Khai Phi's Website

Gửi Em Chiếc Nón Bài Thơ_I Sent You a Poem Hat

The poem hat (that has verses on it)

Location of Nghe An within Vietnam : Vị trí của Nghệ An trong Việt Nam

Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương._I sent you a poem hat that was made in Nghe An and brought a national image. Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương._I covered it with all my love for you. 
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mới._You wore the poem hat to go welcoming the new festival. Nước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ._Our country has now  been united completely like the round poem hat.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ,
Anh  gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ._I sent you a poem hat of our home land. Gửi cho em  dòng sông cửa bể,  cả vầng trăng  và cả trời xanh._With its river and port, even its moon and blue sky. Nước  dưới sông  có khi đầy  khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ._Water in the river goes up and down, the moonlight is either bright or dim.  Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ,_But our love has been perfect like the round poem hat so far.

ơ ơ ơ ơ ơ
Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương._I sent you a poem hat that was made in Nghe An and brought a national image. Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương._I covered it with all my love for you.
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mới._You wore the poem hat to go welcoming the new festival. Nước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ.  Our country has now been united completely like the round poem hat.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
Anh
gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ._I sent you a poem hat of our home land. Gửi cho em  dòng sông cửa bể cả vầng trăng  và cả trời xanh._With its river and port, even its moon and blue sky. Nước  dưới sông  có khi đầy  khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ. _Water in the river goes up and down, the moonlight is either bright or dim.  Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ._But our love has been perfect like the round poem hat so far.
ơ ơ ơ ơ ơ

Anh gửi  cho em  chiếc nón  bài thơ  xứ Nghệ  mang  hình bóng  quê hương._I sent you a poem hat that was made in Nghe An and brought a national image. Lợp  vào đây  trăm mến  ngàn thương._I covered it with all my love for you. 
Nón  bài  thơ,  em  đội nón  bài thơ  đi  đón ngày  hội mới._You wore the poem hat to go welcoming the new festival. Nước  non ta nay  một giải  vẹn toàn như  chiếc nón bài thơ._Our country has now been united completely like the round poem hat.
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
ơ ơ ơ ơ ơ   ơ ơ ơ ơ
Anh  gửi tặng  nón bài thơ  quê mẹ._I sent you a poem hat of our home land. Gửi cho em  dòng sông cửa bể,  cả vầng trăng  và cả trời xanh._With its river and port, even its moon and blue sky. Nước  dưới sông  có khi đầy khi cạn,  trăng  trên trời  khi tỏ  khi mờ._Water in the river goes up and down, the moonlight is either bright or dim. Tình  đôi ta  từ bấy  đến giờ  vẫn tròn  như chiếc nón…, vẫn tròn  như chiếc nón  bài thơ.. anh tặng.. em…_But our love has been perfect so far like the round poem hat … like the round poem hat … I sent … you …

Translation into plain English by Khai Phi

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

Lá Thư_The Letters

Lá Thư :  Đoàn Chuẩn-Từ Linh_The Letters : Doan Chuan – Tu Linh

Nhớ tới mùa thu  năm xưa gửi nhau  phong thư  ngào ngạt hương._I remembered we sent to each other perfumed love letters in Autumn.
Nét bút đa tình  lả lơi._Our writing was beautiful and full of love.
Nhớ phút ngập ngừng  lòng giấy viết rằng  chờ đến  kiếp nào._I remembered my shy hesitancy when I wrote how longer I had to wait for our marriage.
Tình đầu trong  gió mùa  người yêu ơi._It was our first love in the monsoon, darling!
Em nay về đâu  phong thư còn đây. Your letter still remained here and where were you actually ?
Nhớ nhau  tìm trong  ánh sao._ I missed you, looking at the stars.
Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề. _I remembered the day you walked with me to a bridge, your beautiful hair fell on your shoulders.
Hẹn lời ân ái  trôi tới bến nào  hình dáng  thuyền yêu._We then sat on a nice boat and promised to be together forever.
Thời gian.. như xoá lời  yêu thương._Time seemed to erase our love words.
Thời gian.. phai dần  màu bao  lá thư._And time faded our love letters.
Anh quay về đây  đốt tờ thư  quên đi  niềm ân ái  ngàn xưa._I came back here and burned our letters, trying to forget our love.
Ái ân  theo tháng  năm tàn,  ái ân  theo tháng  năm vàng._Love withered with time like yellow leaves.
Tình người nghệ sĩ phai rồi._My love already faded.

Nhớ tới mùa thu năm nao mình anh  lênh đênh rừng cùng sông._I remembered in Autumn I took adventures alone travelling through the woods and river.
Chiếc lá thu dần  vàng theo._Time made leaves get yellow.

Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề._I remembered the day you walked with me to a bridge, your beautiful hair fell on your shoulders. Còn đâu  ân ái..  chăng..  người xưa_Our love has been gone, darling.

 

Thời gian.. như xoá lời  yêu thương._Time seemed to erase our love words.
Thời gian.. phai dần  màu bao  lá thư._And time faded our love letters.
Anh quay về đây  đốt tờ thư  quên đi  niềm ân ái  ngàn xưa._I came back here and burned our letters, trying to forget our love.
Ái ân  theo tháng  năm tàn,  ái ân
  theo tháng  năm vàng._Love withered with time like yellow leaves.
Tình người nghệ sĩ phai rồi._My love already fa
ded.

Nhớ tới mùa thu năm nao mình anh lênh đênh rừng cùng sông._I remembered in Autumn I took adventures alone travelling  through the woods and river.
Chiếc lá thu dần vàng theo._ T
ime made leaves get yellow.
Nhớ tới ngày nào  cùng bước đến cầu  ngồi xõa  tóc thề._I remembered the day you walked with me to a bridge, your beautiful hair fell on your shoulders. Còn đâu  ân ái..  chăng..  người xưa_Our love has been gone, darling.

Translation into plain English by Khai Phi

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

Ca sĩ Trần Thái Hòa

Mơ Hoa

Có hái..  hoa tươi… ,
Hãy dừng  bước chân
Trên đường  thẳm xa
Tôi nhắn  cô em  đôi lời…
Đường không  lưu luyến… ,
Sao đành  cô lãng quên… ,
Quên người  gặp gỡ
Trong một  chiều mơ
Chuông chiều  ngân tiếng.. ,
Vấn vương  lòng trông..
Theo cô  hái hoa
Bước đi  bâng khuâng.. ,
Muôn ngàn  sầu nhớ..
Bóng mờ  mờ xa..
Tan giấc.. mơ hoa… ,
Bóng người  khuất xa
Đôi đường  từ đây… ,
Ai bước đi  không hẹn ngày
Người tuy xa cách  nhưng lòng ta khắc ghi
Bên đèn  một bóng
Tháng ngày  chờ mong

Lưu luyến  chi nhau
Thêm sầu  đớn đau
Muôn trùng  từ đây
Trong gió sương  thân giang hồ
Đường xa  xa tắp
Ngại ngần  chân bước đi
Trên lòng  thầm nhớ...
Bóng hình  người mơ
Trên đường  xa vắng..
Bóng ai  mờ khuất.. ,
Lòng thêm  vấn vương….
Gió thông  xa đưa..
Gieo buồn  sâu nhớ..
Tới người  chiều xưa….
Có hái.. hoa ơi… ,
Mắt mờ  đoái trông… ,
Sao đành  thờ ơ
Trong giấc mơ  ta mong chờ
Dù hoa  quên bướm
Âm thầm riêng  có ta
Hoa còn  tàn úa… ,
Tơ lòng  còn vương
Hoa còn  tàn úa… ,
Tơ lòng.. còn vương

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi separates words to sing

Thu Quyến Rũ

Anh mong chờ  mùa thu
Trời đất kia  ngả màu  xanh lơ… ,
Đàn bướm kia  đùa vui  trên muôn hoa… ,
Bên những  bông hồng  đẹp xinh…

Anh mong chờ  mùa thu
Dìu thế nhân  dần vào  chốn thiên thai…
Và cánh chim  ngập ngừng  không muốn bay…
Mùa thu  quyến rũ  anh rồi…

Mây bay  về đây  cuốn trời… ,
Mưa rơi  làm rung  lá vàng… ,
Duyên ta  từ đây  lỡ làng..
Con đâu  những chiều  dệt cung  đàn yêu
Thu nay  vì đâu  nhớ nhiều… ,
Thu nay  vì đâu  tiếc nhiều…
Đêm đêm  nhìn cây  trút lá.. ,
Lòng thấy  rộn ràng,  ngỡ bóng  ai về

Anh mong chờ  mùa thu
Tà áo xanh  nào v  với giấc mơ… ,
Màu áo xanh  là màu  anh trót yêu..
Người mơ  không đến.. bao giờ

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi separates words to sing

Oui , Devant Dieu_Trước Ngôi Trời Cao

Oui , Devant Dieu
Trước Ngôi Trời Cao
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang bài hát tiếng Việt
Version vietnamienne par Khai Phi Hanh Nguyen

Oui , de vant Dieu , de vant les  hom  mes ,
Trước  Ngôi Trời Cao  cùng nhân thế  muôn  người ,

Oui , pour l’a mour  que tu me  don  nes
Anh  xin hứa em , lòng em có  thay  rời ,

Et  pour qu’un jour , je te  par don  ne
Tình  em nồng thắm  gượng tan  với mây  trời ,

Si  mal gre’ toi , tu m’a  ban don  nes ,
Tim  anh nát tan , đời anh  không trách  em .

Oui , pour les joies  et pour les  pei  nes ,
Dẫu  cho đời vui , dầu năm tháng  đau  buồn ,

Oui , pour les lois  qui nous en  chai  nent ,
Anh  xin hứa em , đời dẫu có  thay  rời ,
Et  je pro mets , quoi qu’il ad  vien  ne ,
Cùng  Ngôi Trời Cao  đã sẽ kết  duyên  mình ,
ve Ma ri  i  a , (Prie`re a` la Vierge ,)
vờ Ma ri’  i  a , (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria ,)
Dans tes yeux , je vois  des lar mes  de joie
Trong đôi mắt  em , lệ  mừng hạnh phúc  chan hòa
Et j’en tends  en moi  mon ter u  ne voix :
Và anh nghe  trong lòng  vừa vang lên  một lời :
Mon Dieu  qui vei llez  sur ma vi  e ,
Chúa ơi , Ngài hằng chăm  sóc đời con  này ,
Pro te’ gez  mon amour , je vous en pri  e !
Cầu xin Chúa  giữ tình này , cầu xin Ngôi Chúa  cao !

Oui  devant Dieu , de vant les  hom  mes ,
Trước  Ngôi Trời Cao  cùng nhân thế  muôn  người ,
Oui , pour mes jours  je te les  don  nes  ,
Trong  những tháng năm  tình anh đã  trao  rồi
Et  plus que tout , mieux que  per son  ne ,
Và  hơn gì hết , hơn hết  cả muôn  người ,
Je  t’ai me rai  tou jours ,
Anh  nguyện mãi mãi  yêu em ,
Je  t’ai me rai  tou jours
Anh  nguyện mãi mãi  yêu em
Jus  qu’ a`  mon  der  ni er  jour .
Đến  muôn  đời  tới  ngày cuối  cùng .

 

Oui , Devant Dieu
Trước Ngôi Trời Cao
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang bài hát tiếng Việt

Oui , devant Dieu , devant les hommes ,
Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người ,
Oui , pour l’amour que tu me donnes
Anh xin hứa em , lòng em có thay rời ,
Et pour qu’un jour , je te pardonne
Tình em nồng thắm gượng tan với mây trời ,
Si malgre’ toi , tu m’a bandonnes ,
Tim anh nát tan , đời anh không trách em .
Oui , pour les joies et pour les peines ,
Dẫu cho đời vui , dầu năm tháng đau buồn ,
Oui , pour les lois qui nous enchainent ,
Anh xin hứa em , đời dẫu có thay rời ,
Et je promets , quoi qu’il advienne ,
Cùng Ngôi Trời Cao đã sẽ kết duyên mình ,
Ave Maria , (Prie`re a` la Vierge ,)
Avờ Maria , (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria ,)
Dans tes yeux , je vois des larmes de joie
Trong đôi mắt em , lệ mừng hạnh phúc chan hòa
Et j’entends en moi monter une voix :
Và anh nghe trong lòng vừa vang lên một lời :
Mon Dieu qui veillez sur ma vie ,
Chúa ơi , Ngài hằng chăm sóc đời con này ,
Prote’gez mon amour , je vous en prie !
Cầu xin Chúa giữ tình này , cầu xin Ngôi Chúa cao !
Oui , devant Dieu , devant les hommes ,
Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người ,
Oui , pour mes jours je te les donne
Trong những tháng năm tình anh đã trao rồi
Et plus que tout , mieux que personne ,
Và hơn gì hết , hơn hết cả muôn người ,
Je t’aimerai toujours ,
Anh nguyện mãi mãi yêu em ,
Je t’aimerai toujours
Anh nguyện mãi mãi yêu em
Jus qu’ a` mon dernier jour .
Đến muôn đời tới ngày cuối cùng .

 

Oui, devant Dieu, devant les hommes, 
Oui, pour l’amour que tu me donnes
Et pour qu’un jour, je te pardonne
Si malgre’toi, tu m’abandonnes,
Oui, pour les joies et pour les peines, 
Oui, pour les lois qui nous enchainent, 
Et je promets, quoi qu’il advienne, 
Ave Maria, (Prie`re a` la Vierge ,)

Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người,
Anh xin hứa em, lòng em có thay rời,
Tình em nồng thắm gượng tan với mây trời,
Tim anh nát tan, đời anh không trách em,
Dẫu cho đời vui, dầu năm tháng đau buồn,
Anh xin hứa em, đời dẫu có thay rời, 
Cùng Ngồi Trời Cao đã sẽ kết duyên mình, 
A vờ Ma ri a, (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria,)

 

Nửa Hồn Thương Đau

Nhắm mắt  cho tôi tìm  một thoáng hương xưa ,
Cho tôi về  đường cũ nên thơ ,
Cho tôi gặp  người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc  mơ thôi .
Nghe tình đang chết  trong tôi ,
Nghe lòng tiếc nuối  xót thương  suốt đời .

Nhắm mắt  ôi sao nửa  hồn héo thương đau ,
Ôi sao ngàn  trùng cách chia nhau
Hay ta còn  hẹn nhau kiếp nào .
Anh ở đâu ?  Em ở đâu ?
Có chăng mưa sầu  buồn đen  mắt sâu .

Nhắm mắt  chỉ thấy một  chân trời  tím ngắt ,
Chỉ thấy lòng  nhớ nhung  chất ngất
Và tiếng hát  và nước mắt .

Đôi khi  em muốn tin ,
Đôi khi  em muốn tin .
Ôi những người  ôi những người
Khóc lẻ loi  một mình ,
Khóc  lẻ loi  một  mình

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

 

Thái Thanh – Nửa Hồn Thương Đau

Julie Quang – Nửa Hồn Thương Đau

Lệ Quyên – Nửa Hồn Thương Đau

Hai Phương Trời Cách Biệt_Hoàng Trọng

Ánh nắng chiều  thoáng phai  rồi .
Hoàng hôn khơi thương  nhớ  xa xôi .
Nhớ mãi , nhớ muôn  đời
Một chiều  em khóc  trong  hồn tôi .
Góp hết lại  những câu  thề
Trả lại cho nhau  lúc  chia ly .
Cố nuốt  bao nhiêu  lệ
Nhìn theo  duyên kiếp  đi  không về .
Rồi hẹn  đừng ước  mơ
Mà tê tái  cho  người mong  chờ .
Một chiều  nào cuối  thu
Chợt xao xuyến  thương  tình xưa .
Đĩ vãng giờ  đã xa  rồi .
Tình yêu qua như  giấc  mơ thôi .
Nhắn gió  trao đôi  lời
Vì đâu  hai đứa  hai  phương trời ?

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phai arranges the words to sing

Cẩm Ly – Hai Phương Trời Cách Biệt

Leon Vũ – Hai Phuơng Trời Cách Biệt

1 2 3 12