Khai Phi's Website

Tôi Như …_ I Am Like * …

Tôi như hạt bụi trên đời .
I am like dust in the world .
Bão thời cuộc thổi tôi rời quê hương …
A political tempest blew me away from my country …
Tôi như chim nhỏ tìm đường .
I am like a small wandering bird
Đất lành chim đậu dù phương trời nào .
That settles where is safe .
Xa quê , đôi lúc lòng đau .
In the foreign country , I often feel sad .
Nhớ người , nhớ cảnh đã mau tìm về .
I missed people and places , and I came back .
Người mong gặp đã ra đi .
People that I expected to see again had been gone
Dấu xua còn đó , lòng tê tái buồn …
When places looked like before , and my heart turned blue …
Tôi như chim nhỏ tìm đường .
I am like a small wandering bird
Đất lành chim đậu dù phương trời nào …
That settles where is safe …

* Translation into plain English

Khai Phi
April 20, 2019

%d bloggers like this: