Khai Phi's Website

Công Công

Hôm nay nhận chức Công Công
Một người mắt biếc môi hồng vừa ban . (1)
Thôi đừng lên tiếng minh oan .
Hãy mau mua số , giàu sang tới ngày .
“Đen tình đỏ bạc” xưa nay (2)
Người người đã nói , không sai bao giờ .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Có một lần trong cuộc vui chơi karaoke , bỗng nhiên một người đẹp nhìn tôi cười và gọi tôi là “công công” . Tôi hơi giật mình nhưng cũng cười theo nụ cười thân thiện của người đẹp . Có lẽ người đẹp này thoáng thấy tôi giống một anh chàng công công nào đó trong phim Tầu , hay là nàng ta hôm đó diện đẹp và tưởng tượng mình là hoàng hậu rồi thấy tôi dễ tính nên gọi đùa chơi , hoặc là cả hai lý do vừa kể . Suy nghĩ như vậy tôi thấy vui lạ và viết được bài thơ cười ở trên rồi mua xổ số nhưng … chưa trúng .
(2) Bị gọi là “công công” coi như đen tình rồi .

%d bloggers like this: