Khai Phi's Website

Mơ Hoa

Có hái..  hoa tươi… ,
Hãy dừng  bước chân
Trên đường  thẳm xa
Tôi nhắn  cô em  đôi lời…
Đường không  lưu luyến… ,
Sao đành  cô lãng quên… ,
Quên người  gặp gỡ
Trong một  chiều mơ
Chuông chiều  ngân tiếng.. ,
Vấn vương  lòng trông..
Theo cô  hái hoa
Bước đi  bâng khuâng.. ,
Muôn ngàn  sầu nhớ..
Bóng mờ  mờ xa..
Tan giấc.. mơ hoa… ,
Bóng người  khuất xa
Đôi đường  từ đây… ,
Ai bước đi  không hẹn ngày
Người tuy xa cách  nhưng lòng ta khắc ghi
Bên đèn  một bóng
Tháng ngày  chờ mong

Lưu luyến  chi nhau
Thêm sầu  đớn đau
Muôn trùng  từ đây
Trong gió sương  thân giang hồ
Đường xa  xa tắp
Ngại ngần  chân bước đi
Trên lòng  thầm nhớ...
Bóng hình  người mơ
Trên đường  xa vắng..
Bóng ai  mờ khuất.. ,
Lòng thêm  vấn vương….
Gió thông  xa đưa..
Gieo buồn  sâu nhớ..
Tới người  chiều xưa….
Có hái.. hoa ơi… ,
Mắt mờ  đoái trông… ,
Sao đành  thờ ơ
Trong giấc mơ  ta mong chờ
Dù hoa  quên bướm
Âm thầm riêng  có ta
Hoa còn  tàn úa… ,
Tơ lòng  còn vương
Hoa còn  tàn úa… ,
Tơ lòng.. còn vương

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi separates words to sing

Thu Quyến Rũ

Anh mong chờ  mùa thu
Trời đất kia  ngả màu  xanh lơ… ,
Đàn bướm kia  đùa vui  trên muôn hoa… ,
Bên những  bông hồng  đẹp xinh…

Anh mong chờ  mùa thu
Dìu thế nhân  dần vào  chốn thiên thai…
Và cánh chim  ngập ngừng  không muốn bay…
Mùa thu  quyến rũ  anh rồi…

Mây bay  về đây  cuốn trời… ,
Mưa rơi  làm rung  lá vàng… ,
Duyên ta  từ đây  lỡ làng..
Con đâu  những chiều  dệt cung  đàn yêu
Thu nay  vì đâu  nhớ nhiều… ,
Thu nay  vì đâu  tiếc nhiều…
Đêm đêm  nhìn cây  trút lá.. ,
Lòng thấy  rộn ràng,  ngỡ bóng  ai về

Anh mong chờ  mùa thu
Tà áo xanh  nào v  với giấc mơ… ,
Màu áo xanh  là màu  anh trót yêu..
Người mơ  không đến.. bao giờ

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi separates words to sing

Oui , Devant Dieu_Trước Ngôi Trời Cao

Oui , Devant Dieu
Trước Ngôi Trời Cao
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang bài hát tiếng Việt
Version vietnamienne par Khai Phi Hanh Nguyen

Oui , de vant Dieu , de vant les  hom  mes ,
Trước  Ngôi Trời Cao  cùng nhân thế  muôn  người ,

Oui , pour l’a mour  que tu me  don  nes
Anh  xin hứa em , lòng em có  thay  rời ,

Et  pour qu’un jour , je te  par don  ne
Tình  em nồng thắm  gượng tan  với mây  trời ,

Si  mal gre’ toi , tu m’a  ban don  nes ,
Tim  anh nát tan , đời anh  không trách  em .

Oui , pour les joies  et pour les  pei  nes ,
Dẫu  cho đời vui , dầu năm tháng  đau  buồn ,

Oui , pour les lois  qui nous en  chai  nent ,
Anh  xin hứa em , đời dẫu có  thay  rời ,
Et  je pro mets , quoi qu’il ad  vien  ne ,
Cùng  Ngôi Trời Cao  đã sẽ kết  duyên  mình ,
ve Ma ri  i  a , (Prie`re a` la Vierge ,)
vờ Ma ri’  i  a , (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria ,)
Dans tes yeux , je vois  des lar mes  de joie
Trong đôi mắt  em , lệ  mừng hạnh phúc  chan hòa
Et j’en tends  en moi  mon ter u  ne voix :
Và anh nghe  trong lòng  vừa vang lên  một lời :
Mon Dieu  qui vei llez  sur ma vi  e ,
Chúa ơi , Ngài hằng chăm  sóc đời con  này ,
Pro te’ gez  mon amour , je vous en pri  e !
Cầu xin Chúa  giữ tình này , cầu xin Ngôi Chúa  cao !

Oui  devant Dieu , de vant les  hom  mes ,
Trước  Ngôi Trời Cao  cùng nhân thế  muôn  người ,
Oui , pour mes jours  je te les  don  nes  ,
Trong  những tháng năm  tình anh đã  trao  rồi
Et  plus que tout , mieux que  per son  ne ,
Và  hơn gì hết , hơn hết  cả muôn  người ,
Je  t’ai me rai  tou jours ,
Anh  nguyện mãi mãi  yêu em ,
Je  t’ai me rai  tou jours
Anh  nguyện mãi mãi  yêu em
Jus  qu’ a`  mon  der  ni er  jour .
Đến  muôn  đời  tới  ngày cuối  cùng .

 

Oui , Devant Dieu
Trước Ngôi Trời Cao
Khai Phi Hạnh Nguyên dịch sang bài hát tiếng Việt

Oui , devant Dieu , devant les hommes ,
Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người ,
Oui , pour l’amour que tu me donnes
Anh xin hứa em , lòng em có thay rời ,
Et pour qu’un jour , je te pardonne
Tình em nồng thắm gượng tan với mây trời ,
Si malgre’ toi , tu m’a bandonnes ,
Tim anh nát tan , đời anh không trách em .
Oui , pour les joies et pour les peines ,
Dẫu cho đời vui , dầu năm tháng đau buồn ,
Oui , pour les lois qui nous enchainent ,
Anh xin hứa em , đời dẫu có thay rời ,
Et je promets , quoi qu’il advienne ,
Cùng Ngôi Trời Cao đã sẽ kết duyên mình ,
Ave Maria , (Prie`re a` la Vierge ,)
Avờ Maria , (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria ,)
Dans tes yeux , je vois des larmes de joie
Trong đôi mắt em , lệ mừng hạnh phúc chan hòa
Et j’entends en moi monter une voix :
Và anh nghe trong lòng vừa vang lên một lời :
Mon Dieu qui veillez sur ma vie ,
Chúa ơi , Ngài hằng chăm sóc đời con này ,
Prote’gez mon amour , je vous en prie !
Cầu xin Chúa giữ tình này , cầu xin Ngôi Chúa cao !
Oui , devant Dieu , devant les hommes ,
Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người ,
Oui , pour mes jours je te les donne
Trong những tháng năm tình anh đã trao rồi
Et plus que tout , mieux que personne ,
Và hơn gì hết , hơn hết cả muôn người ,
Je t’aimerai toujours ,
Anh nguyện mãi mãi yêu em ,
Je t’aimerai toujours
Anh nguyện mãi mãi yêu em
Jus qu’ a` mon dernier jour .
Đến muôn đời tới ngày cuối cùng .

 

Oui, devant Dieu, devant les hommes, 
Oui, pour l’amour que tu me donnes
Et pour qu’un jour, je te pardonne
Si malgre’toi, tu m’abandonnes,
Oui, pour les joies et pour les peines, 
Oui, pour les lois qui nous enchainent, 
Et je promets, quoi qu’il advienne, 
Ave Maria, (Prie`re a` la Vierge ,)

Trước Ngôi Trời Cao cùng nhân thế muôn người,
Anh xin hứa em, lòng em có thay rời,
Tình em nồng thắm gượng tan với mây trời,
Tim anh nát tan, đời anh không trách em,
Dẫu cho đời vui, dầu năm tháng đau buồn,
Anh xin hứa em, đời dẫu có thay rời, 
Cùng Ngồi Trời Cao đã sẽ kết duyên mình, 
A vờ Ma ri a, (Cầu xin Đức Mẹ Dồng Trinh Maria,)

 

Nửa Hồn Thương Đau

Nhắm mắt  cho tôi tìm  một thoáng hương xưa ,
Cho tôi về  đường cũ nên thơ ,
Cho tôi gặp  người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc  mơ thôi .
Nghe tình đang chết  trong tôi ,
Nghe lòng tiếc nuối  xót thương  suốt đời .

Nhắm mắt  ôi sao nửa  hồn héo thương đau ,
Ôi sao ngàn  trùng cách chia nhau
Hay ta còn  hẹn nhau kiếp nào .
Anh ở đâu ?  Em ở đâu ?
Có chăng mưa sầu  buồn đen  mắt sâu .

Nhắm mắt  chỉ thấy một  chân trời  tím ngắt ,
Chỉ thấy lòng  nhớ nhung  chất ngất
Và tiếng hát  và nước mắt .

Đôi khi  em muốn tin ,
Đôi khi  em muốn tin .
Ôi những người  ôi những người
Khóc lẻ loi  một mình ,
Khóc  lẻ loi  một  mình

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

 

Thái Thanh – Nửa Hồn Thương Đau

Julie Quang – Nửa Hồn Thương Đau

Lệ Quyên – Nửa Hồn Thương Đau

Hai Phương Trời Cách Biệt_Hoàng Trọng

Ánh nắng chiều  thoáng phai  rồi .
Hoàng hôn khơi thương  nhớ  xa xôi .
Nhớ mãi , nhớ muôn  đời
Một chiều  em khóc  trong  hồn tôi .
Góp hết lại  những câu  thề
Trả lại cho nhau  lúc  chia ly .
Cố nuốt  bao nhiêu  lệ
Nhìn theo  duyên kiếp  đi  không về .
Rồi hẹn  đừng ước  mơ
Mà tê tái  cho  người mong  chờ .
Một chiều  nào cuối  thu
Chợt xao xuyến  thương  tình xưa .
Đĩ vãng giờ  đã xa  rồi .
Tình yêu qua như  giấc  mơ thôi .
Nhắn gió  trao đôi  lời
Vì đâu  hai đứa  hai  phương trời ?

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phai arranges the words to sing

Cẩm Ly – Hai Phương Trời Cách Biệt

Leon Vũ – Hai Phuơng Trời Cách Biệt

Ta Vẫn Trong Vòng Tay Nhau

Thơ: Lạc Thủy Đỗ Quý Bái
Nhạc: Nguyễn Tất Vịnh
Ca sĩ: Bảo Yến

Thề non  hẹn biển  để  làm chi .
Bao trang  tình sử  đã  từng ghi
Bao nhiêu  thề thốt  càng  ngăn cách .
Thề non  hẹn biển  để  làm  chi
Sao bằng em  trong  vòng tay anh ,
Dâng hiến cho anh  cả tấc thành .
Sông núi  dù cho  di  chuyển nữa ,
Vẫn còn em  trong  vòng tay anh .
Sao bằng anh  trong vòng  tay em .
Tình ta  mãi mãi  sẽ  êm đềm .
Dù cho vật đổi  sao  dời nữa ,
Vẫn còn anh  trong  vòng tay em .
Ta vẫn trong vòng  tay  của nhau ,
Vẫn vai kề vai  đầu sát đầu .
Cho dù  trái đất  ngừng  quay nữa ,
Ta vẫn còn trong  vòng  tay nhau .

Cho dù trái đất  ngừng  quay nữa ,
Ta vẫn còn trong  vòng  tay nhau .

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

1 2 3 12