Khai Phi's Website

Một Người Có Thể Là Gì ?_What Would A Person Be ?

Một người có thể là :
1. Một công dân bình thường ít người biết đến .
2. Một kẻ để lại cho đời giọng hát say đắm lòng người hoặc ngón đàn tài hoa .
3. Một đại diễn viên về kịch nghệ hoặc điện ảnh .
4. Một người có tác phẩm đứng mãi với thời gian về văn, thơ, nhạc, kịch, hội họa, điêu khắc .
5. Một anh hùng cứu nước .
6. Một kẻ tài ba làm cho nước giàu mạnh .
7. Một tên lường gạt .
8. Một tên lãnh đạo ăn cắp .
9. Một tội phạm .

10. Một kẻ phản quốc .

Khai Phi Hạnh Nguyên

A person would be: 
1. An unknown normal citizen .
2. A famous singer or musician .
3. A great actor/actress .
4. An great author of literature and/or arts .
5. A national hero who defeats the enemy .
6. A talented person who makes his/her country wealthy and powerful .
7. A cheater .
8. A thief leader of the country .
9. A criminal .
10. A traitor who betrays his/her country .

KPHN

Thời Gian_Time

Thời gian là kho tàng quý báu nhất vơi đi mỗi ngày.

Thời gian vô tình , có thể trôi đi rất chậm hoặc nhanh như bóng câu (*) qua cửa sổ , đem lại chẳng bao nhiêu cho những ước mơ , nhưng lấy đi những gì đẹp nhất trên đời .

Thời gian là thuốc nhiệm mầu sẽ xoa dịu những nỗi đau thương trong lòng người.

Vì con người yêu thích cái tốt và biết ghét cái xấu (**) , nên thời gian sẽ làm sáng tỏ sự thật về những trang sử viết bởi những kẻ hận thù hoặc ưa ghét , bởi những kẻ nịnh hót vì cơm áo , và bởi những sử gia không lành nghề .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Bóng câu : bóng ngựa . Câu là con ngựa khoẻ .
(**) Un homme est celui qui aime le bien et sait haïr le mal (Con người yêu thích cái tốt và biết ghét cái xấu) .

Time is the most precious treasure that empties out every day.

Time is indifferent to everything. It can go by either very slowly or as fast as a horse’s shadow across the window. It brings very little to dreams. It takes away what is most beautiful of a person’s life.

Time is the ultimate remedy for broken hearts.

Because man loves what is good and knows to hate what is bad, time will bring about the truth to historical pages written with bias and mistakes.

KPHN

 

Âm Nhạc Thế Giới Cổ Kim_Music Throughout Time and Space

Âm nhạc bất cứ ở đâu và thời nào tuy khác nhau , nhưng đều có những nốt nhạc để người ta nhìn vào đó mà chơi nhạc .
Những nốt nhạc này gồm có bốn điểm chính là
Độ âm thanh cao , độ âm thanh thấp tức là nốt nhạc bổng , nốt nhạc trầm ; và thời gian nhanh , thời gian chậm tức là nốt nhạc nhanh , nốt nhạc chậm.

Có rất nhiều dụng cụ để chơi nhạc , nhưng có lẽ tiếng nhạc thấm vào tâm hồn người ta nhất là tiếng nhạc cụ dây khi chơi dùng miếng gẩy đàn làm bằng sừng , bằng ny lông , hay bằng kim loại ; hoặc khi chơi dùng dây tơ (vĩ cầm – violon, violin ; và đàn nhị) .

Khi tiếng đàn dây trỗi lên , người ta phân biệt những âm thanh cao gọi là tiếng trong , những âm thanh thấp gọi là tiếng đục .
Hai tiếng này khi nhanh gọi là tiếng mau , khi chậm gọi là tiếng khoan .

Người chơi đàn tuyệt vời đàn những nốt nhạc bổng thành những tiếng trong nghe thanh và nhẹ như tiếng chim hạc bay qua :
Trong như tiếng hạc bay qua , (1)
Đàn những nốt nhạc trầm thành những tiếng đục nghe trầm nhưng êm không có một tí sạn nào :
Đục như nước suối mới sa nửa vời . (2)
Đàn những nốt nhạc chậm thành những tiếng khoan nghe như gió thoảng:
Tiếng khoan như gió thoảng ngoài , (3)
Đàn những nốt nhạc nhanh thành những tiếng mau nghe dồn dập như tiếng mưa :
Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa . (4)

Nếu người đàn tuyệt vời là một giai nhân thì tiếng đàn còn hay biết chừng nào .

(1) , (2) , (3) , (4) : trích Kim Vân Kiều truyện của Nguyễn Du .

Music compositions, in whatever part of the world, and whenever they are created, differ in their form, but all have music notes to play.
The sounds of these notes have in common four  principal traits: their high and low pitch (frequency), and their fast and slow  lasting (playing) time.

There are many musical instruments, but probably the most impressive sound is that played from string instruments. 

A talented musician plays high pitch notes gently and transparently making you feel like hearing the flying sounds of a passing by crane.
He makes low pitch notes deep and clean sounding like breaking water in the midstream of a cascade.
When he performs slow notes, you think you are hearing the light wind on a rice field.
Finally, you feel like hearing a shower when he accesses a series of fast notes.

If the musician is a beautiful woman instead, how wonderful the performance will be.

Khai Phi
Course : Music Theory I & II
Text : Music Theory – George Thaddeus Jones
Course : Music Composition
Instructor : Socrates Boyajian , Ph.D. of Music Composition , Bachelor of Music Theory , and orchestra violinist.

1 5 6 7