Bị U Mê và Bị Chia Rẽ

Đa số dân nước bị người ngoại quốc cai trị thường bị u mê và bị chia rẽ vì những điều dối trá nói xấu lẫn nhau được tạo ra một cách bí mật do kẻ cai trị và chính quyền bù nhìn kẻ cai trị dựng lên. Đây là chính sách chia để trị mà kẻ xấu luôn luôn dùng.

U là tối, mê là không còn biết gì nữa.
Nhiễm phải những điều dối trả nói trên, người dân không còn biết được đâu là thật đâu là giả. Do đó đầu óc bị tối tăm không hiểu được sự thật.

Nhiễm phải những điều dối trá nói trên, người dân còn bị chia rẽ, sỉ nhục lẫn nhau và giết hại lẫn nhau vì địa vị và tiền bạc.

Khai Phi

Bàng Quang và Bàng Quan

Bàng quang nghĩa là bọng đái (bladder, vessie).
Bàng quan nghĩa là gì ?

Sinh năm 1930, 1990 đều là tuổi Canh Ngọ.
Sinh năm 1931, 1991 đều là tuổi Tân Mùi.
Tuổi Canh Ngọ và Tân Mùi đều là mạng Lộ Bàng Thổ.

Lộ nghĩa là con đường; bàng nghĩa là bên, ở bên cạnh; thổ nghĩa là đất.
Vậy lộ bàng thổ nghĩa là đất bên đường hoặc đất ở bên cạnh đường.

Bàng nghĩa là bên hoặc ở bên cạnh.
Quan là nhìn xem.
Vậy bàng quan là ở bên cạnh mà nhìn xem.
Kẻ bàng quan là kẻ ở bên cạnh mà nhìn xem. Do đó kẻ bàng quan là kẻ khách quan, kẻ vô tư, kẻ không thiên vị.

Chỉ đánh máy dư hoặc thiếu chữ g là hai chữ bàng quang và bàng quan lẫn lộn nhau. Đọc hiểu là được rồi , chẳng nên bắt lỗi người viết làm gì.

Khai Phi

Discrimination_Kỳ Thị

I do not discriminate on grounds of race, sex, religion or Vietnamese region because to me there are only good and bad people.
Tôi không kỳ thị chủng tộc, nam nữ, tôn giáo hoặc địa phương Việt Nam bởi vì đối với tôi chỉ có người tốt và người xấu.
Je ne fais pas de discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion ou la région vietnamienne car pour moi il n’y a que des bonnes et des mauvaises personnes.

Khai Phi

Good Sleep_Giấc Ngủ Tốt_Bon Sommeil

Good sleep is a sleep that is quiet, continuous, deep, and without dream.
Giấc ngủ tốt là giấc ngủ yên tĩnh, liên tục, say và không chiêm bao.
Le bon sommeil est un sommeil qui est tranquille, continu, profond et sans rêve.

Many old men do not have good sleep because they urinate several times during the night.
Nhiều đàn ông già không có giấc ngủ tốt vì họ đi tiểu nhiều lần trong đêm.
Beaucoup de vieillards n’ont pas de bon sommeil parce qu’ils urinent plusieurs fois pendant la nuit.

Khai Phi, MD

For What Will Happen_Đối Với Những Gì Sẽ Xảy Ra

We do not know what will happen but we are ready. (*)
Japanese saying on NHK television
Chúng tôi không biết những gì sẽ xảy ra nhưng chúng tôi đã sẵn sàng. (*)
Câu nói của người Nhật trên NHK truyền hình
(*) We are ready means for what will happen we already do our best and try to make no mistake.
(*) Chúng tôi đã sẵn sàng nghĩa là đối với những gì sẽ xảy ra chúng tôi đã làm hết sức và tìm cách không phạm lỗi.

Documented and noted by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và chú thích

Nỗi Đau Của Lá


Rừng ươm nguồn sống tràn đầy.
Khi mùa Thu tới, hàng cây đổi mầu.
Quặn lòng, lá chịu nỗi đau,
Từ xanh biến dạng, đỏ au cực hình!

Máu hồng, gân lá chuyển mình,
Tách rời cành mẹ, dứt tình bay đi!
Tiếng kêu nhẹ lúc phân ly
Nào ai nghe biết… cực kỳ đau thương!


Lá rơi phủ kín mặt đường
Dưới chân lữ khách thập phương giang hồ
Tan vào cát bụi hư vô.
Thu về, muôn triệu lá khô lìa cành.

Rừng Thu đẹp tựa bức tranh
Muôn hồng ngàn tía, long lanh ánh vàng.
Khách du ngắm cảnh huy hoàng
Biết chăng xác lá hàng hàng dưới chân?

Trần Quốc Bảo

1 2 3 72