Oceano Nox_Đêm Đại Dương

Oceano Nox
Đêm Đại Dương

Oh ! combien de marins , combien de capitaines
Ôi ! biết bao nhiêu hải hành viên , biết bao nhiêu thuyền trưởng
Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines ,
Đã vui vẻ ra đi cho những cuộc hành trình xa xôi ,
Dans ce morne horizon se sont évanouis !
Đã biến mất trong chân trời u buồn này !
Combien ont disparu , dure et triste fortune !
Biết bao nhiêu người đã mất hút , số phận cực khổ và buồn thảm !
Dans une mer sans fond , par une nuit sans lune ,
Trong biển sâu không đáy , vào một đêm không trăng ,
Sous l’aveugle océan à jamais enfouis !
Mãi mãi bị chôn dấu dưới đại dương mù lòa !

Combien de patrons morts avec leurs équipages !
Biết bao nhiêu chủ tàu bị chết cùng với hải hành đoàn !
L’ouragan de leur vie a pris toutes les pages
Cơn bão táp mãnh liệt của cuộc đời họ đã lấy đi tất cả những trang đời
Et d’un souffle il a tout dispersé sur les flots !
Và bằng một luồng gió thổi , đã rải tung tất cả lên những sóng lớn !
Nul ne saura leur fin dans l’abîme plongée .
Không ai sẽ biết được đoạn kết của họ đã bị lao vào tai họa .
Chaque vague en passant d’un butin s’est chargée ;
Mỗi một đợt sóng trôi qua đã chiếm lấy một chiến lợi phẩm ;
L’une a saisi l’esquif , l’autre les matelots !
Đợt sóng này đã lấy một vật nhỏ trong tàu , đợt sóng kia những thủy thủ !

Nul ne sait votre sort , pauvres têtes perdues !
Không ai biết số phận các người , hỡi những kẻ thiệt mạng đáng thương !
Vous roulez à travers les sombres étendues ,
Các người lăn qua những khoảng mờ tối ,
Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus .
Trán vô hồn đụng phải những tảng đá không ai biết , ngang mặt nước .
Oh ! que de vieux parents , qui n’avaient plus qu’un rêve ,
Ôi ! biết bao nhiêu cha mẹ già , những người đã chỉ có một giấc mơ ,
Sont morts en attendant tous les jours sur la grève
Đã chết đi trong thời gian ngày ngày đợi chờ trên bãi biển sỏi cát
Ceux qui ne sont pas revenus !
Những kẻ đã không bao giờ trở lại !

On s’entretient de vous parfois dans les veillées .
Đôi khi người ta nói với nhau về các người trong những buổi thức đêm .
Maint joyeux cercle , assis sur des ancres rouillées ,
Đám đông người ngồi thành vòng tròn vui vẻ trên những chiếc neo rỉ sét ,
Mêle encor quelque temps vos noms d’ombre couverts
Thỉnh thoảng còn nhắc tên các người , những cái tên đã bị phủ bóng tối ,
Aux rires , aux refrains , aux récits d’aventures ,
Trong những trận cười , những câu chuyện kể đi kể lại , những truyện phiêu lưu ,
Aux baisers qu’on dérobe à vos belles futures ,
Những cái hôn kín đáo cho tương lai tốt đẹp của các người ,
Tandis que vous dormez dans les goémons verts !
Trong khi các người an nghỉ vĩnh viễn giữa những đám rong xanh !

On demande : – Où sont-ils ? sont-ils rois dans quelque île ?
Người ta hỏi : – Họ ở đâu ? họ có làm vua trên một hòn đảo nào đó không ?
Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile ? –
Họ có bỏ chúng ta để đến một bến bờ phì nhiêu hơn không ? –
Puis votre souvenir même est enseveli .
Rồi thì ngay cả kỷ niệm về các người cũng bị chôn vùi .
Le corps se perd dans l’eau , le nom dans la mémoire .
Thân xác các người mất đi trong nước , tên các người mất đi trong ký ức .
Le temps , qui sur toute ombre en verse une plus noire ,
Thời gian đổ lên bất cứ một bóng tối nào một bóng tối đen hơn ,
Sur le sombre océan jette le sombre oubli .
Ném xuống đại dương mờ tối sự quên lãng mờ tối .

Bientôt des yeux de tous votre ombre est disparue .
Chẳng bao lâu , hình bóng của các người bị biến mất khỏi đôi mắt mọi người .
L’un n’a-t-il pas sa barque et l’autre sa charrue ?
Người này không có một con tàu nhỏ của mình , người kia một cái cầy hay sao ?
Seules , durant ces nuits où l’orage est vainqueur ,
Một mình , suốt những đêm mưa to gió lớn hoành hành ,
Vos veuves aux fronts blancs , lasses de vous attendre ,
Nhưng bà góa trán phủ tóc bạc của các người , mệt mỏi vì mong đợi các người ,
Parlent encor de vous en remuant la cendre
Hãy còn nói đến các người khi khơi đống tro tàn
De leur foyer et de leur coeur !
Trong lò sưởi và trong lòng mình !

Et quand la tombe enfin a fermé leur paupière ,
Và khi cái huyệt vào lúc cuối đã đóng lại đôi mi các bà góa ,
Rien ne sait plus vos noms , pas même une humble pierre
Tên các người chẳng còn được cái gì biết đến , ngay cả một hòn đá tầm thường
Dans l’étroit cimetière où l’écho nous répond ,
Trong nghĩa trang chật hẹp có tiếng dội trả lời chúng tôi ,
Pas même un saule vert qui s’effeuille à l’automne ,
Ngay cả một cây liễu xanh trụi lá vào mùa thu ,
Pas même la chanson naïve et monotone
Ngay cả bài hát chất phác và đều đều
Que chante un mendiant à l’angle d’un vieux pont !
Một người ăn xin hát trong góc một chiếc cầu cũ !

Où sont-ils , les marins sombrés dans les nuits noires ?
Họ ở đâu , những hải hành viên đã chìm xuống nước trong những đêm tối đen ?
O flots , que vous savez de lugubres histoires !
Hỡi sóng cả , các ngươi biết được biết bao nhiêu là truyện tang tóc !
Flots profonds redoutés des mères à genoux !
Các ngươi là sóng sâu mà những bà mẹ sợ hãi quỳ gối xuống !
Vous vous les racontez en montant les marées ,
Các ngươi kể cho nhau những truyện đó khi các ngươi đi lên những thủy triều
Et c’est ce qui vous fait ces voix désespérées
Đã tạo thành cho các ngươi những tiếng nói tuyệt vọng này
Que vous avez le soir quand vous venez vers nous !
Mà các ngươi có được vào buổi chiều khi trôi đến chúng tôi !

Victor Hugo

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt
January 19 , 2009

Có ba tác phẩm của văn thi hào Pháp Victor Hugo (1802-1885) các học sinh trung học Pháp và trung học Việt một thời đều đã biết hoặc ưa thích . Đó là tiểu thuyết Les Mise’rables (Những Kẻ Khốn Cùng) , tiểu thuyết lịch sử (roman historique) Notre Dame de Paris (Nhà Thờ Đức Bà Paris) và bài thơ Oceano Nox (Đêm Đại Dương) .
Oceano Nox gồm tám đoạn , mỗi đoạn sáu câu thơ , viết về những truyện xảy ra ban đêm trên đại dương .

Oceano Nox do Nguyễn Công Nhàn sưu tầm .

Ai ơi, chớp bể mưa nguồn ,
Gió to sóng lớn , làm buồn tim ta .
Khai Phi Hạnh Nguyên cảm đề Oceano Nox
May 16, 2013

Sài Gòn Ơi !_Oh Saigon !

SaiGonOi_Song

Sài Gòn Ơi !_Lời bài hát
Khai Phi Hạnh Nguyên
Oh Saigon !_Song words
Khai Phi Hạnh Nguyên

Sài Gòn ơi !
Oh Saigon !
Xa vắng lâu rồi .
I have been so long away from you .
Đi bốn phương trời .
I lived in many places in the world .
Người về nước mắt rơi nhanh ,
My tears dropped rapidly ,
Sài Gòn đứng dưới mây xanh .
From the airplane I saw you standing beneath the blue sky .
Ôi Sài Gòn , thành phố ân tình ,
Oh Saigon , the city of love .
Sài Gòn gieo ta muôn bóng, muôn hình .
Saigon impressed me with so many things .

Sài Gòn xưa
The Old Saigon
Năm tháng phai mờ .
Faded away with time .
Đôi mắt mong chờ .
Saigon looked toward the sea for good news about the beloved people who embarked .
Hình hài lớp sóng xô nhanh , (*)
Waves swept away bodies on the ocean
Sài Gòn khóc ngất đêm thanh .
And Saigon burst into tears in the silent night .
Ôi đoạn trường nào có ai ngờ .
Pain was unimaginable
Sài Gòn đau thương rung ánh sao mờ . (**)
And stars were shaken by tears .

Sông Sài Gòn nước vẫn trôi nhanh .
Looking at the Saigon River , it flows as fast as ever ,
Người còn nước mắt long lanh .
My eyes were still wet with tears .
Ôi Sài Gòn , thành phố thanh bình ,
Oh Saigon , the city of peace
Sài Gòn năm xưa mang mối chân tình .
And love of a Golden Time !

Đón người về chốn cũ mưa bay ,
Joining returnees at the old farewell place on a rainy day ,
Người chờ nước mắt trên tay .
People had tears on their hands .
Ôi Sài Gòn , thành phố thương đầy ,
Oh Saigon , the city full of love
Sài Gòn lung linh muôn ánh sao gầy .
Beneath the sky of glittering stars !

Sài Gòn ôi biết nói năng chi ?
Saigon , I was back and I could not utter even a word .
Sài Gòn in dấu vết ra đi ,
Saigon had traces of departing people .
Sài Gòn ôm ấp người về .
Saigon held them in its arms when they were back .
Sài Gòn xưa , đau xót niềm riêng ,
Painfully leaving Saigon ,
Người ra đi đâu biết có ngày về .
No one knew when they would be back .
Gió buốt lạnh hoàng hôn .
In a foreign country , freezing wind blew at sunset .
Tuyết trắng phủ tình thương
In the night under roofs covered with snow ,
Lòng người viễn xứ giữa đêm trường .
People missed people in their homeland .

Sài Gòn có nắng ấm yêu thương .
Saigon had warm sunrays and love .
Sài Gòn lưu luyến khách tha phương .
Saigon was attached to returnees.
Sài Gòn muôn nét , muôn hương .
Saigon had its nice own traits .
Dòng thời gian đem sóng biển dâu .
Time brought about changes
Đời chia ly tan tác tóc thay màu .
That caused people to live apart seeing their hair graying .
Tiếc nuối để ngàn sau , chất ngất một trời cao .
Enormous regrets would last for generations .
Lòng người viễn xứ biết về đâu ?
Emigrants missed their homeland and felt so lonely .

(*) Tôi đọc tạp chí Time của Mỹ khoảng năm 1980 viết rằng theo thống kê cứ ba chiếc tàu Việt Nam vượt biên chỉ hai chiếc tới nơi , một chiếc bị đắm vì bão hoặc cướp đánh chìm .
Và khi đó ,
Hình hài lớp sóng xô nhanh ,
Năm 1979 , Kuku là một đảo hoang của nước Indonesia dân vượt biên Việt Nam tới ở chờ đi định cư . Năm 1980 , chỉ sau 10 tháng , tôi thấy mả mọc lên như nấm tại đây . Một chủ tàu người Việt gốc Hoa không tìm được ai biết thiêu xác , đành chôn cô con gái 15 tuổi bị bệnh chết tại đảo .
(**) Khi người ta đau đớn vì có người thân yêu vượt biên bị chết đuối theo tàu chìm , bị cướp biển giết , hoặc bị bệnh chết chôn trên đảo hoang , người ta đôi mắt mờ lệ , toàn thân rung lên và lúc đó dưới ánh sao ,
Sài Gòn đau thương rung ánh sao mờ .

Sonnet_Tình Tuyệt Vọng

Sonnet

Mon âme a son secret , ma vie a son mystère ,
Un amour éternel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire ,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su .

Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu ,
Toujours à ses côtés , et pourtant solitaire .
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre ,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu .

Pour elle , quoique Dieu l’ait faite douce et tender ,
Elle suit son chemin , distraite et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas .

À l’austère devoir , pieusement fidèle ,
Elle dira , lisant ces vers tout remplis d’elle
” Quelle est donc cette femme ? ” et ne comprendra pas .

Fe’lix Arvers (1806-1850)

Tình Tuyệt Vọng

Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu ,
Tình tuyệt vọng , nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay .

Hỡi ơi ! Người đó ta đây ,
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân .
Dẫu ta đi trọn đường trần ,
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi .

Người dù ngọc nói hoa cười ,
Nhìn ta như thể nhìn người không quen .
Đường trần lặng lẽ bước tiên ,
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình .

Một niềm tiết liệt đoan trinh ,
Xem thơ nào biết là mình ở trong ,
Lạnh lùng lòng khẽ hỏi lòng :
“Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây ?”

Khái Hưng dịch

Chú thích của Khai Phi Hạnh Nguyên

Trong một giấc chiêm bao , tôi đã thấy một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi bảo tôi rằng :
_Ta là Khái Hưng Trần Khánh Giư đây .
Tôi lắp bắp :
_ Bác Khái Hưng , bác …
Người đàn ông nói tiếp :
_Ta nhờ chú em một việc , ta muốn sửa hai câu thơ của ta
Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút mà thành thiên thâu , (1)
thành
Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút còn nghìn thu sau , (1)
Vừa dứt lời , người đàn ông biến mất trong khi tôi chưa kịp nói gì thêm .

(1) Người ta nói thiên thu không ai nói thiên thâu , do đó chữ thiên thâu dùng ép (ép chữ) để cho thơ có vần .

Tình Tuyệt Vọng

Lòng ta chôn một khối tình ,
Tình trong giây phút còn nghìn thu sau , (1)
Tình tuyệt vọng , nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay .

Hỡi ơi ! Người đó ta đây ,
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân .
Dẫu ta đi trọn đường trần ,
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi .

Người dù ngọc nói hoa cười ,
Nhìn ta như thể nhìn người không quen .
Đường trần lặng lẽ bước tiên ,
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối tình .

Một niềm tiết liệt đoan trinh ,
Xem thơ nào biết là mình ở trong ,
Lạnh lùng lòng khẽ hỏi lòng :
“Người đâu tả ở mấy dòng thơ đây ?”

Khái Hưng đính chính (1)

 

Thời Gian_Time

ThoiGian_Song

Thời Gian_Lời bài hát
Khai Phi Hạnh Nguyên
Time_Song words
Khai Phi Hạnh Nguyên

Thời gian đem gió nhẹ về trên tóc xanh,
Time brought about a wind that moved your hair beautifully.
Đôi mắt lặng nhìn tim nói nhanh,
Time was a silent moment when we saw love in our eyes.
Thời gian im đứng trong hồn.
Time actually stopped in our soul.

Tình em như sóng rạt rào xanh biển khơi,
Your love was like the blue sea waves that come from the horizon.
Như tiếng thì thầm muôn đắm say,
It was like the tender murmurs on pillows
Tình em mãi mãi bên lòng …
And it has been always in my heart.

Em tóc sợi mềm vương gió bay
The wind moved your hair beautifully
Đường xưa hoa nắng mộng đầy.
When we were taking a walk on the sunny pathway full of flowers.
Em mắt là hồ thu nước xanh
Your eyes were like blue water in an Autumn lake
Hồn anh đắm đuối giấc mơ tình.
Where my soul was drowning.

Thời gian cho giấc mộng vàng tan vỡ nhanh,
My love dream was soon shattered with time.
Đem phũ phàng về cho tóc xanh,
I felt abandonment,
Thời gian gieo đắng trong hồn.
And bitterness in my heart.

Xưa tóc sợi mềm vương gió bay,
Instead of your hair,
Đường nay lá uá rụng đầy.
Only withered leaves were blowing in the wind along the old pathway.
Em mắt là hồ thu nước xanh,
Your eyes were like blue water in an Autumn lake,
Lòng anh tan nát giấc mơ tình.
But my heart was broken with love dream.

Thời gian gieo vết thương lòng,
Time left a scar in my heart,
Xóa nét u buồn
Made my sadness fade away,
Và thời gian âm thầm trôi …
And kept going …

Trở Về Hà Nội_Come Back To Hanoi

TroVeHaNoi_Song

Trở Về Hà Nội_Lời bài hát
Khai Phi Hạnh Nguyên
Come Back To Hanoi_Song words
Khai Phi Hanh Nguyen

Hôm nay tôi về Hà Nội từ chốn xa xôi .
Today I came back to Hanoi from the farthest away place in the world .
Hôm nay tôi về tìm bóng một thời .
Today I was back to look for the shadow of a faded golden time of my life .
Ngày bạn hiền vẫy chiếc khăn tay ,
On the day my pal was waving a farewell handkerchief to me ,
Lòng nghẹn ngào đôi mắt dâng cay ,
My heart was broken and my eyes got sore with tears ,
Rồi xa cách mãi phương trời .
And then we were far away from each other by seas and mountains .

Cuộc đời tôi hay biến đổi rời ,
My life had plenty of changes
Mang nhớ nhung hoài .
That caused me to miss people endlessly .
Tình bạn ngày thơ giữ trong tim
My friendship with my pal in our innocent ages has been always in my heart
Dù ngày về năm tháng xa xăm ,
Although I never knew when I would see him again ,
Ngày xuân dẫu đã phải tàn .
And my youth was fading away .

Hà Nội gieo tôi vết thương lòng ,
Hanoi left my heart wounded ,
Xa cách muôn trùng .
And was the farthest away place from where I lived .
Dù đường đời có lắm chông gai ,
Although life has plenty of obstacles
Dù tình người mang nét mau phai ,
And people’s heart may change ,
Lòng tôi đã quyết trở về .
I firmly decided to come back to Hanoi .

Hôm nay tôi về Hà Nội thành phố yên vui .
Today I was back to Hanoi , the peaceful and cheerful city .
Hôm nay tôi về lòng nhớ một người .
Today I was back and I missed a person .
Đường Hà Nội xác lá thu bay ,
Dead Autumn leaves were being blown with the wind along Hanoi roads ,
Người bạn hiền xưa vẫy khăn tay
My pal wavering a farewell handkerchief to me on that day
Giờ đây như bóng chim trời .
Was like a bird that had disappeared from the sky .

Hà Nội ơi , mình tôi đi giữa lạnh lùng ,
Oh Hanoi , I was wandering alone and felt so lonely
Người xe như nước chập chùng …
Among endless waves of people and vehicles …

Hôm nay có một thằng bé thơ ngây
Today there was an innocent boy
Theo tôi khi rời nhà cũ thuở nào .
Who kept following me from my old home .
Thằng bé hỏi tôi ở đâu ?
He asked me where I was from .

Hà Nội ơi , mình tôi đi giữa lạnh lùng ,
Oh Hanoi , I was wandering alone and felt so lonely
Người xe như nước chập chùng …
Among endless waves of people and vehicles …
Hà Nội ơi !
Oh Hanoi !

 

Trung Tâm Kinh Doanh Thế Giới

Nữu Ước nhà xưa (1)
Ánh sáng vừa thay vút lên cao (2)
Đưa hồn người rời chốn thương đau .
Ôi hận thù còn chồng chất đến bao lâu ?
Vì đâu ? Vì đâu? Vì đâu ?

Nữu Ước trời sao
Như mắt người nhìn xuống đêm sâu .
Trong lửa hồng , người như đuốc tan mau .
Trong lửa hồng , hồn em bé khóc thương đau .
Vì đâu ? Vì đâu ? Hỡi Trời cao ?

Vì lòng người thì khác xa nhau
Mà người đời ham muốn khác chi đâu : (3)
Chỉ là gì , là gì trong tim sâu ?
Đời thêm bao thảm sầu ,
Nước mắt mãi rơi mau ,
Hồn như chết trong canh thâu . . .

Ai bù đắp nổi một trời đau ?
Cho hồn người được siêu thoát đi mau ,
Cho lệ đừng rơi mãi đêm thâu .
Trời cao , chỉ có Trời cao !

Khai Phi Hạnh Nguyên

Trung Tâm Kinh Doanh Thế Giới: World Trade Center (WTC)
(1) World Trade Center.
(2) Sau khi bị phá hoại ngày 11 tháng 9 năm 2001, WTC được dọn dẹp sạch và từ nền đất cũ, một hệ thống ánh sáng được thiết lập để đêm đêm, một luồng sáng cực mạnh vút lên, xuyên vào bóng tối của trời cao.
(3) Người ta ai cũng ham muốn nhưng lòng người khác xa nhau vì có người hiền kẻ ác, người tốt kẻ xấu,  người trọng nghĩa khinh tài kẻ gian tham vô đáy.

Trương Quang 張 光

Khen ai khéo chọn chữ Trương Quang :
Ánh sáng họ Trương nghĩa rõ ràng :
Con cháu đời sau mông nối dõi
Hữu tài hữu đức sống huy hoàng .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Chú thích

Mỗi dòng họ thường chọn chữ đệm sau họ để phân biệt dòng họ mình .
Thí dụ : Họ Trương chọn chữ đệm là Quang và con cháu đời sau cứ thế mà đặt tên : Trương Quang X , Trương Quang Y , Trương Quang Z , vân vân .
Quang nghĩa là ánh sang , vậy Trương Quang nghĩa là ánh sáng của họ Trương , ý nói con cháu sau này như ánh sáng của họ Trương . Họ Trương Quang ở Quảng Ngãi gồm trên sáu nghìn người , tổ tiên có người làm quan đại thần nhà Nguyễn .Tôi đã được uống các thứ rượu thuốc quý của Email Friend Đại Huynh Trương Quang Đại trong đó có rượu thuốc ngâm theo đơn (toa) của Võ Hậu để cho người tình của bà uống .
Sau đó tôi được xem gia phả gồm hình ảnh của dòng họ Trương Quang .
Trương Đại Huynh cho tôi xem gia phả tôi có cảm tưởng như một đứa trẻ nhiều tuổi khoe với bạn ít tuổi một cái gì quý giá của mình , thế thôi , chỉ với một niềm vui chẳng có ý gì hơn người hoặc coi thường người khác .
Điều này gây cảm hứng cho tôi viết bài thơ tứ tuyệt Trương Quang tặng Trương Đại Huynh .

Tương Tư Mãi

(長            相          思 –   梁       意 娘)
(Trường Tương Tư – Lương Ý  Nương)
 Mãi         Nhau   Nhớ

我        在   湘           江         頭,
Ngã    tại Tương  giang đầu ,  
Thiếp  ở   Tương  sông   đầu ,
君         在  湘           江        尾。
Quân  tại Tương giang vĩ .  
Chàng  ở  Tương sông   đuôi .
相           思     不         相         見,
Tương tư     bất       tương kiến ,  
Nhau   nhớ chẳng nhau   thấy ,
同       飲       湘          江        水。 
Đồng ẩm     Tương giang thuỷ .  
Cùng uống Tương sông  nước .

 

Tương Tư Mãi

Tương giang thiếp ở đầu sông ,
Còn chàng ở cuối cũng dòng Tương giang .
Nước Tương giang uống cùng chàng ,
Nhớ nhau mà chẳng đôi đàng thấy nhau .

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch

Uống Rượu Hỏi Lòng

Người ta thứ nhất : muốn hơn người ,
Nhì : giàu thêm mãi , mãi không thôi ,
Ba : đêm ân ái tình nồng thắm –  
Nàng bảo muôn đời cũng chẳng sai .

Khi tôi chếch choáng chút men say
Hỏi lòng mình chọn thứ nào đây ?
Người đời muôn nét khôn so sánh ,
Ai biết rằng ai hơn được ai ?

Muốn tiền vô tận chắc chi vui  
Vì phải suy tư suốt tháng ngày .
Không đủ thì giờ sao biết được 
Bao nhiêu lạc thú ở trên đời .

Tình ái ân không tình dễ chán
Vì tình chẳng có chút tri âm .
Con tim khô héo, đời cô độc .
Người bước đi rồi lạnh gối chăn .

Thôi thế tôi yêu chút rượu nồng ,
Đủ tiền tiêu suốt những mùa Đông .
Đời làm những việc không vô nghĩa 
Để phút ra đi khỏi bận lòng .

Tôi với em mình cứ thế thôi .
Tiếc chi ngày cũ , tháng năm trôi .
Đời người đã thế thì ta thế .
Xin đừng xao lãng phút giây vui .

Khai Phi Hạnh Nguyên
December 2 , 2006

Vẫn Thèm ?!

Riêng tặng mấy chàng ngự lâm pháo thủ Đỗ Quý Bái, Nhất Hùng, Chân Diện Mục, Tiếu Hi Hi, Võ Ngô, Nguyễn Hữu Tân, Hồ Công Tâm, Khải Phí, Hiền Gò Công …

Vẫn Thèm ?!

Móng đỏ (*) gà tơ cụ vẫn … thèm ?!
Vác Gà (**) dùng thử cứng phần mềm ?!
Khóc ngoài biên ải sầu năm tháng ?!
Nhu chốn cung mê khổ mỗi đêm ?!
Bắt bướm vài giây buông thở giốc ?!
Hái hoa nửa phút té mình rêm?!
Đâu còn xí quách : khô ran … đạn ?!
Móng đỏ gà tơ cụ vẫn … thèm ?!

Tím

(*)  “Gà móng đỏ”  : tiếng lóng ý nói cô gái trẻ thiệt là đẹp .
(**) Vác Gà : Viagra .

Họa Thơ Vẫn Thèm ?!  

Ai bảo rằng ai vẫn thấy thèm ?!
Thấy thèm , nhưng chẳng muốn lèm nhèm .
Kha rông miếng võ Trời cho sẵn …
Thuốc Vác (1) dược thần tối ực thêm .
Ân ái lên mây người siết chặt !
Dục tình bốc hỏa kẻ thâu đêm …
Xin đừng hoang tưởng làm chi nữa …
Ai bảo rằng ai vẫn thấy thèm ?!

Khai Phi

(1) Vác : Viagra , thuốc cường dương .