Khai Phi's Website

Vua Thi Sĩ

Việt Nam có hai người vừa là vua vừa là thi sĩ. Đó là vua Lê Thánh Tôn đời nhà Hậu Lê và vua Tự Đức đời nhà Nguyễn.
Vua Lê Thánh Tôn lập ra hội thơ gồm hai mươi tám người chữ nho gọi là Nhị Thập Bát Tú. Nhị (hai) Thập (mười) Bát (tám) Tú (sao) nghĩa là hai mươi tám ngôi sao.
Vua Tự Đức là vua học cao nhất của nhà Nguyễn. Tự Đức lập ra Thi Xã. Thi (thơ) Xã (hội) nghĩa là Hội Thơ trong đó vua thích nhất hai nhà thơ là Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương:

Văn như Siêu Quát vô Tiền Hán.
Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường.
Vua Tự Đức

Văn (văn) như (giống như) Siêu (Nguyễn Văn Siêu) Quát (Cao Bá Quát) vô (không có) Tiền Hán (thời nhà Tiền Hán) nghĩa là Văn như văn của Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát thì đời nhà Tiền Hán bên Trung Hoa cũng không có (thời nhà Tiền Hắn có nhiều văn hay).

Thi (thơ) đáo (đến như) Tùng (Tùng Thiện Vương) Tuy (Tuy Lý Vương) thất (bị thua) Thịnh Đường (thời nhà Thịnh Đường) nghĩa là Thơ đến như thơ của Tùng Thiện Vương và Tuy Lý Vương thì đời nhà Thịnh Đường bên Trung Hoa cũng phải thua (thời nhà Thịnh Đường có nhiều thơ hay).

Vua Tự Đức mê gái:

Gái Đẹp Kim Long

Kim Long (*) có gái mỹ miều
Trẫm thương Trẫm nhớ Trẫm liều Trẫm đi.

Vua Tự Đức

(*) Phường Kim Long ở Huế có chùa Linh Mụ.

Vua Tự Đức thương nhớ bà cung phi Thị Bằng người Bắc Ninh đã qua đời:

Khóc Thị Bằng

Ới Thị Bằng ơi, đã mất rồi !
Ới tình ới nghĩa ới duyên ơi !
Trưa hè (1) nắng trái (2) oanh (3) ăn nói.
Sớm ngõ mưa sân liễu (4) đứng ngồi.
Đập cổ kính (5) ra tìm lấy bóng (6).
Xếp tàn y (7) lại để dành hơi (8).
Mối tình muốn dứt càng thêm bận
Mãi mãi theo hoài cứ chẳng thôi !

Vua Tự Đức

(1) hè: ngoài hè
(2) trái: hai bên sườn (bên hông) nhà.
(3) oanh: tiếng nói như chim hoàng oanh hót của Thị Bằng.
(4) liễu: dáng tha thướt như tơ liễu của Thị Bằng.
(5) cổ kính: tấm gương soi của Thị Bằng.
(6) bóng: ảnh của Thị Bằng trong tấm gương soi của nàng.
(7) tàn y: xiêm y cũ của Thị Bằng.
(8) hơi: mùi người của Thị Bằng.

Trưa hè (1) nắng trái (2) oanh (3) ăn nói: buổi trưa ở ngoài hè và trời nắng ở hai bên sườn (hông) nhà, nhớ tiếng nói như chim hoàng oanh hót của Thị Bằng.
Sớm ngõ mưa sân liễu (4) đứng ngồi: sáng sớm ở ngoài ngõ và mưa ở ngoài sân, nhớ dáng tha thướt như tơ liễu của Thị Bằng.

Vua Tự Đức nổi giận ghét dân một địa phương:

Sơn bất cao, (Núi chẳng cao,)
Thủy bất thảm. (Sông chẳng sâu.)
Nam đa trá, (Đàn ông nói dối nhiều,)
Nữ đa dâm. (Đàn bà dâm nhiều.)
Vua Tự Đức

 

Khai Phi sưu tầm và giải nghĩa

Người Em Bán Hoa_ The Flower Girl

Người Em Bán Hoa

Em ở đâu , còn ngồi bán hoa ?
Nắng chiều sắp tắt , nhà bao xa ?
Gió heo may lạnh về trên áo .
Để mắt em sầu , vương nét thơ .

Có phải em buồn sắp gió đông
Hay chưa bán hết gánh hoa hồng ?
Hoa ơi , tươi đến chiều mai nhé ,
Ta muốn người em sẽ bán xong .

Có phải vì đời nhiều vất vả
Hay em nặng gánh quãng đường xa ,
Hay là gió đã làm tung bụi , 
Nên nét mi em ướt lệ mờ ?

Trao cho tôi một bó hoa hồng ,
Tay em run lạnh bóng chiều phong . (*)
Gió ơi , còn thổi làm chi nữa
Cho khách mua thêm chạnh cõi lòng .

Tôi khẽ kèm thêm tờ bạc lớn
Vì lòng nào biết nói chi hơn .
Quay nhìn em dáng còn ngơ ngác ,
Một thoáng buồn đâu nặng xuống hồn .

Khai Phi Hạnh Nguyên
December 18 , 2010

(*) Phong nghĩa là gió .
Tay em run lạnh bóng chiều phong :
Tay em run lạnh trong bóng chiều đầy gió .

 

Người Em Bán Hoa
The Flower Girl

Em ở đâu , còn ngồi bán hoa ?
Where did she live, the flower girl who stayed late to sell her flowers?
Nắng chiều sắp tắt , nhà bao xa ?
As the sun faded, I wondered how far she was from home.
Gió heo may lạnh về trên áo.
The cold Autumn wind rustled through her dress.
Để mắt em sầu , vương nét thơ .
And her beautiful eyes filled with sadness.

Có phải em buồn sắp gió đông
Was her heart blue in anticipation of winter?
Hay chưa bán hết gánh hoa hồng ?
Or because she still had blooms to sell?
Hoa ơi , tươi đến chiều mai nhé ,
Oh roses, that you would stay fresh until tomorrow evening
Ta muốn người em sẽ bán xong .
And the flower girl would sell you all.

Có phải vì đời nhiều vất vả
Was it some hardship in life,
Hay em nặng gánh quãng đường xa ,
The arduous daily journey, gathering flowers from miles away;
Hay là gió đã làm tung bụi ,
Or was it just dust in the wind
Nên nét mi em ướt lệ mờ ?
That seemed to bring tears to her eyes?

Trao cho tôi một bó hoa hồng ,
As she handed me a bouquet of roses that cold evening,
Tay em run lạnh bóng chiều phong . (*)
Her hands trembled.
Gió ơi , còn thổi làm chi nữa
Oh wind, why didn’t you stop blowing?
Cho khách mua thêm chạnh cõi lòng .
Seeing her shiver pierced my heart.

Tôi khẽ kèm thêm tờ bạc lớn
I secretly gave her an overly generous tip
Vì lòng nào biết nói chi hơn .
Because helping her was my heart’s only desire in that moment.
Quay nhìn em dáng còn ngơ ngác ,
I glanced back as I left, and I saw her wonder as she counted my money
Một thoáng buồn đâu nặng xuống hồn .
But my sadness only deepened.

Khai Phi Hạnh Nguyên
Translation into plain English by Matthew Smith

Đọc Văn Tình Yêu

Văn hay tôi thích đã từ lâu .
Khi xem hiểu được lúc ban đầu ,
Lòng chưa vương vấn tình nhung nhớ
Yêu áng văn êm đượm chút sầu .

Tôi đọc khá nhiều văn thế gian .
Văn tình đau khổ lúc ly tan ,
Vẫn yêu mơ mộng đầy hoa bướm ,
Tưởng sẽ muôn thu chẳng úa tàn .

Văn tình tuyệt vọng dấu trong tim .
Xa trông mòn mỏi dáng bên thềm ,
Gần câu chào hỏi tình lên tiếng ,
Yêu đó mà như chỉ mới quen .

Văn gom những truyện ở ngoài đời ,
Tình người và cả chút tình tôi
Đề văn lên tiếng lòng nhân thế
Chẳng nói được ra nét tuyệt vời .

Tình yêu , ai biết được tình yêu ?
Đến đi như gió thoảng ban chiều ,
Tình cho người biết bao say đắm
Để cõi trần gian tốn mực nhiều .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Tấm Ảnh Mơ_The Dreamlike Picture

Ôi bụi thời gian đã xóa mờ (*)
Oh dusty time , you have erased
Bao nhiêu nét đẹp của nguồn thơ !
So many beautiful traits , sources of poetry .
Giai nhân nay tuổi bao nhiêu nhỉ ? (**)
How old is this beautiful lady now ?
Cả thế kỷ rồi , tấm ảnh mơ ! (***)
In the dreamlike picture from a century ago ! (****)

Khai Phi

(*) bụi thời gian : sau nhiều ngày , bụi phủ lên đồ vật và người ta nói rằng bụi đó là của những ngày đã qua ; nói khác đi bụi đó là của thời gian trôi qua để lại .
(**) giai nhân là một nét đẹp chính của nguồn thơ .
(***) tấm ảnh mơ : tấm ảnh sau cả thế kỷ bây giờ giống như một giấc mơ .
(****) the dreamlike picture : the picture is now like a dream .

Translation into plain English by Khai Phi
Review by Matthew Smith

Nói Với Ai ?_Whom Could I Tell ?

Những lúc tôi buồn nói với ai ?
Whom could I tell when I was sad ?
Cho trăng ôm nhẹ mối u hoài ?
Maybe the moon
Để sao giữ lấy niềm hiu hắt ?
Or a star .
Những lúc tôi buồn nói với ai ?
Whom could I tell when I was sad ?

Ôm lấy cây đàn buông tiếng tơ .
I got my guitar and played a song
Đàn tôi lên tiếng khúc mong chờ .
That told about a man who was waiting for his love .
Tình tôi giăng mắc sầu trên phím .
My feelings were expressed on the frets .
Ôm lấy cây đàn buông tiếng tơ …
I got my guitar and played a song …

Nâng chén men say uống cạn dần .
I drank whisky until I was about to get drunk .
Thơ ngồi dệt mộng thiếu giai nhân
I made a poem when my love was away .
Thì tôi lên tiếng lòng hoang vắng .
It was just full of loneliness .
Nâng chén men say uống cạn dần …
I drank whisky until I was about to get drunk …

Những lúc tôi buồn nói với ai ?
Whom could I tell when I was sad ?
Cho trăng ôm nhẹ mối u hoài ?
Maybe the moon
Để sao giữ lấy niềm hiu hắt ?
Or a star .
Ôi lúc tôi buồn nói với ai …
Oh , whom could I tell when I was sad …

Khai Phi Hạnh Nguyên

Translation into plain English by KP reviewed by Matthew Smith

Tôi Như …_ I Was Like …

Tôi như hạt bụi trên đời .
I was like dust in the wind .
Bão thời cuộc thổi tôi rời quê hương …
A political tempest blew me away from my country …
Tôi như chim nhỏ tìm đường .
I was like a small wandering bird
Đất lành chim đậu dù phương trời nào .
That settled where it was safe .
Xa quê , đôi lúc lòng đau .
In the foreign country , I often felt sad .
Nhớ người , nhớ cảnh đã mau tìm về .
I missed people and places , and I came back .
Người mong gặp đã ra đi .
People that I expected to see again were long gone ,
Dấu xua còn đó , lòng tê tái buồn …
Some places looked like before , and my heart turned blue …
Tôi như chim nhỏ tìm đường .
I was like a small wandering bird
Đất lành chim đậu dù phương trời nào …
That settled where it was safe …

Translation into plain English by Khai Phi
Review by Matthew Smith

Khai Phi
April 20, 2019

Nguồn Thơ Trở Lại

Thơ tôi tưởng hết hôm qua (1)
Ngờ đâu còn nữa mắt nhòa lệ rơi
Khi tôi đánh máy thơ người
Để đem lên mạng một trời nhớ thương : (2)

Truyện làn sóng bạc trùng dương
Lấy đi mãi mãi người thương suốt đời … (3)

Truyện nàng góa trẻ đơn côi
Chỉ mong ở vậy một đời tiết trinh …
“Lệ rơi ướt má mẹ thưa trình.
Muốn vui sống với đàn con xinh.
Người xưa dù mất tình còn mãi.
Nào nghĩ chỉ hơn đến phận mình.” (4)

Trót mang lấy một chữ tình,
Thơ người nhuốm lệ, thơ mình tim đau …

Khai Phi

(1) Đã ba năm nay, tôi không làm thơ được.
(2) Mạng: website.

(3) Truyện tai nạn làm thiệt mạng một người đàn ông khi cứu những trẻ đang chết đuối trên biển cả trước mặt vợ con.
(4) Trích thơ Mẹ Tôi của Nguyễn Thị Ngọc Hạnh.

1 2 3 11