Khai Phi's Website

Only Love_Chỉ Có Tình Yêu

Only Love – Nana Mouskouri
Song writers: Smith, Stephony; Britton, Ellen
Chỉ Có Tình Yêu – Nana Mouskouri
Soạn giả: Smith, Stephony ; Britton, Ellen

Only love can make a memory .
Chỉ có tình yêu có thể làm lòng ghi nhớ .
Only love can make a moment last .
Chỉ có tình yêu có thể làm khoảnh khắc dài lâu .
You were there and all the world was young
Nơi đó đã có anh và mọi thứ trên đời tươi trẻ
And all it’s songs unsung .
Và tất cả là những bài ca không hát .
And I remember you then, when love was all ,
Em còn nhớ anh khi đó , khi tình yêu là tất cả ,
All you were living for ,
Tất cả lẽ sống của đời anh .
And how you gave that love to me .
Em còn nhớ tình yêu đó anh đã trao em như thế nào .
Only then I felt my heart was free .
Chỉ có thời đó em thấy lòng thanh thản .
I was part of you and you were all of me .
Thời đó em là một phần của đời anh và anh là tất cả của đời em .
Warm were the days and the nights of those years ,
Ngày tháng thời đó đầm ấm ,
Painted in colors to outshine the sun .
Đầy màu sắc để đẹp hơn ánh mặt trời .
All of the words and the dreams and the tears live in my remembrance .
Tất cả những lời yêu đương , những ước mơ và nước mắt sống trong em .
Only love can make a memory . 

Chỉ có tình yêu có thể làm lòng ghi nhớ .
Only love can make a moment last .
Chỉ có tình yêu có thể làm khoảnh khắc dài lâu .
Life was new, there was a rage to live , each day a page to live .
Rồi cuộc đời đổi mới , điên cuồng , mỗi ngày là một trang để sống .
And I remember you then , when love was all ,
Em còn nhớ anh khi đó , khi tình yêu là tất cả ,
All you were living for ,
Tất cả lẽ sống của đời anh .
And how you gave that love to me .
Em còn nhớ tình yêu đó anh trao em như thế nào .
Only then I knew my heart was free .
Chỉ có thời đó em thấy lòng thanh thản .
I was part of you and you were all of me .
Thời đó em là một phần của đời anh và anh là tất cả của đời em .

Only love can make a memory .
Chỉ có tình yêu có thể làm lòng ghi nhớ .
Only love can make a moment last .
Chỉ có tình yêu có thể làm khoảnh khắc dài lâu .
Life was new, there was a rage to live , each day a page to live .
Rồi cuộc đời đổi mới , điên cuồng , mỗi ngày là một trang để sống .
And I remember you then , when love was all ,
Em còn nhớ anh khi đó , khi tình yêu là tất cả ,
All you were living for ,
Tất cả lẽ sống của đời anh .
And how you gave that love to me .
Em còn nhớ tình yêu đó anh trao em như thế nào .
Only then I knew my heart was free .
Chỉ có thời đó em thấy lòng thanh thản .
I was part of you and you were all of me .
Thời đó em là một phần của đời anh và anh là tất cả của đời em .

Duy Ánh Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt .
September 18, 2010

Làm Thơ

Nàng Thơ & Thi sĩ Hésiode

Người ta những lúc thích làm thơ
Là lòng bỗng dậy nét không ngờ .
Nét hay nét thật tim vừa cảm ,
Hạ bút thơ ngay chẳng đợi chờ .

Thơ của lòng mình có hạn thôi
Như tầm kéo kén chỉ một thời .
Như tơ đã hết , hồn thơ cạn .
Tầm với thi nhân , một cuộc đời . (*)

Xem thơ người , lúc thấy niềm vui ,
Lúc lòng se lại , nét bùi ngùi .
Thơ là thế bởi đời là thế !
Có nói chi hơn cũng thế thôi !

Khai Phi

(*) Tầm và thi nhân có cuộc đời giống nhau : giống như tầm hết nhả tơ , thi nhân cạn hồn thơ .

Đàn Bà Mê Dâm Và Ngu

Thơ văn bí đã lâu rồi !
Truyện đời vắn tắt cho người xem vui …

Trong cuộc làm tình , đàn ông và đàn bà hưởng thụ khoái lạc càng lúc càng tăng .
Tới một lúc nào đó , đàn ông “xịt ra” và thỏa mãn .
Tới một lúc nào đó , đàn bà “bật ra” và thỏa mãn . Nhưng không phải đàn bà luôn luôn thỏa mãn vì nếu đàn ông “ra sớm” thì đàn bà có thể “chưa bật ra” . Điểm làm tình của đàn ông là zero trên mười .
Nếu đàn ông “vừa ra xong” thì đàn bà “bật ra liền” , điểm làm tình của đàn ông là bốn phẩy bảy mươi lăm trên mười , đủ để đậu vớt .
Nếu đàn ông “ra” và đàn bà “bật ra” cùng một lúc , điểm làm tình của đàn ông là sáu trên mười , đậu hạng “bình thứ” (avec mention assez bien) .
Nếu đàn bà “bật ra” mà đàn ông thường giữ được “kha rông” (không “ra”) , thì điểm làm tình của đàn ông là chín trên mười . Người đàn ông này sau khi đàn bà “bật ra” , chỉ cần ngủ một giấc ngắn là có thể làm tình tiếp khi người đàn bà muốn . Trong trường hợp này , người đàn bà nghiện làm tình với người đàn ông vì luôn luôn được thỏa mãn trong ái ân về phẩm cũng như về lượng . Nếu người đàn ông nói gì người đàn bà cũng làm theo và nếu người đàn ông cũng ngủ với đàn bà khác , thì đây là trường hợp người đàn bà mê dâm và ngu theo lời nói của người đời “đồ con ngu , chồng ngoại tình mà vẫn còn mê” .

Khai Phi

Đàn Bà Mê Dâm

Thơ văn bí đã lâu rồi !
Truyện đời vắn tắt cho người xem vui …

Trong cuộc làm tình , đàn ông và đàn bà hưởng thụ khoái lạc càng lúc càng tăng .
Tới một lúc nào đó , đàn ông “xịt ra” và thỏa mãn .
Tới một lúc nào đó , đàn bà “bật ra” và thỏa mãn . Nhưng không phải đàn bà luôn luôn thỏa mãn vì nếu đàn ông “ra sớm” thì đàn bà có thể “chưa bật ra” . Điểm làm tình của đàn ông là zero trên mười .
Nếu đàn ông “vừa ra xong” thì đàn bà “bật ra liền” , điểm làm tình của đàn ông là bốn phẩy bảy mươi lăm trên mười , đủ để đậu vớt .
Nếu đàn ông “ra” và đàn bà “bật ra” cùng một lúc , điểm làm tình của đàn ông là sáu trên mười , đậu hạng “bình thứ” (avec mention assez bien) .
Nếu đàn bà “bật ra” mà đàn ông thường giữ được “kha rông” (không “ra”) , thì điểm làm tình của đàn ông là chín trên mười . Người đàn ông này sau khi đàn bà “bật ra” , chỉ cần ngủ một giấc ngắn là có thể làm tình tiếp khi người đàn bà muốn . Trong trường hợp này , người đàn bà nghiện làm tình với người đàn ông vì luôn luôn được thỏa mãn trong ái ân về phẩm cũng như về lượng . Nếu hai người không lấy ai khác ngoài lấy nhau và nếu người đàn ông nói gì , người đàn bà cũng nghe và làm theo , thì đây là trường hợp đàn bà mê dâm .

Khai Phi

Đàn Ông Mê Dâm Và Ngu

Thơ văn bí đã lâu rồi !
Truyện đời vắn tắt cho người xem vui …

Khi người đàn ông được người đàn bà làm thỏa mãn tình dục đến tột cùng , người đàn ông nghiện làm tình với người đàn bà , “có bao nhiêu xịt ra hết” , và trở thành yếu tình dục không hứng tình với ai khác ngoài người đàn bà . Người đàn bà bảo gì người đàn ông cũng nghe và làm theo . Nếu người đàn bà chỉ ân ái với người đàn ông , thì đây là trường hợp đàn ông mê dâm , nghĩa là vì dâm mà đầu óc không còn biết gì nữa (đầu óc giống như bị mê rồi không còn tỉnh nữa) . Nếu người đàn bà cũng ngủ với đàn ông khác , thì đây là trường hợp đàn ông mê dâm và ngu theo câu nói của người đời “đồ thằng ngu , vợ lấy trai mà cũng mê” .

Khai Phi

Đàn Ông Mê Dâm

Thơ văn bí đã lâu rồi !
Truyện đời vắn tắt cho người xem vui …

Khi người đàn ông được người đàn bà làm thỏa mãn tình dục đến tột cùng , người đàn ông nghiện làm tình với người đàn bà , “có bao nhiêu xịt ra hết” , và trở thành yếu tình dục không hứng tình với ai khác ngoài người đàn bà . Người đàn bà bảo gì người đàn ông cũng nghe và làm theo . Nếu người đàn bà chỉ ân ái với người đàn ông , thì đây là trường hợp đàn ông mê dâm , nghĩa là vì dâm mà đầu óc không còn biết gì nữa (đầu óc giống như bị mê rồi không còn tỉnh nữa) .
Thí dụ : các hôn quân trong lịch sử , các cặp tình nhân hoặc vợ chồng chung thủy với nhau .

Khai Phi

Yêu & Thương

Yêu Thật

Nếu thật sự yêu một người nữ , người ta không bao giờ làm bất cứ một cái gì có hại cho người đó . Thí dụ : kể lể trong văn thơ mình đã hôn người đó nồng cháy và tệ hơn nữa là đã ân ái với người đó . Làm như vậy có hại cho gia đình người nữ bây giờ đã có chồng . Người đọc nhận ra ngay câu chuyện trong văn thơ chỉ là mình ham muốn người nữ và cuối cùng không được toại nguyện .

Thương Thật

Nếu thật sự thương ai (một người nữ , vợ con , cha mẹ , anh em và bạn) , người ta cũng không bao giờ làm bất cứ một cái gì có hại cho người đó .

Thương Mà Không Yêu

Ta chỉ thương em vỡ cuộc tình ,
Đau buồn tức giận lúc ngày xanh .
Ta giơ tay đỡ hồn em dậy . (1)
Êm ái em xây tiếp mộng lành .

(1) Tâm hồn em ngã xuống , ta giơ tay đỡ dậy .

Thương nên buồn khi thấy người mình thương ở trong hoàn cảnh khó khăn :

Em ơi chớp bể mưa nguồn ,
Gió to sóng lớn làm buồn tim ta .

Thương Muốn Yêu Nhưng Ngừng Lại

Tôi Chẳng Bao Giờ

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới yêu
Người em tôi đã mến thương nhiều .
Thư em tôi đọc mở trang giấy . (2)
Nhìn mắt hồ thu vẻ diễm kiều .

Tôi chẳng bao giờ nghĩ tới hôn
Môi em hồng dẹp nét xuân còn .
Để thơ về nhẹ trên làn tóc ,
Tôi thấy cuộc đời tươi thắm hơn .

Tôi chẳng bao giờ gửi đến em
Những dòng thơ viết thật êm đềm ,
Những lời thơ có từ tim óc
Vì nước gần đầy ngại rót thêm . (3)

Ai hỏi tôi sao khéo vẽ vời
Đem thơ mà nói thật thành chơi ?!
Thi nhân là thế , đời là thế .
Thơ chỉ đẹp khi tình thế thôi . (4)

(2) Đọc thư em , muốn rơi nước mắt nên những dòng chữ mờ đi trên trang giấy .
(3) Ngừng lại tại mến thương cũng như không rót thêm nước vào một chén nước gần đầy , do đó chẳng nên gửi những dòng thơ đi làm gì .
(4) Nếu có người cho rằng thi nhân vẽ vời ra (bày đặt ra) một bài thơ để nói dối lòng mình , yêu mà bảo chỉ mến thương (nói thật thành chơi) , thì xin trả lời rằng người làm thơ là thế , ngừng lại tại mến thương thôi ; cuộc đời là thế , người đời cũng có khi ngừng lại tại đây ; và những bài thơ đẹp do đó mà có .

Khai Phi

Pleasure & Sadness_Khoái Lạc & Đau Buồn

Pleasure is a wonderful sensation people enjoy .
Pleasure flows away over people’s body and soul with nothing left in the end .
So people seek pleasure endlessly .
Sadness traumatizes people’s soul , and healing takes long .
Sadness leaves a scar in people’s soul that still hurts sometimes .
When sadness is extreme , it hurts people’s soul so much that they die as a result .
Khoái lạc là cảm giác tuyệt vời người ta hưởng thụ .
Khoái lạc trôi đi trên thân mình và tâm hồn người ta , cuối cùng chẳng để lại gì .
Bởi vậy người ta tìm khoái lạc không ngừng .
Đau buồn làm tâm hồn người ta bị thương và vết thương lâu lành .
Đau buồn để lại vết sẹo trong tâm hồn người ta thỉnh thoảng vẫn còn đau .
Khi đau buồn lên tới tột cùng , nó làm tâm hồn người ta bị thương đến nỗi kết quả người ta chết .

Khai Phi

1 2 3 54