Khai Phi's Website

Tôi Như …_ I Am Like * …

Tôi như hạt bụi trên đời .
I am like dust in the world .
Bão thời cuộc thổi tôi rời quê hương …
A political tempest blew me away from my country …
Tôi như chim nhỏ tìm đường .
I am like a small wandering bird
Đất lành chim đậu dù phương trời nào .
That settles where is safe .
Xa quê , đôi lúc lòng đau .
In the foreign country , I often feel sad .
Nhớ người , nhớ cảnh đã mau tìm về .
I missed people and places , and I came back .
Người mong gặp đã ra đi .
People that I expected to see again had been gone
Dấu xua còn đó , lòng tê tái buồn …
When places looked like before , and my heart turned blue …
Tôi như chim nhỏ tìm đường .
I am like a small wandering bird
Đất lành chim đậu dù phương trời nào …
That settles where is safe …

* Translation into plain English

Khai Phi
April 20, 2019

Nguồn Thơ Trở Lại

Thơ tôi tưởng hết hôm qua (1)
Ngờ đâu còn nữa mắt nhòa lệ rơi
Khi tôi đánh máy thơ người
Để đem lên mạng một trời nhớ thương : (2)

Truyện làn sóng bạc trùng dương
Lấy đi mãi mãi người thương suốt đời … (3)

Truyện nàng góa trẻ đơn côi
Chỉ mong ở vậy một đời tiết trinh …
“Lệ rơi ướt má mẹ thưa trình.
Muốn vui sống với đàn con xinh.
Người xưa dù mất tình còn mãi.
Nào nghĩ chỉ hơn đến phận mình.” (4)

Trót mang lấy một chữ tình,
Thơ người nhuốm lệ, thơ mình tim đau …

Khai Phi

(1) Đã ba năm nay, tôi không làm thơ được.
(2) Mạng: website.

(3) Truyện tai nạn làm thiệt mạng một người đàn ông khi cứu những trẻ đang chết đuối trên biển cả trước mặt vợ con.
(4) Trích thơ Mẹ Tôi của Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

Biết Nói Gì ?

Người nói thật làm mất lòng , (*)
Nên đời có kẻ nói vòng vo thôi .
Ông vua khi mất ngai rồi
Thì tên tệ nhất trên đời cũng khinh . (**)
Xôn xao thế thái nhân tình
Muôn người muôn ý quanh mình khen chê .
Thật , không nói ; dối , e dè ,
Thì ôm bầu rượu , bạn bè Nàng Thơ .
Cung tơ trỗi khúc mơ hồ ,
Để hồn phiêu lãng về bờ bến xa .

Khai Phi Hạnh Nguyên
May 9 , 2010

(*) Sự thật mất lòng – tục ngữ Việt Nam .
Toute ve’rite’ n’est pas bonne a` dire – proverbe français .
(Bất cứ sự thật nào nói ra đều không tốt – tục ngữ Pháp .)
(**) Không ai thèm nghe kẻ không có quyền , không có tiền .

Biết Trả Lời Sao

Vợ tôi thắc mắc hỏi tôi rằng :
“Thiên Đường , Địa Ngục có hay chăng ?
Cuộc đời là cái chi chi vậy ?”
Tôi khó trả lời không nói năng .

“Này anh , anh nghĩ sao về Trời ?”,
Một hôm , nàng lại hỏi thêm tôi .
Câu này theo sách tôi liền đáp :
“Cứ kính Trời , xa biết thế thôi .” (*)

Cuộc đời đã có mấy ai thông ?
Hỏi đi , hỏi lại cũng như không .
Thôi thì ta cứ thương nhau mãi ,
Thắc mắc chi thêm bận cõi lòng .

Tôi bảo “Đó là một thuyết thôi .”
Khi nàng lại hỏi tới Luân Hồi .
“Có gì cứ để Trời cao xử ,
Xin đừng hỏi nữa , mệt đầu tôi .”

Nàng rằng tôi giống kẻ Vô Thần .
Ít ra phải có đạo dung thân .
Nhưng tôi đâu biết gì hơn nữa .
Tôi có Nàng Thơ với chữ nhàn .

Tôi vẫn thương người với núi sông ,
Nền hồn đỡ lạnh dẫu mùa Đông
Đem cơn giá buốt từ đâu tới
Làm nhớ quê xa chạnh tấc lòng …

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Có người hỏi Khổng Tử “Ngài nghĩ sao về Trời ?”
Khổng Tử đáp “Kính nhi, viễn tri”.
Kính là kính trọng, nhi là như thế. Viễn là xa, tri là biết.
“Kính nhi, viễn tri” nghĩa là “Hãy cứ kính trọng Trời như thế và đứng ở đằng xa mà biết Trời” (đừng tới gần mà biết Trời hay là đừng tìm hiểu Trời là gì).

1 2 3 10