Khai Phi's Website

Đêm Đông Buồn

Tôi đứng bên ni sông ,
Bên tê , vùng đất mới .
Nhìn con đò ,
Đò lướt sóng trôi nhanh .
Em đi rồi , mình tôi thơ thẩn .
Đêm Đông buồn , tượng Chúa cũng buồn tênh .

Chuông đã đỗ , sắp đến giờ Thánh Lễ .
Cổng nhà thờ lắm kẻ lại qua .
Tôi đứng đó với thân tàn thể tạ ,
Mắt không lòa , sao chẳng thấy em qua !

Trở lại dòng sông ta đứng đợi .
Con đò qua , không thấy dáng em đâu .
Em đâu rồi , ở chi mãi bên ấy ?
Có gì vui lắm , hỡi em yêu ??

Hằng năm ta về dòng sông đứng đợi .
Ngóng con đò , tìm lại dáng người xưa .
Người đi biền biệt chưa về .
Ôm kỹ niệm như ôm thánh giá .
Chúa trong ta và em cũng trong ta .

Hoàng Long
Noël 2009

%d bloggers like this: