of dreams flash .
Là ngọn lửa bừng sáng của ước mơ .

Dimmi che illusione non e’.
Tell me it’s no illusion .
Hãy nói với anh rằng ngọn lửa đó không phải là ảo tưởng .

Dimmi che sei tutta per me .
Tell me you are mine .
Hãy nói với anh em là của anh .

Qui sul tuo cuor non soffro piu’ .
Here next to your heart I suffer no more .
Ở đây với tình yêu của em , anh không còn đau khổ .

Parlami d’amore Mariu’ !
Speak to me of love , Mariù !
Hãy nói yêu đương với anh , Maria !

 

Maria, em như một nữ ngư tuyệt đẹp (1) , như thế anh có thể chết (2) vì phải theo em xuống xoáy nước biển sâu và bị người đời chê cười là mê nữ ngư nên mất mạng (3) . Mặc dầu vậy, anh mãi mãi ở dưới xoáy nước biển sâu với em còn hơn (4) .

 

Phi Long Huỳnh Anh & Khai Phi Hạnh Nguyên
dịch Anh sang Việt Văn

 

Come sei bella piu’ bella stasera Mariu’ !
How beautiful you are – more beautiful – tonight Mariu’ !
Em đẹp biết bao – đêm nay còn đẹp hơn nữa – Maria !

Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu .
The smile of a star shines in your eyes of blue .
Sao mỉm cười sáng xanh trong mắt em .

Anche se avverso il destino domani sara’ ,
Even if tomorrow destiny conspires against us ,
Dù ngày mai định mệnh có ngang trái cho chúng ta ,

Oggi ti sono vicino , perche’ sospirar ?
Today I’m near you, why sigh ?
Hôm nay anh ở bên em , sao em lại thở dài ?

Non pensar !
Do not think !
Đừng nghĩ ngợi làm gì !

Parlami d’amore Mariu !
Speak to me of love , Mariù !
Hãy nói yêu đương với anh , Maria !

Tutta la mia vita sei tu .
My life belongs to you .
Đời anh thuộc về em .

Gli occhi tuoi belli brillano ,
Your beautiful eyes shine ,
Đôi mắt đẹp của em sáng ngời

Fiamme di sogno scintillano .
The fire of dreams flash .
Là ngọn lửa bừng sáng của ước mơ .

Dimmi che illusione non e’.
Tell me it’s no illusion .
Hay nói với anh rằng ngọn lửa đó không phải là ảo tưởng .

Dimmi che sei tutta per me .
Tell me you are mine .
Hãy nói với anh em là của anh .

Qui sul tuo cuor non soffro piu’ .
Here next to your heart I suffer no more .
Ở đây với tình yêu của em , anh không còn đau khổ .

Parlami d’amore Mariu’ !
Speak to me of love , Mariù !
Hãy nói yêu đương với anh , Maria !

 

Dimmi che illusione non e’.
Tell me it’s no illusion .
Hay nói với anh rằng ngọn lửa đó không phải là ảo tưởng .

Dimmi che sei tutta per me .
Tell me you are mine .
Hãy nói với anh em là của anh .

Qui sul tuo cuor non soffro piu’ .
Here next to your heart I suffer no more .
Ở đây với tình yêu của em , anh không còn đau khổ .

Parlami d’amore Mariu’ !
Speak to me of love , Mariù !
Hãy nói yêu đương với anh , Maria !

Earning Money In The U.S._Kiếm Tiền Tại Mỹ

Unemployed 65-year old people, and unemployed single parents, who have no bank account and no other money can apply for Social Welfare Program (SWP) at the Social Security Services nearest to their home. SWP provides housing, food, and Medicaid, etc for free. Medicaid covers all health care, but it pays only for part of dental care. When these single parents no longer have a child under 18 years of age, they stop being eligible for SWP. Disabled and low income people can go to the Social Security Services to ask for help.

An amount of money is being taken away by the Social Security Services from your salary on each paycheck. If you are running your own business, an amount of money is also being extracted from your income periodically by the Social Security Services. Therefore in both cases, you can apply for Unemployment Payment at the Social Security Services, and if you work at least for 40 quarters (1 quarter = 1/4 year = 3 months), you are entitled to Social Security Benefit (SSB) when you retire. In addition to SSB, you get Pension Payment when you retire from many government agencies or some private companies. Your employer usually gives you 1% of your gross salary on each paycheck. And this money is put into a Savings Program for retirement. You can invest usually up to 15% of your gross salary on each paycheck to this program. And in this case, your employer gives you 5% of your gross salary on each paycheck. This 5% is put into the program. You can withdraw money from your Savings Program only when you retire.

Người già 65 tuổi thất nghiệp, cha hoặc mẹ độc thân thất nghiệp có con dưới 18 tuổi, nếu không có tiền trong ngân hàng và không có tiền nào khác có thể xin Welfare tại Sở An Ninh Xã Hội (Social Security Services) gần nhà họ nhất. Chương Trình Welfare Xã Hội (Social Welfare Program, SWP) cung cấp miễn phí nhà ở, thực phẩm, và Medicaid, vân vân. Medicaid trả tiền tất cả tốn phí về sức khỏe, nhưng chỉ trả một phần tốn phí về răng. Khi những cha hoặc mẹ độc thân này không còn có con dưới 18 tuổi, họ bị cắt mất SWP. Người bị tàn tật hoặc có thu nhập thấp có thể đến Sở An Ninh Xã Hội xin giúp đỡ.

Sở An Ninh Xã Hội lấy đi một số tiền lương của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương. Nếu bạn làm chủ một cơ nghiệp kinh doanh, Sở An Ninh Xã Hội cũng lấy đi một số tiền thu nhập của bạn vào mỗi định kỳ (mỗi tháng chẳng hạn). Vì vậy trong cả hai trường hợp, bạn có thể đến Sở An Ninh Xã Hội làm đơn hưởng Tiền Thất Nghiệp (Unemployment Payment) và nếu bạn làm việc ít nhất 40 tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng), bạn được hưởng tiền Phúc Lợi An Ninh Xã Hội (Social Security Benefit, SSB) khi bạn về hưu. Thêm vào SSB, khi về hưu, bạn có thể được trả Tiền Hưu Trí (Pension Payment) bởi cơ quan chính phủ hoặc hãng tư bạn đã làm việc. Chủ bạn thường cho bạn 1% lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Và số tiền này được bỏ vào Chương Trình Để Dành Tiền (Chương Trình Tiết Kiệm) cho tuổi về hưu (Savings Program for retirement). Bạn có thể đầu tư tới 15% tiền lương chưa trừ bì của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương vào chương trình này. Và trong trường hợp này, chủ của bạn thường cho bạn 5% tiền lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Số tiền 5% này được bỏ vào chương trình. Bạn chỉ có thể rút tiền tiết kiệm khi bạn về hưu.

 

Khai Phi

Beauty And Love_Sắc Đẹp Và Tình Yêu

Most men including the most powerful and wealthiest ones prefer beauty to love of young pretty women.
Therefore, most young pretty women prefer money to anything else of men.

Đa số đàn ông kể cả những kẻ quyền lực và giàu sang nhất thích sắc đẹp hơn tình yêu của đàn bà trẻ đẹp.
Vì vậy, đa số đàn bà trẻ đẹp thích tiền hơn những gì khác của đàn ông.

Khai Phi

Like Dracula Sucks Blood_Như Quỷ Nhập Tràng Hút Máu

In the TV show Family Feud hosted by Steve Harvey, they asked one hundred Americans, “Who suck your money most like dracula sucks blood?”. The answer was as follows:
1. IRS (Internal Revenue Service)
2. Children
3. Spouses
4. Mortgage (home loan)

Trong chương trình giải trí TV Family Feud (Gia Đình Đấu Trí) do Steve Harvey điều khiển, người ta đã hỏi một trăm người Mỹ, “Ai hút tiền của bạn nhiều nhất như quỷ nhập tràng hút máu?”. Câu trả lời đã là:
1. Sở thuế Mỹ_IRS (Internal Revenue Service)
2. Con cái
3. Vợ hoặc chồng
4. Ngân hàng cho vay tiền mua nhà_mortgage (home loan)

Documented by Khai Phi Hanh Nguyen_Khai Phi Hạnh Nguyên sưu tầm

1 2 3 37