Khai Phi's Website

Đọc Lịch Sử_Reading The History Of A Nation

Khi đọc lịch sử ngoại quốc , người ta thấy ngay những trang sử vinh quang của các bậc anh hùng cứu nước cùng những trang sử phản quốc và ô nhục của những kẻ chia cắt đất nước và những kẻ bán nước cầu vinh .
Đọc lịch sử nước mình , con người có thể hiểu sai một cách u mê vì không khách quan .

When reading a foreign country’s history , people realize immediately glorious pages of country-saving heroes as well as betrayal and disgrace pages of separatists who divided the country and leaders who sold the country for their positions .
However , when reading their own country’s history , people may stupidly misunderstand it because they are not objective .

Khai Phi

Tình Yêu Chân Thật_True Love

Không có tình yêu chân thật nếu bạn cưới một người từ bar , strip joint club , internet hoặc nuớc ngoài .
(Chương Trình Family Feud trên TV Mỹ)

Khai Phi sưu tầm

There is no true love if you marry a person from a bar , a strip joint club , the internet , and a foreign country .
(US TV Family Feud Show)

Documented by Khai Phi

Bar : quán rượu có bán thức ăn .
Strip joint club : câu lạc bộ thoát y vũ .

Cái Tôi_Le Moi_The Big Ego

Xưa nay thế thái nhân tình
Vợ người thì đẹp văn mình thì hay .
(Ca dao Việt Nam)
People always think that their writings are interesting and that others’ wives are pretty .
(Vietnamese popular song)

Le moỉ est haïssable
(Dicton français)
The big ego is hateful
(French saying)
Cái tôi đáng ghét
(Câu nói của người Pháp)

 

Khai Phi sưu tầm
(Documented by Khai Phi)

Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định và Huế

Trong hai năm (1968-1970), tôi làm Y Sĩ Trưởng Trung Đoàn 3 Bộ Binh Việt Nam Cộng Hòa. Hậu Cứ Trung Đoàn ở gần Huế và có một Bệnh Xá. Tại đây, tôi điều trị ngoại chẩn và cấp cứu rồi nếu cần để bệnh nhân tại Bệnh Xá điều trị tiếp hoặc tản thương hay di chuyển bệnh nhân đến Quân Y Viện hay Bệnh Viện. Tôi còn phải làm việc ở Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn đóng tại một Căn Cứ Hỏa Lực (căn cứ có Pháo Binh). Tại đây, tại Bệnh Xá cũng như tại bốn Tiểu Đoàn Hành Quân của Trung Đoàn, tôi có những nam y tá quân nhân. Tôi còn có bốn Sĩ Quan Trợ Y cấp bậc Thiếu Ủy và Trung Úy làm việc y tế tại bốn Tiểu Đoàn. Tại Bộ Chỉ Huy Trung Đoàn, tôi điều trị ngoại chẩn và cấp cứu rồi nếu cần tản thương hay di chuyển bệnh nhân đến Quân Y Viện. Tôi còn bị gọi đến các Tiểu Đoàn Hành Quân khi có vấn đề y tế cần Bác Sĩ giải quyết, tôi đi trực thăng Mỹ đến đó.

Đa số quân nhân quanh tôi là người Huế, Quảng Trị và Quảng Nam. Điều này dễ hiểu vì ở Huế thì người Huế nhiều, kế đến là người Quảng Trị và Quảng Nam vì Huế bắc giáp Quảng Trị, nam giáp Quảng Nam.

Năm 1306, vua Chăm Pa là Chế Mân sai sứ dâng chiếu cầu hôn công chúa Huyền Trân đến vua Trần Anh Tông của Đại Việt. Vua Trần bằng lòng gả công chúa Huyền Trân cho Chế Mân và nhận hai châu Ô và Lý mà Chế Mân đã dâng làm vật sính lễ. Nhà Trần đổi châu Ô làm Thuận Châu (Quảng Trị), và châu Lý làm Hoá Châu (Huế).

Ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định Việt Nam chiếm của người Chàm-người Chăm Pa (gồm người Chiêm Thành).

Khi có cãi vã giữa người Quảng Nam và người tỉnh khác, thường có Hạ Sĩ Quan hoặc Binh Lính người Huế lắc đầu cười nhìn tôi mà nói giỡn: “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Bình Định co ro, Thừa Thiên (Huế) ních hết”.

Trong hai mươi mốt năm (1954-1975) học hành và làm việc tại Việt Nam Cộng Hòa, tôi thấy đa số người Quảng Nam học giỏi và hay tranh luận. Ngoài ra, đa số người Quảng Nam thẳng thắn, bằng chứng là tập thể Việt Kiều Quảng Nam đăng lên Internet rằng người Quảng Nam gốc ở miền Bắc Việt Nam di cư hoặc bị đầy đến đất Quảng Nam.

Anh em Tây Sơn ở Bình Định nổi dậy đánh dẹp và tàn sát Chúa Nguyễn. Nguyễn Ánh dòng dõi Chúa Nguyễn chạy thoát và được người Pháp đưa ra đảo Phú Quốc ẩn náu qua sự trung gian của những nhà truyền đạo Thiên Chúa người Pháp tại Việt Nam. Nguyễn Ánh gửi con là Nguyễn Cảnh sang Pháp làm con tin để xin cầu viện. Nhờ súng đạn của Pháp, Nguyễn Ánh đánh thắng anh em Tây Sơn và lên làm vua. Vì vậy dân Bình Định bị Nhà Nguyễn không ưa và nghi kỵ nên trở thành nhút nhát (co ro) đối với vua quan Triều Nguyễn.

Tôi đã không tìm ra tại sao người Quảng Ngãi hay lo cho đến khi cách đây khoảng mười năm, một bà bạn người Quảng Ngãi đã buột miệng nói với tôi: “Đất Quảng Ngãi cầy lên sỏi đá, đa số dân Quảng Ngãi sống bằng nghề đi biển đánh cá”. Vì bà buột miệng nói ra nên là nói thật. Ngoài ra, tôi thấy đôi mắt bà cảm động, tội nghiệp cho người đồng hương mặc dầu bà là con một đông y sĩ giàu có ở Quảng Ngãi. Tôi bỗng nhớ tới bài thơ Oceano Nox của Victor Hugo mà tôi đã dịch sang văn xuôi Việt Nam. Khi có người nhà đi biển đánh cá, gia đình nào cũng không khỏi lo lắng.

Ôi, hiểu được câu nói “Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay lo, Binh Định co ro, Thừa Thiên (Huế) ních hết” đối với tôi thật không phải là dễ.

Khai Phi

Lễ Phép _Politeness

Bạn không thể học được nếu bạn không lễ phép.
You cannot learn if you are not polite.
Và bạn không cần phải vô lễ ngay cả đối với kẻ thù vì bạn thắng hay bại là do những gì bạn làm và không làm.
And you do not have to be impolite even to your enemy because you win or lose due to what you do and what you do not do.
Khai Phi

Tiên học lễ hậu học văn
(Câu nói của người Trung Quốc)
First learn to be polite then learn to acquire knowledge
(Chinese saying)

Thời Gian Trôi …_Time Goes By …

Thời gian trôi qua luôn luôn với một vận tốc không đổi.
Time goes by always at a constant speed.
Nhưng người ta nói thời gian trôi qua quá chậm:
Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại (câu nói của người Trung Quốc) nghĩa là một ngày trong tù dài bằng một nghìn năm bên ngoài. Nhất là một, nhật là ngày, tại là ở, tù là tù, thiên là một nghìn, thu là mùa thu ý nói là năm, tại là ở, ngoại là ngoài.
But people say time goes by so slowly:
One day in prison is as long as a thousand years outside (Chinese saying).
Người ta còn nói ngay cả thời gian trôi qua quá nhanh:
Thời gian như bóng câu qua cửa sổ (câu nói của người Việt Nam) nghĩa là thời gian nhanh như bóng ngựa qua cửa sổ (câu nghĩa là con ngựa khoẻ).
And people even say time passes by so fast:
Time passes by like a horse shadow across the window. (Vietnamese saying).

Ôi thời gian !
Oh time !

Khai Phi Hạnh Nguyên

1 2 3 8