Khai Phi's Website

Bad Breath People & Bad People_Người Hôi Miệng & Kẻ Xấu

People can’t smell their own bad breath, so bad breath people don’t know they have bad breath.
Bad people do bad things, but they don’t know what they do is bad.
“A man can have five wives and seven concubines, but a faithful wife can have only one husband”
(An old saying in Asia)
So men abused women for centuries, but they didn’t know their action was bad.
Người ta không thể ngửi thấy mùi hôi miệng của chính mình, do đó người hôi miệng không biết hơi thở của mình hôi.
Kẻ xấu làm những việc xấu, nhưng họ không biết những điều họ làm là xấu.
“Trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ có một chồng”
(Câu nói ngày xưa ở Á Châu)
Như vậy đàn ông đã lạm dụng đàn bà hàng thế kỷ, nhưng họ đã không biết hành động của họ là xấu.

Khai Phi

Tại Sao Người Ta Nịnh ?

Nịnh đến nỗi như muốn chạy tới bợ đít người mình nịnh thì gọi là nịnh bợ .
Đó là trường hợp đàn ông hoặc đàn bà nịnh bợ đàn ông .
Đàn ông nịnh đàn bà có lẽ chỉ nịnh hót mà thôi, chứ nịnh rồi chạy tới bợ đít … thì sẽ ăn … tát tai của bà . Chữ hót rất đúng vì đàn bà làm theo lỗ tai (còn đàn ông làm theo con mắt) .
Người ta nịnh bợ và nịnh hót để làm gì ?
1. Để xin tiền .
2. Để xin việc làm .
3. Để xin được nhờ cậy .
4. Để thí thân nếu người nịnh là đàn bà thí thân (xem bài Đàn Bà Thí Thân trên Khai Phi’s Website) . Thí dụ : đàn bà thí thân lên tiếng hoặc viết lách nịnh một ông lớn rất khó gặp .
5. Để thấy người sang bắt quàng làm họ .
6. Để tỏ ra ta đây hiểu biết .
7. Để được chú ý (pour se faire remarquer) .
8. Để a dua .
9. Để mèo khen mèo dài đuôi hoặc con hát mẹ khen hay một lũ với nhau .
10. Để trả thù . Thí dụ : thù ghét Nguyễn Văn X , nịnh Lê Văn Y đối lập với Nguyễn Văn X .

Trường hợp nịnh 5. 6. 7. 8. 9. và 10. có thể nói là nịnh ngu vì nịnh chẳng được gì mà còn bị chúng chửi .

Khai Phi

Quan Lớn Đánh Rắm Cũng Thơm_Lord, It Smells Aromatic Even When You Break Wind

Một ông quan lỡ đánh rắm khi có các tôi tớ vây quanh .
Bầy tôi tớ nịnh bợ lên tiếng :
_Quan lớn đánh rắm cũng thơm .
Khai Phi
(viết theo câu trong dân gian “Quan lớn đánh rắm cũng thơm”)

A mandarin farted accidentally when he was surrounded by his servants .
The servants said to flatter him :
_Lord , it smells aromatic even when you break wind .
Khai Phi
(referring to the Vietnamese saying “Quan lớn đánh rắm cũng thơm”)

Mẫu Tự Y

Mẫu tự y tiếng Pháp đọc là i grec , nghĩa là mẫu tự i hy lạp .

Mẫu tự y tiếng Việt đọc là i grếch , i cà rếch , hoặc i cà rết .

Ui tiếng Việt đọc là ui , thí dụ ui chao . Do đó qui đọc là cui .

Tiếng Việt có phát âm giống tiếng Mỹ phát âm chữ “we”.
Chữ uy tiếng Việt đọc giống như tiếng Mỹ đọc chữ “we”.
Do đó quy đọc là “qwe”; thí dụ : quy luật , quy định , quy tắc , vân vân …

Khai Phi

Intégration_Sự Nhập Thành Một

lntégration là sự nhập vào một toàn thể (introduction dans un ensemble), hay là sự nhập vào một đơn vị (introduction dans une unité) tức là sự nhập thành một. Con người của bạn là một đơn vị (une unité). Khi một cái gì, một con vật và một người nào đó đã nhập vào con người của bạn thành một, bạn yêu thương những thứ đó với tất cả tâm hồn và yêu thương không bao giờ chấm dứt. Bạn có thể yêu cái thật (le vrai), cái tốt (le bien) và cái đẹp (le beau); bạn có thể yêu thích một nơi nào đó; hoặc bạn có thể yêu thương một con vật bạn nuôi và một kẻ nào đó (một đứa trẻ, một người đàn ông, một người đàn bà). Bạn hưởng và trả giá sự yêu thương này của bạn.
Integration is introduction into a whole or a unit. You are a unit. When something, a pet, a child, a man, and a woman have been integrated into yourself, you love them with all your heart and forever. You enjoy and pay for that kind of love.

Khai Phi

Ăn Chay (tiếp theo và hết)

Có lẽ tôi ăn thịt thỉnh thoảng thấy ít ngon do một lần khi tôi năm tuổi bà ngoại tôi dắt tôi đến lò sát sinh chắc ở Bạch Mai vì lúc đó tôi ở Bạch Mai thuộc ngoại ô Hà Nội. Tôi thấy người ta dùng dây thừng trói tréo qua tréo lại bốn chân con bò. Một người dùng đầu thon thon của chiếc búa tạ đánh thật mạnh vào gáy (nuque, neck back) con vật. Bò đứng run run. Lập tức mấy người kéo dây thừng làm bò ngã xuống nằm nghiêng. Bò chảy nước mắt dàn dụa. Người ta thọc tiết con bò, máu ra từng thau. Tôi sợ quá nheo mắt quay đi.
Về nhà bà ngoại hỏi tôi sao ăn ít vì thấy tôi chỉ ăn hai ba miếng thịt bò xào thái mỏng.
Lớn lên nếu món thịt nấu hơi tanh tôi không ăn được. Con gà mái bệnh nhân cho tôi ở Kontum vì bận chưa ăn thịt được nên tôi nuôi nó. Sau đó tôi không ăn thịt nó được vì nhớ tới những lúc tôi cho gà ăn, nó vui sướng chạy đến và đôi khi nhìn tôi. Tôi ăn trứng không có trống của nó. Trứng gà nếu có trống khi đập ra sẽ thấy tinh trùng của gà trống như một hạt cơm nếp trong tròng đỏ.
Một ông Ấn Độ Tiến Sĩ Dược Khoa (PhD of Pharmacology) làm việc cùng sở tại Mỹ ăn chay trường một hôm nói với tôi trong câu chuyện về ăn chay:
_You know, the cow is your mother. (Anh biết không, bò cái là mẹ của anh).
_What ? (Cái gì ?). Tôi giật mình thốt lên.
_Because the cow gives you milk. (Vì bò cái cho anh sữa). Ông Ấn Độ trả lời.
Vợ tôi cũng đã nói:
_Trâu bò hiền quá, chỉ ăn cỏ và không làm gì hại người và vật. Người ta nói chúng hiền như Bồ Tát đó.
Nhiều người ăn thịt trong đó có tôi và một số người da trắng cảm thấy không yên tâm (inquiet – unquiet) vì nghĩ rằng ăn thịt là giết hại hoặc đồng lõa giết hại mạng sống vô tội.
Súc vật ăn lẫn nhau vì chúng không làm ra được đồ ăn.
Ôi phải chăng cuộc đời là phi lý vì mọi động vật (all animals including Man) đều bị sinh ra để rồi ăn thịt lẫn nhau mà sống còn ?

Khai Phi

Ăn Chay (tiếp theo)

Khi còn bé, tôi sẵn sàng giữ con gà cho người nhà cắt tiết không có vấn đề gì.

Khi tôi lớn học y khoa, có chữ “saignement à blanc” (chảy máu đến hết_đến trắng da) của những sản phụ bị băng huyết nặng trong khi sinh và sau khi sinh rồi chết khi tới bệnh viện quá trễ. Tôi bỗng không bao giờ giữ con gà để người khác cắt tiết nữa và khi lập gia đình, một lần bệnh nhân cho tôi gà. Tôi nuôi chứ không dám ăn thịt vì nhớ tới những lúc tôi cho gà ăn nó vui sướng chạy đến và đôi lúc nhìn tôi. Con gà mái này đẻ trứng không có trống nên tôi ăn trứng của nó. Trứng gà nếu có trống thì khi đập vỡ ra, trong tròng đỏ có vết tinh trùng gà trống.

Khai Phi