Khai Phi's Website

Duyên Văn Nghệ_What Made Khai Phi’s Website Happen

Nguyễn Ngọc Bích đeo kính
Nguyen Ngoc Bich wearing glasses

Lực Lan Anh (hàng sau bên phải)
Luc Lan Anh (back row right)

Văn nghệ gồm văn học và nghệ thuật.

Văn học Việt Nam gồm văn và thơ, phú, hát nói, vân vân.

Nghệ thuật gồm ca, vũ, nhạc, kịch, họa, điêu khắc và điện ảnh (xi nê) còn gọi là nghệ thuật thứ bảy.

Cho đến năm 2006, tôi đã chỉ làm hai bài thơ dở đang. Đó là bài Màu Hoa Phượng khi tôi mười lăm tuổi và bài Thôi Học khi tôi hai mươi bốn tuổi. Hai bài thơ này tôi làm xong khi ngoài bảy mươi tuổi vào những buổi sáng sớm trong lúc đi bộ ra bến xe buýt để đi làm.

Năm sáu mươi sáu tuổi (2006), tôi nhận được thư của một người đàn ông không quen biết. Người này nói rằng đang tìm kiếm một người bạn tên là Phí Tuấn Khanh mất liên lạc từ năm 1975. Anh ta hỏi tôi vì thấy tôi cũng họ Phí, là họ rất hiếm nên may ra tôi có thể biết Phí Tuấn Khanh. Tôi hơi cảm động và có cảm tình với người lạ trẻ tuổi này vì thấy anh ta tìm một người bạn trong ba mươi mốt năm (1975-2006) giống như tôi cũng đang có vài người bạn tìm chưa được từ 1958, 1975. Tôi trả lời người bạn trẻ mới quen này là tôi không biết gì về Phí Tuấn Khanh và khen anh ta đã tìm bạn trong ba mươi mốt năm. Tôi hứa nếu biết gì về Phí Tuấn Khanh sẽ thông báo liền.

Vài tháng sau người bạn trẻ mới quen gửi thư cho tôi nói rằng đã tìm được Phí Tuấn Khanh và giới thiệu Khanh, phu nhân của anh ta cùng hai người bạn gái tên là Nguyễn Ngọc Bích và Lực Lan Anh. Năm người này là bạn thân với nhau cùng học Trường Trung Học Nguyễn Thái Học ở Sài Gòn, tôi đoán họ đều học giỏi và thành đạt.

Khanh, Ngọc Bích và Lan Anh viết thư kèm ảnh, tự giới thiệu làm quen với tôi.

Ít lâu sau, Lan Anh đề nghị tôi lập Nhóm Thời Sự, nhưng tôi chỉ lập Nhóm Email Friends (Nhóm Bạn Thư Điện Tử).

Thế là tôi liên lạc email với Nhóm Karaoke Friends của tôi gồm mười cặp vợ chồng và bốn người bạn mới: người viết thư cho tôi, Khanh, Lan Anh và Ngọc Bích. Tất cả mười bốn Email Friends.

Năm 2006 tôi làm thơ và viết lách gửi cho mười bốn Email Friends này và lập ra Email Friends Magazine. Rồi tôi có những người lạ gửi email cho tôi và họ thành Email Friends. Đến nay sau mười ba năm (2006-2019) số Email Friends lên tới một nghìn lẻ ba người. Tôi chọn lọc thơ gửi cho tôi rồi đăng lên Email Friends Magazine. Hiện nay có năm mươi ba tác giả có thơ đăng trên Email Friends Magazine.

Email Friends Magazine chỉ là những files (bài đánh máy lưu giữ) gửi tới mọi người như attachments (đính kèm).

Năm 2018 tôi lập ra Khai Phi’s Website thay thế Email Friends Magazine mục đích là để lưu giữ bài.

Khai Phi

 

I composed only two uncompleted poems until 2006: Mau Hoa Phuong when I was 15-year old, and Thoi Hoc at my age of 24. I completed these poems in my early 70’s while I was walking to the bus station to go to work daily.

When I was 66-year old (2006), I received a letter from an unknown young man who asked me if I knew anything about Phi Tuan Khanh, the friend that he was looking for since 1975. He said he hoped I would know about Khanh because Khanh and I have the same last name Phi that is a quite rare one. I was a little moved when realizing that the guy was looking for a friend for 31 years (1975-2006). This similarly happened to me because I was also looking for some friends since 1958 and 1975. I replied him that I did not know anything about Khanh and that I would right away let him know information about Khanh if any. I praised the friendship between him and Khanh.

Several months later, my new young friend said in another letter that he already found Khanh. He introduced to me Khanh, his wife and his two female friends Nguyen Ngoc Bich and Luc Lan Anh. They all are pals and former students of Nguyen Thai Hoc High School in Saigon. I thought they successfully graduated.
Khanh, Ngoc Bich and Lan Anh sent me emails with attached pictures of themselves, and self introduced to me to make acquaintance.

Lan Anh suggested me later to found Current Affairs Group. But I founded Email Friends Group instead.

So I played email with my Karaoke Friends Group (composed of ten married couples) and my four new friends: the guy who asked me about Phi Tuan Khanh, Khanh, Lan Anh, and Ngoc Bich. There were 14 Email Friends in total.

In 2006, I restarted composing poems and I did other writings to send to the 14 Email Friends on Email Friends Magazine I founded. Then many strangers sent me emails to become Email Friends. After 13 years (2006-2019), there are actually 1003 Email Friends. I selected poems sent to me and I posted them on Email Friends Magazine. There are now 53 poets and poetesses whose poems are posted on Email Friends Magazine.

Email Friends Magazine consists of just files sent to Email Friends as attachments.

In 2018, I founded Khai Phi’s Website to replace Email Friends Magazine in order to save poems and other writings on the Internet.

Khai Phi

Lục Thập Hoa Giáp

LỤC THẬP HOA GIÁP
(TÀI LIỆU DO KHAI PHI HẠNH NGUYÊN SƯU TẦM)

1900 Canh Tý & 1901 Tân Sửu: Bích Thượng Thổ khắc Thiên Thượng Thủy (1906 & 1907), kỵ Thạch Lựu Mộc (1920 & 1921).
1902 Nhâm Dần & 1903 Quý Mão: Kim Bạc Kim kỵ Lư Trung Hỏa (1926 & 1927).
1904 Giáp Thìn & 1905 Ất Tỵ: Phúc Đăng Hỏa khắc Thoa Xuyến (1910 & 1911), Kiếm Phong (1932 & 1933), và Bạch Lạp Kim (1940 & 1941).
1906 Bính Ngọ & 1907 Đinh Mùi: Thiên Thượng Thủy khắc Thiên Thuợng Hỏa (1918 & 1919), Tích Lịch Hỏa (1948 & 1949), kỵ Giản Hạ Thủy (1936 & 1937), Bích Thượng Thổ (1900 & 1901), Đại Trạch Thổ (1908 & 1909), Thành Đầu Thổ (1938 & 1939), Ốc Thượng Thổ (1946 & 1947).
1908 Mậu Thân & 1909 Kỷ Dậu: Đại Trạch Thổ khắc Thiên Thượng Thủy
(1906 & 1907), kỵ Đại Lâm Mộc (1928 & 1929).
1910 Canh Tuất & 1911 Tân Hợi: Thoa Xuyến Kim khắc Đại Lâm Mộc 1928 & 1929), kỵ Phúc Đăng Hỏa (1904 & 1905).
1912 Nhâm Tý & 1913 Quý Sửu: Tang Đố Mộc khắc Ốc Thượng Thổ (1946 & 1947).
1914 Giáp Dần & 1915 Ất Mão: Đại Khê Thủy khắc Sơn Hạ Hỏa (1956 & 1957).
1916 Bính Thìn & 1917 Đinh Tỵ: Sa Trung Thổ kỵ Dương Liễu Mộc (1942 & 1943).
1918 Mậu Ngọ & 1919 Kỷ Mùi: Thiên Thượng Hỏa khắc Sa Trung Kim (1954 & 1955) kỵ Thiên Thượng Thủy (1906 & 1907), Đại Hải Thủy (1922 & 1923), Tuyền Trung Thủy (1944 & 1945), Trường Lưu Thủy (1952 & 1953).
1920 Canh Thân & 1921 Tân Dậu: Thạch Lựu Mộc khắc Bích Thượng Thổ (1900 & 1901), kỵ Sa Trung Kim (1954 & 1955).
1922 Nhâm Tuất & 1923 Quý Hợi: Đại Hải Thủy khắc Thiên Thượng Hỏa (1918 & 1919).
1924 Giáp Tý & Ất Sửu 1925: Hải Trung Kim khắc Bình Địa Mộc (1958 & 1959).
1926 Bính Dần & 1927 Đinh Mão: Lư Trung Hỏa khắc Kiếm Phong Kim (1932 & 1933), Kim Bạc Kim (1902 & 1903).
1928 Mậu Thìn & 1929 Kỷ Tỵ: Đại Lâm Mộc khắc Đại Trạch Thổ (1908 & 1909), kỵ Thoa Xuyến Kim (1910 & 1911).
1930 Canh Ngọ & 1931 Tân Mùi: Lộ Bàng Thổ khắc Tuyền Trung Thủy (1944 & 1945), kỵ Dương Liễu Mộc (1942 & 1943), Tùng Bách Mộc (1950 & 1951).
1932 Nhâm Thân & 1933 Quý Dậu: Kiếm Phong Kim kỵ Phúc Đăng Hỏa (1904 & 1905), Lư Trung Hỏa (1926 & 1927).
1934 Giáp Tuất & 1935 Ất Hợi: Sơn Đầu Hỏa khắc Sa Trung Kim (1954 & 1955).
1936 Bính Tý & 1937 Đinh Sửu: Giản Hạ Thủy khắc Thiên Thượng Thủy (1906 & 1907).
1938 Mậu Dần & 1939 Kỷ Mão: Thành Đầu Thổ khắc Thiên Thượng Thủy (1906 & 1907).
1940 Canh Thìn & 1941 Tân Tỵ: Bạch Lạp Kim kỵ Phúc Đăng Hỏa (1905 & 1904).
1942 Nhâm Ngọ & 1943 Quý Mùi: Dương Liễu Mộc khắc Lộ Bàng Thổ (1920 & 1921), Sa Trung Thổ (1916 & 1917).
1944 Giáp Thân & 1945 Ất Dậu: Tuyền Trung Thủy khắc Thiên Thượng Hỏa (1918 & 1919), kỵ Lộ Bàng Thổ (1930 & 1931).
1946 Bính Tuất & 1947 Đinh Hợi: Ốc Thượng Thổ khắc Thiên Thượng Thủy (1906 & 1907), kỵ Tang Đố Mộc (1912 & 1913).
1948 Mậu Tý & 1949 Kỷ Sửu: Tích Lịch Hỏa kỵ Thiên Thượng Thủy (1906 & 1907), Sơn Hạ Hỏa (1956 & 1957).
1950 Canh Dần & 1951 Tân Mão: Tùng Bách Mộc khắc Lộ Bàng Thổ (1930 & 1931).
1952 Nhâm Thìn & 1953 Quý Tỵ: Trường Lưu Thủy khắc Thiên Thượng Hỏa (1918 & 1919).
1954 Giáp Ngọ & 1955 Ất Mùi: Sa Trung Kim khắc Thạch Lựu Mộc (1920 & 1921), Bình Địa Mộc (1958 & 1959), ky Sơn Đầu Hỏa (1934 & 1935), Thiên Thượng Hỏa (1918 & 1919).
1956 Bính Thân & 1957 Đinh Dậu: Sơn Hạ Hỏa khắc Tích Lịch Hỏa (1948 & 1949), kỵ Đại Khê Thủy (1914 & 1915).
1958 Mậu Tuất & 1959 Kỷ Hợi: Bình Địa Mộc kỵ Sa Trung Kim (1954 & 1955), Hải Trung Kim (1924 & 1925).

TUỔI TAM HỢP
Thân Tý Thìn
Tỵ Dậu Sửu
Dần Ngọ Tuất
Hợi Mão Mùi

TUỔI TỨ HÀNH XUNG
Tý Ngọ Mẹo Dậu
Thìn Tuất Sửu Mùi
Dần Thân Tỵ Hợi

MẠNG NGŨ HÀNH TƯƠNG SINH
Kim sinh Thủy. Thủy dưỡng Mộc. Mộc sinh Hỏa. Hóa sinh Thổ. Thổ sinh Kim.
MẠNG NGŨ HÀNH TƯƠNG KHẮC
Kim khắc Mộc (Mộc kỵ Kim). Mộc khắc Thổ (Thổ kỵ Mộc). Thủy khắc Hỏa (Hỏa kỵ Thủy). Hỏa khắc Kim (Kim kỵ Hỏa). Thổ khắc Thủy (Thủy kỵ Thổ).

CHÚ Ý
Nếu bạn sinh sau năm 1959, thí dụ bạn sinh năm 1960 thì lấy 1960 trừ đi 60 thành 1900. Vậy xem năm 1900 để biết về tuổi 1960 của bạn.
Làm như vậy nếu bạn sinh bất cứ năm nào sau năm 1960 để biết về tuổi của bạn.
Nếu sinh trước 1900, thí dụ 1890, thì lấy 1890 cộng thêm 60 thành 1950. Xem năm 1950 để biết về tuổi 1890.
Làm như vậy nếu ai sinh bất cứ năm nào trước 1900 để biết về tuổi của người này.

MẠNG LƯỠNG KHẮC VÀ LƯỠNG HỢP
(TÀI LIỆU DO NỮ EMAIL FRIEND TRẦN LÊ HƯƠNG SƯU TẦM)

Hai mạng Kim với nhau đều bị Lưỡng Kim Kim Khuyết, trừ Sa Trung Kim và Kiếm Phong Kim là Lưỡng Kim Thành Khí.
Hai mạng Mộc với nhau đều bị Lưỡng Mộc Mộc Triết, trừ Bình Điạ Mộc và Đại Lâm Mộc là Lưỡng Mộc Thành Viên.
Hai mạng Thủy với nhau đều bị Lưỡng Thủy Thủy Kiệt, trừ Thiên Hà Thủy và Đại Hải Thủy là Lưỡng Thủy Thành Giang.
Hai mạng Hỏa với nhau đều bị Lưỡng Hỏa Hỏa Diệt, trừ Lư Trung Hỏa và Phúc Đăng Hỏa là Lưỡng Hỏa Thành Viêm.
Hai mạng Thổ với nhau đều bị Lưỡng Thổ Thổ Liệt, trừ Bich Thượng Thổ là Lưỡng Thổ Thành Sơn.

If Your Husband Is Cheating On You_Nếu Chồng Bạn Ngoại Tình

On the American TV Entertainment Show Family Feud* hosted by Steve Harvey , they asked one hundred American married women:
_If you know your husband is cheating on you, what do you do ?
The answers were:
1. Divorce him.
2. Question him.
3. Spy on him.
4. Cut his penis.
5. Kill him.

Trong Chương Trình Giải Trí TV Mỹ Gia Đình Đấu Trí (Family Feud*) do Steve Harvey điều khiển, người ta hỏi một trăm đàn bà Mỹ có chồng:
_Nếu bạn biết chồng bạn đang ngoại tình, bạn làm gì ?
Các câu trả lời:
1. Ly dị hắn.
2. Tra hỏi hắn.
3. Rình bắt hắn.
4. Cắt dương vật hắn.
5. Giết chết hắn.

* Family Feud: two families compete for a prize by answering the survey questions read to them by the show host.

* Family Feud (Gia Đình Đấu Trí) nghĩa là hai gia đình thi đấu nhau để đoạt giải thưởng bằng cách trả lời những câu hỏi thống kê do người điều khiển chương trình đọc ra.

Documented by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm

How Much Is Your Ego Worth ?_Giá Trị Con Người Của Bạn Là Bao Nhiêu ?

They asked one hundred American people:
_On the scale from one to ten, how much is your ego worth ?
Most of the people answered:
_Ten.
Source: the American TV show Family Feud hosted by Steve Harvey.
Người ta hỏi một trăm người Mỹ:
_Từ một đến mười, giá trị con người của bạn là bao nhiêu ?
Đa số những người này trả lời:
_Mười.
Nguồn: chương trình giải trí truyền hình Mỹ Gia Đình Đấu Trí (Family Feud) do Steve Harvey điều khiển.

How Much Does Your Husband Understand You ?_Chồng Bạn Hiểu Bạn Bao Nhiêu ?

They asked one hundred married American women:
_On the scale from one to ten, how much does your husband understand you ?
Most of the women answered:
_Five.
Source: the American TV show Family Feud hosted by Steve Harvey.
Người ta hỏi một trăm đàn bà Mỹ có chồng:
_Từ một đến mười, chồng bạn hiểu bạn bao nhiêu ?
Đa số những đàn bà này trả lời:
_Năm
Nguồn: chương trình giải trí truyền hình Mỹ Gia Đình Đấu Trí (Family Feud) do Steve Harvey điều khiển.

Earning Money In The U.S._Kiếm Tiền Tại Mỹ

Unemployed 65-year old people, and unemployed single parents, who have no bank account and no other money can apply for Social Welfare Program (SWP) at the Social Security Services nearest to their home. SWP provides housing, food, and Medicaid, etc for free. Medicaid covers all health care, but it pays only for part of dental care. When these single parents no longer have a child under 18 years of age, they stop being eligible for SWP. Disabled and low income people can go to the Social Security Services to ask for help.

An amount of money is being taken away by the Social Security Services from your salary on each paycheck. If you are running your own business, an amount of money is also being extracted from your income periodically by the Social Security Services. Therefore in both cases, you can apply for Unemployment Payment at the Social Security Services, and if you work at least for 40 quarters (1 quarter = 1/4 year = 3 months), you are entitled to Social Security Benefit (SSB) when you retire. In addition to SSB, you get Pension Payment when you retire from many government agencies or some private companies. Your employer usually gives you 1% of your gross salary on each paycheck. And this money is put into a Savings Program for retirement. You can invest usually up to 15% of your gross salary on each paycheck to this program. And in this case, your employer gives you 5% of your gross salary on each paycheck. This 5% is put into the program. You can withdraw money from your Savings Program only when you retire.

Người già 65 tuổi thất nghiệp, cha hoặc mẹ độc thân thất nghiệp có con dưới 18 tuổi, nếu không có tiền trong ngân hàng và không có tiền nào khác có thể xin Welfare tại Sở An Ninh Xã Hội (Social Security Services) gần nhà họ nhất. Chương Trình Welfare Xã Hội (Social Welfare Program, SWP) cung cấp miễn phí nhà ở, thực phẩm, và Medicaid, vân vân. Medicaid trả tiền tất cả tốn phí về sức khỏe, nhưng chỉ trả một phần tốn phí về răng. Khi những cha hoặc mẹ độc thân này không còn có con dưới 18 tuổi, họ bị cắt mất SWP. Người bị tàn tật hoặc có thu nhập thấp có thể đến Sở An Ninh Xã Hội xin giúp đỡ.

Sở An Ninh Xã Hội lấy đi một số tiền lương của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương. Nếu bạn làm chủ một cơ nghiệp kinh doanh, Sở An Ninh Xã Hội cũng lấy đi một số tiền thu nhập của bạn vào mỗi định kỳ (mỗi tháng chẳng hạn). Vì vậy trong cả hai trường hợp, bạn có thể đến Sở An Ninh Xã Hội làm đơn hưởng Tiền Thất Nghiệp (Unemployment Payment) và nếu bạn làm việc ít nhất 40 tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng), bạn được hưởng tiền Phúc Lợi An Ninh Xã Hội (Social Security Benefit, SSB) khi bạn về hưu. Thêm vào SSB, khi về hưu, bạn có thể được trả Tiền Hưu Trí (Pension Payment) bởi cơ quan chính phủ hoặc hãng tư bạn đã làm việc. Chủ bạn thường cho bạn 1% lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Và số tiền này được bỏ vào Chương Trình Để Dành Tiền (Chương Trình Tiết Kiệm) cho tuổi về hưu (Savings Program for retirement). Bạn có thể đầu tư tới 15% tiền lương chưa trừ bì của bạn trên mỗi phiếu lĩnh lương vào chương trình này. Và trong trường hợp này, chủ của bạn thường cho bạn 5% tiền lương chưa trừ bì của bạn vào mỗi phiếu lĩnh lương. Số tiền 5% này được bỏ vào chương trình. Bạn chỉ có thể rút tiền tiết kiệm khi bạn về hưu.

 

Khai Phi

Like Dracula Sucks Blood_Như Quỷ Nhập Tràng Hút Máu

In the TV show Family Feud hosted by Steve Harvey, they asked one hundred Americans, “Who suck your money most like dracula sucks blood?”. The answer was as follows:
1. IRS (Internal Revenue Service)
2. Children
3. Spouses
4. Mortgage (home loan)

Trong chương trình giải trí TV Family Feud (Gia Đình Đấu Trí) do Steve Harvey điều khiển, người ta đã hỏi một trăm người Mỹ, “Ai hút tiền của bạn nhiều nhất như quỷ nhập tràng hút máu?”. Câu trả lời đã là:
1. Sở thuế Mỹ_IRS (Internal Revenue Service)
2. Con cái
3. Vợ hoặc chồng
4. Ngân hàng cho vay tiền mua nhà_mortgage (home loan)

Documented by Khai Phi Hanh Nguyen_Khai Phi Hạnh Nguyên sưu tầm

American Health Care_Y Tế Mỹ

You are working in the U.S. and you are buying health insurance for yourself and your family.
Let’s call x the amount of money that you pay to this private health insurance company.
In reality this company charges you much more than x. Let’s call this charge X.
Your employer pays to your private health insurance company X-x dollars.
Low income people can apply for Obamacare at the Social Security Services nearest to their home.

An amount of money is being taken away by the Social Security Services from your salary on each paycheck.
So if you work at least for 40 quarters (1 quarter = 1/4 year = 3 months), you are entitled to Medicare Part A.
And when you are 65-year old, you can go to the Social Security Services nearest to your home and apply for your Medical Part A card for free.
Medical Part A pays for your hospitalization bills.

When you retire, you have to apply for your Medical Part B at the Social Security Services nearest to your home in time. Then you have a Medicare Part A and B card. If you apply for Medicare Part B late, you get a penalty. You have to pay on each paycheck for your Medicare Part B that covers 80% of your bills for emergency health care, doctor visits, tests, drugs, vaccinations, etc.
So you have to buy Private Health Insurance Plan C that pays for the remaining 20% of you health care cost. If you want, you can buy Medicare Part D also called Medicare prescription drug benefit that covers more (or everything) for your drugs cost. If you apply for Medicare Part D late, you get a penalty.
Low income people can apply for Obamacare.

Unemployed 65-year old people, and unemployed single parents, who have no bank account and no other money can apply for free Medicaid at the Social Security Services nearest to their home. Medicaid covers all their health care, it pays only for part of their dental care. When these single parents no longer have a child under 18 years of age, they stop being eligible for Medicaid.

Bạn đang làm việc tại Mỹ và đang mua bảo hiểm sức khỏe cho bạn và gia đình.
Gọi x là số tiền bạn trả cho công ty bảo hiểm sức khỏe tư này.
Thật ra công ty tính tiền bạn nhiều hơn x. Gọi số tiền họ tính là X.
Số tiền chủ bạn trả cho công ty là X-x đô la.
Những người có thu nhập thấp có thể mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất.

Sở An Ninh Xã Hội đang lấy ra khỏi lương của bạn một số tiền trên mỗi phiếu trả lương.
Do đó nếu bạn làm việc ít nhất 40 tam cá nguyệt (tam cá nguyệt = 3 tháng), bạn được hưởng Medicare Part A và khi bạn 65 tuổi, bạn có thể đến Sở An Ninh Xã Hội gần nhà bạn nhất mà làm đơn xin thẻ Medicare Part A miễn phí.
Thẻ Medicare Part A trả các phí tổn nằm bệnh viện của bạn.

Khi bạn về hưu, bạn phải làm đơn xin Medicare Part B tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà bạn nhất kịp thời để bạn có thẻ Medicare Part A và B. Nếu bạn làm đơn xin Medicare Part B chậm trễ, bạn bị phạt. Mỗi tháng bạn phải đóng tiền mua Medicare Part B. Số tiền đóng bị trừ đi trên thẻ lương tháng của bạn. Medicare Part B chỉ trả 80% số tiền bạn điều trị cấp cứu, tiền khám bác sĩ, tiền thử nghiệm, tiền mua thuốc, tiền tiêm chủng ngừa bệnh, vân vân.
Như vậy bạn phải mua Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư C để bảo hiểm này trả số tiền 20% còn lại tốn cho sức khỏe của bạn.
Nếu bạn muốn, bạn có thể mua Medicare Part D còn gọi là Medicare prescription drug benefit. Tùy theo bạn mua loại Medicare Part D, bạn được mua thuốc rẻ hơn hoặc bạn không phải trả tiền mua thuốc. Nếu bạn làm đơn xin Medicare Part D chậm trễ, bạn bị phạt.
Những người có thu nhập thấp có thể mua bảo hiểm sức khỏe Obamacare tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất.

Những người 65 tuổi thất nghiệp, những cha hoặc mẹ độc thân thất nghiệp có con, nếu không có tiền trong ngân hàng và không có tiền nào khác, có thể làm đơn xin Medicaid miễn phí tại Sở An Ninh Xã Hội gần nhà họ nhất. Medicaid trả tiền cho tất cả tốn phí về sức khỏe, nhưng chỉ trả một phần cho tốn phí về răng. Khi những cha hoặc mẹ độc thân này không còn con dưới 18 tuổi, Medicaid bị cắt mất.

Sở An Ninh Xã Hội = Social Security Services                                                                                                                Công ty bảo hiểm sức khỏe tư = Private health insurance company
Chương Trình Bảo Hiểm Sức Khỏe Tư C = Private Health Insurance Plan C

 

Khai Phi

 

Luật của Thơ Yết Hậu_Khai Phi Hạnh Nguyên

Yết là teo, hậu là cuối. Thơ Yết Hậu là Thơ Tứ Tuyệt câu cuối bị teo chỉ còn là một chữ.

Vần bằng là những chữ có dấu huyền, thí dụ huyền, nàng, chàng, bàn, bò, vân vân, hoặc không có dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, hay dấu nặng, thí dụ tôi, ta, anh, hoa, trâu, hiên, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, đấu hỏi, dấu ngã, hoặc dấu nặng, thí dụ sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân .
Vần bằng viết tắt là B.
Vần trắc viết tắt là T.
O là vần bằng hay vần trắc cũng được.

Kiến trúc của Thơ Yết Hậu:
OTOBOTO
OBOTOBO
OBOTOBT
B
Giống như Thơ Tứ Tuyệt, chữ cuối cùng của câu thứ 3 của Thơ Yết Hậu luôn luôn phải là vần trắc (T).
Thí dụ:

Sống ở trần gian đánh chén nhè.
Thác về âm phủ xách kè kè
Diêm Vương thấy hỏi mang gì đấy ?
Be.

Tú Xương

Đánh chén nhè: nhậu say.
Be: một kiểu chai đựng rượu.