Khai Phi's Website

Henri de la Rochejaquelein

Allons chercher l’ennemi: si je recule, tuez-moi; si j’avance, suivez-moi; si je meurt, vengez-moi.
Henri de la Rochejaquelein
Let’s go look for the enemy: if I retreat, kill me; if I advance, follow me; if I die, avenge me.
Chúng ta hãy đi tìm kẻ thù: nếu tôi lùi, hay giết tôi; nếu tôi tiến, hãy theo tôi; nếu tôi chết, hãy trả thù cho tôi.
Henri de la Rochejaquelein

Henri du Vergier, comte de la Rochejaquelein (30 August 1772 – 28 January 1794) was the youngest generalissimo (généralissime) of the Royalist Vendéan insurrection during the French Revolution. A commander-in-chief of the Catholic and Royal Army at the age of 21, he is regarded as one of the most courageous officers in French military history.
Henri du Vergier, bá tước de la Rochejaquelein sinh ngày 30 tháng 8 năm 1772, bị giết ngày 28 tháng 1 năm 1794; tướng được vua phong chức (generalissimo – généralissime) trẻ tuổi nhất của quân đội Bảo Hoàng Vùng Vendée bạo động chống Cách Mạng Pháp; tổng tư lệnh Quân Đội Đạo Thiên Chúa và Hoàng Gia khi 21 tuổi; được xem như một trong những sĩ quan can đảm nhất trong lịch sử quân đội Pháp.

Documented and translated into English and Vietnamese by Khai Phi

FDA Issues New Warning To Avoid Nearly 90 Hand Sanitizers That May Contain Methanol_FDA Ra Cảnh Giác Tránh Gần 90 Nước Sát Trùng Tay Có Thể Chứa Methanol

FDA issues new warning to avoid nearly 90 hand sanitizers that may contain methanol
Kelly Tyko, USA TODAY
USA TODAYJuly 29, 2020, 11:53 AM
FDA ra cảnh giác tránh gần 90 nước sát trùng tay có thể chứa methanol
Bài của Kelly Tyko, nhật báo USA TODAY
USA TODAY July 29, 2020, 11 giờ 53 sáng

Copy the link below to Internet Search Box and press Enter or click Search.
Chép link dưới đây vào Internet Search Box và nhấn Enter hoặc click Search.
https://www.yahoo.com/news/fda-issues-warning-avoid-more-213552444.html

Avoid these hand sanitizers that may contain methanol
Tránh những nước sát trùng tay dưới đây có thể chứa methanol

Eskbiochem’s All-Clean Hand Sanitizer
Eskbiochem’s Lavar 70 Gel Hand Sanitizer
Eskbiochem’s Esk Biochem Hand Sanitizer
Eskbiochem’s The Good Gel Antibacterial Gel Hand Sanitizer
Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 75% Alcohol
Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
Eskbiochem’s CleanCare NoGerm Advanced Hand Sanitizer 80% Alcohol
Eskbiochem’s Saniderm Advanced Hand Sanitizer
Grupo Insoma’s Hand sanitizer Gel Unscented 70% Alcohol
Mystic International’s Mystic Shield Protection hand sanitizer
Cosmeticas’ Antiseptic Alcohol 70% Topical Solution hand sanitizer
Cosmeticas’ Bersih Hand Sanitizer Gel Fragrance Free
Tropicosmeticos’ Be Safe Hand Sanitizer
Tropicosmeticos’ Wave Hand Sanitizer Gel
Tropicosmeticos’ Cleaner Hand Sanitizer Rinse Free 70%
Tropicosmeticos’ Handzer Hand Sanitizer Rinse Free
Tropicosmeticos’ Urbane Bath and Body Hand Sanitizer
Tropicosmeticos’ Britz Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 70%
Tropicosmeticos’ Parabola Hand Sanitizer
Tropicosmeticos’ Kleanz Antibacterial Hand Sanitizer Advanced
AAA Cosmetica’s bio aaa Advance Hand Sanitizer
AAA Cosmetica’s QualitaMed Hand Sanitizer
AAA Cosmetica’s LumiSkin Advance Hand Sanitizer 4 oz
AAA Cosmetica’s LumiSkin Advance Hand Sanitizer 16 oz
4E Global’s Blumen Advanced Instant Hand Sanitizer Clear Ethyl Alcohol 70%
4E Global’s Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70% Alcohol
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Aloe
4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Aloe, with 70% alcohol
4E Global’s BLUMEN Advanced Hand Sanitizer Clear
4E Global’s Blumen Advanced Hand Sanitizer Lavender, with 70% alcohol
4E Global’s BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
4E Global’s BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Clear
4E Global’s BLUMEN Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
4E Global’s BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
4E Global’s BLUMEN Aloe Advanced Hand Sanitizer, with 70 Alcohol
4E Global’s Blumen Antibacterial Fresh Citrus Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Aloe
4E Global’s BLUMEN Clear Advanced Instant Hand Sanitizer Lavender
4E Global’s BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s BLUMEN Clear LEAR Advanced Hand Sanitizer
4E Global’s Blumen Hand Sanitizer Fresh Citrus
4E Global’s BLUMEN Instant Hand Sanitizer Aloe Vera
4E Global’s BLUMEN Instant Hand Sanitizer Fragrance Free
4E Global’s Hello Kitty Hand Sanitizer
4E Global’s The Honeykeeper Hand Sanitizer
4E Global’s Assured Aloe
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer (Aloe and Moisturizers)
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer (Vitamin E and Aloe)
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer Aloe and Moisturizers
4E Global’s Assured Instant Hand Sanitizer Vitamin E and Aloe
4E Global’s KLAR and DANVER Instant Hand Sanitizer
4E Global’s KLAR AND DANVER Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International Inc.)
4E Global’s MODESA Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
DDI Multinacional’s Earths Amenities Instant Unscented Hand Sanitizer with Aloe Vera Advanced
DDI Multinacional’s Hand Sanitizer Agavespa Skincare
DDI Multinacional’s Vidanos Easy Cleaning Rentals Hand Sanitizer Agavespa Skincare
Limpo Quimicos’ Andy’s
Limpo Quimicos’ Andy’s Best
Limpo Quimicos’ NeoNatural
Limpo Quimicos’ Plus Advanced
Liqesa Exportacion or Liq-E’s Optimus Lubricants Instant Hand Sanitizer
Maquiladora Miniara’s Selecto Hand Sanitizer
Maquiladora Miniara’s Shine and Clean Hand Sanitizer
Cosmeticas’ Hand Sanitizer Gel Alcohol 70%
Yara Elena De La Garza Perez Nieto’s DAESI Hand Sanitizer
Real Clean Distribuciones’ Cavalry
Real Clean Distribuciones’ ENLIVEN Hand Sanitizing Gel
Real Clean Distribuciones’ Lux Eoi Hand Sanitizing Gel
Real Clean Distribuciones’ Born Basic Anti-Bac Hand Sanitizer 65% Alcohol
Real Clean Distribuciones’ Born Basic Anti-Bac Hand Sanitizer 70% alcohol
Real Clean Distribuciones’ Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
Real Clean Distribuciones’ Scent Theory – Keep It Clean – Pure Clean Anti-bacterial Hand Sanitizer
MXL Comercial’s Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol
MXL Comercial’s Hand Sanitizer Disinfectant Gel 70% Ethyl Alcohol Rinse Free Hand Rub
Liqesa Exportacion or Liq-E’s Optimus Instant Hand Sanitizer
Liqesa Exportacion or Liq-E’s Optimus Instant Hand Sanitizer
Broncolin’s Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Broncolin’s Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Broncolin’s Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol
Laboratorios Jaloma’s Jaloma Antiseptic Hand Sanitizer Ethyl Alcohol 62% with Vitamin E
Leiper’s Fork Distillery Bulk Disinfectant per 5 gallon
Leiper’s Fork Distillery 16-ounce bottle

The following products have been recalled as of July 28:
Nước sát trùng tay dưới đây đã bị thu hồi kể từ ngày July 28, 2020

1. ITECH 361’s All Clean Hand Sanitizer, Moisturizer and Disinfectant: UPC code 628055370130.
2. Transliquid Technologies’ Mystic Shield Protection hand sanitizer: NDC numbers include 75477-435-02, 75477-435-10, 75477-435-12, 75477-435-25, 75477-435-50 and 75477-534-10.
3. Saniderm Advanced Hand Sanitizer, 1-liter bottles: Two distributors. The UVT hand sanitizer is labeled with lot number 0530 and an expiration date of 04/2022 and the Saniderm Products hand sanitizer is labeled with lot number 53131626 and “Manufactured on April/1/20.”
4. 4e Brands North America’s Blumen brand is “voluntarily recalling all lots of Hand Sanitizer brands to the consumer level.” This is an expansion of an earlier recall.
5. Real Clean Distribuciones is voluntarily recalling all lots it manufactured within expiry of the following brand names of hand sanitizers: “Born Basic ANTI-BAC HAND SANITIZER, Scent Theory KEEP CLEAN Moisturizing Hand Sanitizer, Scent Theory KEEP IT CLEAN Moisturizing Hand Sanitizer and Lux Eoi Hand Sanitizing Gel to the consumer level.”
6. LIQ-E S.A. de C.V. is voluntarily recalling all lots and all bottle sizes of “The OPTIMUS Instant Hand
7. Sanitizer” manufactured between April 27 and May 8.
8. Resource Recovery & Trading LLC is “voluntarily recalling all the lots manufactured by MXL Comercial S.A. de C.V.” with the following information: “Hand Sanitizer 70% Ethyl Alcohol Disinfectant Gel, packaged in 6.7 FL Oz. (200 ml) bottles, UPC 650240026020 and Hand Sanitizer Non-sterile Solution 70% Topical Solution, packaged in 20L (5.28 Gal) liter plastic containers, UPC 37710600013 to the consumer level.”
9. Broncolin is “voluntarily recalling all lots of Herbacil Antiseptic Hand Sanitizer 70% Alcohol to the consumer level.” The hand sanitizer comes in four different sizes, according to the recall notice.

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi, MD
Khai Phi, MD sưu tầm và dịch sang Việt Ngữ

Người Già Bị Ngứa Da – Phong Ngứa Vì Phấn Hoa

Nguyễn Viết Đức, Research on the Whole Health Environment, Worldwide. <bandaoduc.healthresearcher@gmail.com>
To:Hai Pham
Cc:Thầy Huỳnh Văn Công,thanh lam luu,Can Lu,Xuan An CAO,VU XUAN NGO
Wed, Jul 22 at 11:12 PM
https://www.yahoo.com/lifestyle/fda-recalls-more-hand-sanitzers-171219483.html
Thưa Dr. Khải, M.D.
Cám ơn Bác Sỹ đã dành thì giờ lưu ý tin tức quan trọng trên.
Xin Bác Sĩ lưu ý thêm về hoá chất sát trùng được dùng hằng ngày có trong nước, bột giặt áo quần, nước tắm (Nước tái sinh từ các Water Department ở Mỹ) thế nào mà một số người cao tuổi sau khi tắm xong thường hay bị khô da, ngứa nhiều lắm…
Mùa Xuân phấn hoa nhiều cũng là lúc nhiều người bị dị ứng từ hoa lá cỏ cây?
Bác Sỹ dành thì giờ nghiên cứu, phổ biến rộng rải giùm.
Cám ơn Bác Sỹ nhiều, người mà tôi “Danh Kỳ Thinh.” Nay đã tri danh, tri diện qua những gì mà BS chia xẻ cùng độc giả worldwide.
Kính

Xin trả lời các câu hỏi của
Tiến Sĩ Nguyễn Viết Đức, Research on the Whole Health Environment, Worldwide
1. Hóa chất sát trùng được dùng hằng ngày có trong nước, bột giặt áo quần, nước tắm (Nước tái sinh từ các Water Department ở Mỹ) thế nào mà một số người cao tuổi sau khi tắm xong thường hay bị khô da, ngứa nhiều lắm…
2. Mùa Xuân phấn hoa nhiều cũng là lúc nhiều người bị dị ứng từ hoa lá cỏ cây?

1. Hóa chất có trong nước là chlorine (chlore, khí clo), Cl, để sát trùng nước; và fluorine (fluore, chất fluo) để làm tốt răng. Hai chất này đã được dùng hơn nửa thế kỷ và không gây hậu quả gì xấu. Hóa chất trong bột giặt quần áo cũng không gây hậu quả gì xấu.
Khi già, da người ta còn rất ít chất dầu nên da người già nhìn khô không còn láng bóng như hồi trẻ. Khi da khô quá thì người ta bị ngứa. Vậy hãy dùng các loại xà phòng nước có chất dầu để tắm, như vậy da khỏi bị khô và hết ngứa. Nếu còn ngứa thi bôi lên da dầu baby oil (dầu bôi lên da cho trẻ thơ) chẳng hạn. Đừng gãi mà chỉ lấy tay xoa khi tắm vì gãi làm trầy da sẽ bị ngứa thêm và da có thể bị nhiễm trùng. Nếu vẫn không hết ngứa thì phải đi bác sĩ chuyên môn về da (medical doctor who specializes in dermatology).
2. Dị ứng vì pollen (phấn hoa): xin xem bài Phuơng Pháp Chống Dị Ứng_Care For Allergy trên Khai Phi’s Website.

Khai Phi

Toxic Sanitizers_Nước Sát Trùng Tay Có Chất Độc

Kelsie Sandoval
July 22, 2020, 1:12 PM

Bài của Kelsie Sandoval
Ngày July 22, 2020, 1 giờ 12 trưa

FDA recalls more hand sanitizers due to toxic chemical
FDA (Food and Drug Administration, Ban Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm của Mỹ) thu hồi thêm những nước sát trùng tay có chất độc

https://www.yahoo.com/lifestyle/fda-recalls-more-hand-sanitzers-171219483.html
Copy the link above into Internet Search Box and press Enter or click Search
Chép link ở trên vào Internet Search Box và nhấn Enter hoặc click Search

The FDA said that there has been an increase in hand sanitizers that are labeled to contain ethyl alcohol, or ethanol, but have tested positive for methanol, or wood alcohol. If methanol is absorbed through the skin, it can cause blindness and hospitalizations, or death if ingested.
FDA nói rằng đã có nhiều thêm những nước sát trùng tay dán nhãn nói rằng có các chất rượu ethyl alcohol, hoặc ethanol, nhưng đã được thử nghiệm là có methanol, hoặc rượu thảo mộc. Nếu methanol được hấp thụ qua (thấm qua) da, methanol có thể gây ra mù và phải đi bệnh viện, hoặc chết nếu uống phải.
BJ’s wholesale club recently recalled Blumen Clear Advanced Hand Sanitizer with 70 percent alcohol due to its methanol content. “out of an abundance of caution, 4E Brands requests that members discontinue the use of this product immediately and dispose of it in accordance with local regulations,” the company said in a statement.
BJ’s Wholesale Club (Hội Bán Sỉ [bán buôn] BJ) mới thu hồi Blumen Clear Advanced Hand Sanitizers có 70% alcohol vì thật ra có chứa methanol, 4E Brands xin các hội viên ngừng dùng sản phẩm này ngay lập tức và vứt bỏ sản phẩm theo luật lệ.
Costco also recalled Blumen hand sanitizer in May and Walmart in July.
Blumen products
Klar and Danver Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International)
Modesa Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer
Assured Aloe
Costco cũng đã thu hồi Blumen hand sanitizer trong tháng May và Walmart trong tháng July.
Các sản phẩm có chất độc là
Blumen products
Klar and Danver Instant Hand Sanitizer (labeled with Greenbrier International)
Modesa Instant Hand Sanitizer Moisturizers and Vitamin E
Hello Kitty by Sanrio Hand Sanitizer
Assured Aloe

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi, MD
Khai Phi, MD sưu tầm và dịch sang Việt Ngữ

Kính Gửi Độc Giả

Dù bạn là ai , bạn bao nhiêu tuổi , bạn ở đâu , bạn làm gì , và đời tư bạn thế nào ; đó là chuyện riêng của bạn ; chúc bạn nhiều may mắn .

Hãy gửi bài văn , thơ và nhạc đến chúng tôi để đăng lên Khai Phi’s Website cho mọi người giải trí . Vì mục đích giải trí nên bài của bạn sẽ là văn nghệ thuần túy (không nói đến chính trị , tôn giáo , phong tục ; không chê ai ; nếu khen ai thì phải có bằng chứng ; cuối cùng bài không có khuyết điểm vì tác phẩm văn nghệ thuần túy giống như một người đẹp , cho nên không thể trưng ra công chúng ảnh một người đẹp có một cọng rau xanh dính trên răng khi cười) . Hãy gửi bài ít nhất cho hai người trong đó có tôi . Xin đừng gửi bài cho một mình tôi .

Hãy tin tưởng chúng tôi , trong mười bốn năm (2006-2020) vui chơi email , chúng tôi không thiên vị ai (văn , thơ và nhạc “bất vị thân”) và làm đúng những gì chúng tôi hứa .

Xin chân thành cám ơn .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Luật Về Thơ Song Thất Lục Bát

Thí dụ:
Thuở trời đất nổi cơn gió bụi,
Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên.
Xanh kia thăm thẳm tầng trên,
Vì ai gây dựng cho nên nỗi này ?
Trống Tràng Thành lung lay bóng nguyệt,
Khói Cam Tuyền mờ mịt thức mây.
Chín tầng gươm báu trao tay,
Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh.

1. Thơ Song Thất Lục Bát gồm hai câu mỗi câu bảy chữ rồi đến hai câu lục bát, và cứ thế tiếp tục cho đến hết bài thơ hoặc tập thơ.
2. Vậy bài thơ Song Thất Lục Bát ngắn nhất gồm hai câu bảy chữ và hai câu lục bát.
3. Hai câu bảy chữ không cần theo luật về vần bằng và vần trắc, nhưng âm điệu phải êm xuôi và chữ cuối của câu bảy chữ trước phải vần điệu với chữ thứ năm của câu bảy chữ sau. Chữ cuối của câu bảy chữ sau phải vần điệu với chữ cuối của câu sáu chữ tiếp theo.
4. Chữ cuối của câu sáu chữ phải vần điệu với chữ thứ sáu của câu tám chữ. Chữ cuối của câu tám chữ phải vần điệu với chữ thứ năm của câu bảy chữ tiếp theo. Ngoài ra hai câu lục bát phải theo luật về vần bẳng và vần trắc của thơ lục bát (xem các bài nói về thơ lục bát trên Khai Phi’s Website)

Khai Phi

Màng Trinh

On Tuesday, June 16, 2020, 3:59:51 AM EDT, Van-Cong HUYNH <huynhvc@outlook.fr> wrote:
Chao AnhChi.
AnhKhai oi,
Anh co the nghien-cuu (BaiMoi) ve van-de: 
Trinh-Tiet Cua Nguoi Dan-Ba (TTCNDB) co CanThietQuyetDinh cho Hanh-Phuc Cua Cap Vo-ChongVN hay AChau? 
Toi duoc biet, xua kia, trong nhung phim-anh AChau: Co. 
Lai nua, co nhieu nguoi DanOng toi luc GanDatXaTroi ma khong biet do la cai gi? 
TTCNDB la do TaoHoaBanChoMoiNguoiDanBa?
Co the toi sai?
HVC
Envoyé à partir de Outlook

Trả lời các câu hỏi về màng trinh của
Tiến Sĩ Khoa Học, Giáo Sư Ưu Tú Huỳnh Văn Công
(Docteur es Sciences, Professeur émérite Huỳnh Văn Công)

*******************************************************************

Clitoris: cục kích thích khoái lạc tình dục, tương đương với đầu dương vật.
Urethra: lỗ ống tiểu.
Outer labia: môi ngoài (môi lớn) – vành lớn cửa mình.
Inner labia: môi trong (môi nhỏ) – vành nhỏ cửa mình.
Vaginal opening: lỗ màng trinh.
Hymen: màng trinh.
Anus: hậu môn.

Người nữ sinh ra đều có màng trinh che lối vào âm đạo, nói nôm na là che lối vào trong cửa mình. Khi màng trinh còn nguyên vẹn, cô gái là một trinh nữ thật trừ trường hợp cô gái đã bị mất trinh nhưng màng trinh được vá lại (tái tạo màng trinh, hymenoplasty), cô gái này là một trinh nữ giả. Trong cả hai trường hợp, trinh nữ thật và trinh nữ giả khi giao cấu đều bị chảy máu vì màng trinh bị xé rách làm đứt những mạch máu nhỏ trên màng trinh đem máu tươi tới nuôi dưỡng màng trinh. Tùy theo số mạch máu trên màng trinh bị đứt, máu sẽ chảy nhiều hay ít. Đang lúc giao cấu nửa chừng với trinh nữ, người đàn ông rút dương vật ra, lấy một tờ giấy lau miệng màu trắng bao kín dương vật lại và bóp nhẹ xung quanh dương vật để thấm hết máu dính trên dương vật vào tờ giấy, sẽ thấy máu đỏ tươi dính vào tờ giấy.

Màng trinh thường có lỗ để khi tới tuổi dậy thì, trinh nữ có kinh, máu kinh nguyệt chảy thoát ra ngoài qua lỗ màng trinh.

Máu kinh nguyệt màu nâu đậm (dark brown), khác với máu đỏ tươi khi màng trinh còn nguyên bị xé rách lúc trinh nữ thật và giả giao cấu với đàn ông.

Đôi khi màng trinh sinh ra không có lỗ (imperforate hymen) nên khi trinh nữ có kinh, máu kinh nguyệt ứ đọng trong âm đạo ra không được. Do đó:

Imperforate hymen: màng trinh không có lỗ: hai chỗ màu tím là máu kinh nguyệt ứ đọng ra không được.

_Trinh nữ bề ngoài thấy như không có kinh kỳ (chu kỳ kinh nguyệt – menstrual cycle) mặc dầu có những dấu hiệu là đã trưởng thành về tình dục: vú lớn lên và căng, lông mọc trên gò Vệ Nữ (mu) – Venus Mount.
_Đau bụng hoặc đau vùng xương chậu mỗi tháng, đau rồi hết.
_Đau lưng.
_Đi tiểu đau hoặc tiểu không ra vì máu ứ trong âm đạo đè bẹp ông tiểu.
Bệnh nhân phải đi bác sĩ rạch mở màng trinh không có lỗ ra để cho máu ứ trong âm đạo thoát ra ngoài.

Các loại màng trinh:

1. Màng trinh lỗ tròn – annular hymen.
2. Màng trinh lỗ bị ngăn làm hai – septate hymen.
3. Màng trinh nhiều lỗ – cribriform hymen.
Vân vân.
Parous introitus là lối (lỗ) vào âm đạo của đàn bà đã sinh ra một hoặc hai con sống – không chết lúc sinh ra.

Bác sĩ khi ký giấy chứng màng trình còn nguyên vẹn thì phải thấy được lỗ hoặc các lỗ của màng trinh còn ở trong diện tích của màng trinh; lỗ không được chạm tới thành của âm đạo.
Lỗ màng trinh chạm tới thành của âm đạo có nghĩa là màng trinh đã bị rách nên lỗ màng trinh to ra và chạm tới thành của âm đạo.

Vấn đề trinh nữ.

Dĩ nhiên trinh nữ quý hơn gái mất trinh. Nữ Hoàng Elizabeth II nước Anh chọn Diana là trinh nữ để cưới làm vợ của Thái Tử Charles là con của bà, rồi lại chọn Kate Middleton là trinh nữ để cưới làm vợ Thái Tử William là con của Thái Tử Charles.

Khi thanh niên chưa vợ đề nghị cưới một cô gái, bị cô gái thú thật rằng cô đã mất trinh, thanh niên vẫn có thể cưới cô gái này mặc dầu trong lòng hơi buồn tiếc. Thứ nhất vì cô gái lương thiện, thành thật yêu mình, tin tưởng mình là người quân tử nên đã cho mình biết bí mật của cô rất có hại cho cô. Thứ hai vì cô bị mất trinh trước khi quen mình, nên mình không có gì phải mất mặt với kẻ đã phá trinh cô (mình với kẻ phá trinh cô vô can). Thứ ba vì kẻ phá trinh cô gái sẽ không bao giờ có thể bắt chẹt cô gái để làm tình thêm và tống tiền bằng cách hăm dọa sẽ nói cho chồng cô gái biết là hắn đã phá trinh cô.

Nếu thanh niên nghe chịu không nổi và không cưới cô gái, thì phải giữ bí mật suốt đời chuyện cô gái đã bị mất trinh. Như thế mới xứng đáng là người quân tử, bằng không sẽ chỉ là một kẻ tiểu nhân độc ác.

Khai Phi, MD

1 2 3 7