Khai Phi's Website

Gái Ngoan_The Favorite & Saving Dress

 

This is my favorite dress in the summer.
It’s also saving because I don’t need to
wear anything else.

Em đây là gái chung tình ,
Bạc tiền lương thiện , các anh ưa chiều .
Nết na em lại đủ điều .
Áo quần em mặc không nhiều như ai .
Chỉ cần một chiếc áo dài
Mặc hè tiết kiệm không ai than phiền .

Phó Anh Dzũng & Khai Phi

 

%d bloggers like this: