Khai Phi's Website

Kêu Gọi Vùng Lên

Vùng lên ôi khó biết là bao !!!
Tổ quốc Cộng Quân chiếm đã lâu …  (1)
Trong nước vùng lên chỉ … bị nhốt !!!
Ngoại quốc … “vùng lên” … “chỗ đó” sao ???

Khai Phi
(Sau khi đọc bài thơ Trả Lời Bài Thơ Vùng Lên của Đồ Cóc)  .
(1)  : Việt Cộng chiếm nửa Việt Nam năm 1954 , chiếm hết Việt Nam năm 1975 .

Sĩ với Sư_Titles

Nghe sư , sĩ nói , đời run . (*)
Nói gì đời cũng ùn ùn làm theo . (**)

Hearing of titles (Professor, Engineer, Lawyer, PhD, Dr., Dentist, Pharmacist, etc.), people are a kind of afraid.
Whatever titles say, people accept it like Panurge’s sheep (like sheep).

Khai Phi

(*) Sư : giáo sư , kỹ sư , luật sư , vân vân . Sĩ : tiến sĩ , bác sĩ , nha sĩ , dược sĩ , vân vân .
Đời : người ta . Run : nể sợ .
(**) Ùn ùn : đua nhau .

Tình Yêu

Người bạn trẻ “em có sao nói vậy, anh đừng giận” hỏi tôi trong điện thoại:
_Anh ơi, anh nghĩ sao về mấy câu sau đây:
Tình Yêu
Tình, c’est le “cu”
Et la “mu”.
Tôi hơi giật mình những suy nghĩ một chút rồi trả lời:
_Đây có thể nói là một bài thơ tự do gồm hai câu có vần điệu dưới hình thức một câu nói nửa tiếng Pháp nửa tiếng Việt.
Le “cu” là dương vật đàn ông.
La “mu’ là mu đàn bà.
Về chữ dùng và văn phạm không bắt lỗi được.
Về âm điệu và vần điệu nghe êm xuôi.
Về ý thơ mới nghe thấy thô tục, nhưng đã tả được rất đúng tình yêu của một số người.
Tình, c’est le “cu” (Tình là dương vật đàn ông) không có gì sai đối với các đàn bà sau đây:
Đàn bà thí thân (1), đàn bà đa dâm (2), đàn bà nạ dòng (3), đàn bà mê dâm (4) và đàn bà ngu dâm (5) (xem các bài này trên Khai Phi’s Website).
Tình, c’est la “mu” (Tình là mu đàn bà) cũng không có gì sai đối với các đàn ông sau đây:
(1) Các ông lớn tỷ phú ly dị vợ lấy vợ mới trẻ đẹp hấp dẫn, lại còn đi thỏa mãn tính dục với gái mãi dâm nổi tiếng, với các đàn bà thí thân để có chức “phụ tá ông lớn” thỉnh thoảng theo ông lớn đi “làm việc ít ngày”; các đàn ông chủ trương (2) “trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng”, (3) “trồng trầu thì phải khai mương, làm trai hai vợ phải thương cho đồng”, (4) “đàn ông ra ngoài thỏa mãn tính dục cũng như đi ăn phở, vợ chỉ được làm tình với chồng mà thôi”, (5) đàn ông mê dâm và (6) đàn ông ngu dâm (xem các bài này trên Khai Phi’s Website).
Như vậy tôi thấy bài thơ này … hay.
Người bạn trẻ cười hinh hích lên tiếng:
_Anh ơi, tác giả bài thơ này là em đó.

Khai Phi

Coronavirus – Lạc Thủy họa thơ

Corona , dịch Corona !!!
Khải ngán mi ghê ! Hắn ở nhà
Cất bút bao lần không có ý .
Nàng Thơ có lẽ ở hơi xa …

Việc y nhiều lắm viết chưa xong !
Gãi trán vò đầu , mặt đỏ hồng .
Đồ Cóc hắn tìm xin giúp sức
Thử xem cầu cứu được hay không ?

Úy tử tham sinh muốn sống lâu .
Lo toan mất ngủ gã điên đầu .
Đêm ngày rối tri vô hy vọng .
Văn nghệ văn gừng bỏ thực đau !

Này tên họ Phí , bạn thân ta
Bát thập năm nay cũng khá già .
Sống chết mọi người đều có số .
Sá chi bệnh dịch Corona ?

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái

Thân Già Cảm Thán Nhân Mùa Dịch Vũ Hán

Siêu khuẩn Tàu Phù lạ quá ta ! (*)
Chỉ lo xơi tái rặt dân già .
Bảy mươi vừa chạm đà rơi xuống ,
Sáu chục mới gần bỗng ngã ra .
Chửa muốn đi qua miền Cực lạc ,
Chưa mong vượt thoát cõi Ta bà .
Thấy Diêm Vương đến , vờ không thấy , (**)
Nhắm mắt co giò chạy thật xa .

Trần Văn Lương
California 3/2020

(*) Siêu khuẩn Tàu Phù : Siêu vi khuẩn Corona : siêu vi trùng Corona : Coronavirus : Covid19 .
(**) Diêm Vương : ý nói bệnh dịch Coronavirus giống như vua âm ty (cõi chết) là Diêm Vương .
Vờ không thấy : ý nói sợ quá không dám nhìn .

Coronavirus

Corona hỡi Corona !
Sợ bệnh vì ngươi ta ở nhà .
Hạ bút mấy lần thơ chẳng đến .
La Muse thần nữ vẫn nơi xa . (*)

Ta còn lắm việc chưa làm xong .
Anh ngữ, tử vi, tiểu thuyết hồng
Người đợi, kẻ chờ trên net đó !
Ôi ta cố viết cũng như không …

Tuy lòng ta muốn sống cho lâu ,
Sợ ngủm không là lý lẽ đầu ,
Mà sợ không xong thì tiếc quá
Mối duyên văn nghệ đứt lòng đau …

Quý Bái đâu rồi hãy giúp ta
Một chút thơ thôi lúc tuổi già .
Nói thật ta nghe ngươi có sợ
Cái con quỷ dịch Corona ?

Khai Phi

(*) La Muse : nữ thần thơ

Chùm Thơ

Ngày nay đời có “chùm thơ” (*)
Vậy như chùm ấy trên bờ mu em .
Chùm thơ ngày một dài thêm
Em đi tiệm wax , múi mềm trắng phau .
Đêm khuya chồng hỏi thơ đâu ?

Nguyễn Thị Thơ (**)
(*) Ngày nay nhiều người gọi thơ là “chùm thơ” .
(**) Nguyễn Thị Thơ : bạn của Nguyễn Thị Tím : Khai Phi

Xin mời xem thơ họa của
Thi sĩ Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
BS Nguyễn Tam Thanh tức thi sĩ Đồ Cóc
Chỉ trong chưa đầy hai mươi bốn giờ .

     Chùm thơ mọc trên gò Vệ Nữ (*)
     Mạnh Khải ta luôn giữ khư khư .
     Đồ Cóc , Lạc Thủy mắng : Hư !
     Hỏi rằng Phí đổi ra Trư (**) bao giờ ?
     (*) Venus mount
     (**) Trư Bát Giới
Cô nàng tên Nguyễn thị Thơ
Khoe : “Chùm thơ đẹp trên bờ mu em !”
Quăn queo ngứa ngáy dài thêm
Tức mình em cạo gò mềm trắng phau .
Lúc yêu chàng hỏi thơ đâu ?

Q?

Này góp :

Trên mu em có “chùm thơ” .
Xum xuê nó mọc che mờ cửa tiên .
Anh vội coi mu anh liền .
Nó phủ cái cán triền miên dựng đài .
Chúng mình xướng họa miệt mài .
Nó xoắn nó rụng dài dài khi phê .
Hay cùng cạo phéng dễ bề .
Trơn tru , láng coóng úp mề cũng vui .

Đồ Cóc

1 2 3 5