Khai Phi's Website

Nói Với Ai

Những lúc tôi buồn nói với ai ?
Cho trăng ôm nhẹ mối u hoài .
Để sao giữ lấy niềm hiu hắt .
Những lúc tôi buồn nói với ai ?

Ôm lấy cây đàn buông tiếng tơ .
Đàn tôi lên tiếng khúc mong chờ .
Tình tôi giăng mắc sầu trên phím .
Ôm lấy cây đàn buông tiếng tơ .

Nâng chén men say uống cạn dần .
Thơ ngồi dệt mộng thiếu giai nhân
Thì tôi lên tiếng lòng hoang vắng .
Nâng chén men say uống cạn dần .

Những lúc tôi buồn nói với ai ?
Cho trăng ôm nhẹ mối u hoài .
Để sao giữ lấy niềm hiu hắt .
Ôi lúc tôi buồn nói với ai …

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d bloggers like this: