Khai Phi's Website

Lễ Phép _Politeness

Bạn không thể học được nếu bạn không lễ phép.
You cannot learn if you are not polite.
Và bạn không cần phải vô lễ ngay cả đối với kẻ thù vì bạn thắng hay bại là do những gì bạn làm và không làm.
And you do not have to be impolite even to your enemy because you win or lose due to what you do and what you do not do.
Khai Phi

Tiên học lễ hậu học văn
(Câu nói của người Trung Quốc)
First learn to be polite then learn to acquire knowledge
(Chinese saying)

Lời Cái Búa

Búa đập đinh cái “chát” !
Đinh lún xuống thật sâu .
Đinh sắt , búa cũng sắt
Ai bảo búa không đau ?

Tay vung búa rắn chắc .
Tiếng “chát” vang đều đều .
Nào có ai thắc mắc
Đinh kêu , hay búa kêu ?

Búa hết lòng phụng sự
Trong bàn tay con người
Chẳng bao giờ cự nự ,
Được việc là vui thôi !

Người lúc yêu , lúc ghét
Thường khi quên ta luôn !
Thậm chí để rỉ sét .
Sao biết búa không buồn ?

Kiên nhẫn nằm chờ đợi
Ngày qua lại ngày qua ,
Lòng dạ người thay đổi ,
Riêng ta vẫn là ta .

Bỗng nhiên tới một bữa
Người chợt cần đến ta
Để đâu không nhớ nữa ,
Tìm hoài , rồi cũng ra !

Đã hay : dùng rồi bỏ ,
Ta vẫn tiếp tay người
Dù “vắt chanh bỏ vỏ !” ,
Thành công là vui thôi !

Không trách người vô ơn ,
Không hận đời cô đơn ,
Lòng ta là gang thép !
Tình ta là sắt son !!!

Trần Quốc Bảo

 

Chú thích của Khai Phi

Le style , c’est l’homme .
(Dicton français)
Văn tức là người .
(Câu nói của người Pháp)
Ôi , bây giờ mới biết rõ nhân cách và tấm lòng của Đại Huynh Trần Quốc Bảo , thi sĩ .
Đây là một trong những bài thơ hay nhất mà tôi , 79 tuổi , đã được biết .

Thời Gian Trôi …_Time Goes By …

Thời gian trôi qua luôn luôn với một vận tốc không đổi.
Time goes by always at a constant speed.
Nhưng người ta nói thời gian trôi qua quá chậm:
Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại (câu nói của người Trung Quốc) nghĩa là một ngày trong tù dài bằng một nghìn năm bên ngoài. Nhất là một, nhật là ngày, tại là ở, tù là tù, thiên là một nghìn, thu là mùa thu ý nói là năm, tại là ở, ngoại là ngoài.
But people say time goes by so slowly:
One day in prison is as long as a thousand years outside (Chinese saying).
Người ta còn nói ngay cả thời gian trôi qua quá nhanh:
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ (câu nói của người Việt Nam) nghĩa là thời gian nhanh như bóng ngựa qua cửa sổ (câu nghĩa là con ngựa khoẻ).
And people even say time passes by so fast:
Time passes by like a horse shadow across the window. (Vietnamese saying).

Ôi thời gian !
Oh time !

Khai Phi Hạnh Nguyên