Khai Phi's Website

Lý Do Phẫu Thuật

Click image for larger versionName: 26.jpgViews: 0Size: 18.5 KBID: 1882043

_Bác sĩ à, vòng 3 của vợ tôi càng ngày càng to ra khiến tôi không tài nào ôm hết được.

Bác Sĩ thẩm mỹ liền nói:
_À thì ra thế. Vậy bây giờ có nghĩa là anh muốn tôi phẫu thuật làm nhỏ vòng 3 của vợ anh lại chứ gì?

_Ồ không phải vậy! Tôi muốn bác sĩ phẫu thuật mở rộng vòng tay của tôi ra.

Tmg19 sưu tầm

Về Một Đoạn Thơ

Trong điện thoại, người bạn trẻ “tính em có sao nói vậy anh đừng giận” hỏi tôi về một đoạn thơ:
_Anh ơi, ai là tác giả của đoạn thơ này:

Yêu hết một mùa đông (1)
Không một lần đã nói,
Nhìn nhau buồn vời vợi
Có nói cũng không cùng.

Trời hết một mùa đông
Gió bên thềm thổi mãi, (2)
Qua rồi mùa ân ái. (3)
Đàn sếu đã sang sông. (4)

Tôi trả lời:
_Lâu quá tôi không nhớ rõ, có lẽ tác giả là Lưu Trọng Lư.
_Đoạn thơ này có thể hiểu như sau không anh ?:
Một cặp tình nhân làm tình với nhau suốt chín mươi ngày trong trong khi bên ngoài gió đông thổi. (1) (2)
Người đàn ông hết xí quách. (3)
Đàn sáo đến trú mùa đông đã bay qua bên kia sông trở về chốn cũ. (4)
Tôi cười vui đáp:
_Bạn hiểu không sai.
Người bạn trẻ bỗng cười hinh hích nói:
_Nếu vậy thì người đàn ông sắp phải đi mua Vai Ác Gà (*) và người đàn bà phải đến tiệm “One Dollar Store” (**).
Tôi hỏi :
_Người đàn bà đến tiệm “One Dollar Store” để làm gì ?
_Để mua “Pregnancy Test Kit” (***) giá chỉ một dollar.

Khai Phi

(*) Vai Ác Gà : Viagra : thuốc cường dương.
(**) One Dollar Store : tiệm tạp hoá trong đó hầu hết các món hàng mỗi món giá chỉ 1 dollar.
(***) Pregnancy Test Kit : bộ dụng cụ y khoa để thử xem có thai hay không.

Oan Hơn Thị Kính

Lâu ngày mới gặp lại, tôi bắt tay bạn:
_ “Hi” Toàn, vui khỏe phát tài chứ ? (Hi đọc là hai, tiếng Anh nghĩa là chào)
Toàn đáp:
_ Phát tài cái gì, phát tai thì có.
Tôi hỏi:
_ Thật không ? Chuyện gì thế ?
Toàn kể có vẻ còn tức:
_ Mày coi, tao đi chung thang máy với một gã từ lâu 1 lên lầu 10.
Hắn thả bom ngạt từ hậu môn ra quá đỗi rồi ra khỏi thang máy tại lầu 2, bỏ tao lại ngửi một mình.
Tới lầu 3 có một người đẹp tóc vàng đi vào làm tao muốn độn thổ.
Tôi lắc đầu:
_ Đúng là oan hơn Thị Kính.
Toàn nhăn nhó:
_ Đã hết đâu, nào ngờ người đẹp cũng đi họp trễ tại lầu 10. Và lúc đó phòng họp chỉ còn lại hai cái ghế trống cạnh nhau.

Khai Phi Hạnh Nguyên

An Old Man’s Secret_Bí Mật Của Ông Già

Someone asked an old man : Even after 70 years, you still call your wife “Darling, Honey, Love.” What’s the secret?  
Old man : I forgot her name and I’m scared to ask her!
Một người hỏi một ông già : Dẫu ngoài 70 tuổi, ông vẫn còn gọi vợ “Cưng, Mình, Em Yêu.” Bí mật nào đã giữ cho ông được như vậy?
Ông già đáp : Tôi quên tên bà ấy rồi và tôi rất sợ hỏi bà ấy!

Documented by Võ Ngô
Võ Ngô sưu tầm
Khai Phi dịch ra tiếng Việt

Which Book Helps Most_Quyển Sách Nào Giúp Nhiều Nhất

A bookseller conducting a market survey asked a woman,  
“Which book has helped you most in your life?” 
The woman replied, “My husband’s cheque book!”
Một người bán sách làm một cuộc thông kê về thị trường hỏi một người đàn bà, “Quyển sách nào giúp bà nhiều nhất trong đời?”
Người đàn bà trả lời, “Quyển ngân phiếu của chồng tôi!”

Documented by Võ Ngô
Võ Ngô sưu tầm
Khai Phi dịch ra tiếng Việt

Who’s In Charge ?_Ai Là Kẻ Đảm Trách ?

When God made the human, all of the different parts wanted to be the boss.
Khi Trời tạo ra con người, tất cả các thành phần khác nhau của cơ thể muốn làm người cầm đầu.
The brain said “Since I do all the thinking, I must be the most important and I should be the boss.”
Bộ óc nói “Bởi vì tất cả việc suy nghĩ là do tôi, tôi phải là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
The eyes said “I see everything and let the rest of you know where we are, so I’m the most important and I should be the boss.”
Đôi mắt nói “Tôi nhìn thấy mọi vật và cho cơ thể biết đang ở đâu, vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.
The hands said “Without me we wouldn’t be able to pick anything up or move anything. So I’m the most important and I should be the boss.”
Đôi bàn tay nói “Không có tôi, cơ thể không thể nhặt lên một cái gì hoặc không thể di chuyển một cái gì. Vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
The stomach said “I turn the food we eat into energy for the rest of you. Without me, we’d starve. So I’m the most important and I should be the boss.”
Dạ dày nói “Tôi biến thức ăn thành năng lượng cho cơ thể. Không có tôi, cơ thể chết đói. Vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
The legs said “Without me we wouldn’t be able to move anywhere.
So I’m the most important and I should be the boss.”
Đôi chân nói “Không có tôi, cơ thể không di chuyến đi đâu được. Vậy tôi là quan trọng nhất và tôi làm người cầm đầu mới phải.”
Then the rectum spoke up, “I think I should be the boss.”
Rồi trực tràng (ruột cùng) lên tiếng, “Tôi nghĩ tôi làm người cầm đầu mới phải.”
All the rest of the parts of the body laughed and laughed and said “YOU?! You don’t do anything! You’re not important! You can’t be in charge. You’ll never be the boss.”
Tất cả các thành phần khác của cơ thể cười, cười, rồi nói “ANH SAO?! Anh không làm gì cả! Anh không quan trọng! Anh không thể đảm trách! Anh sẽ không bao giờ là người cầm đầu.”
So the rectum got angry and closed up.
Vì vậy ruột cùng nổi giận và đóng lại.
After a few days, the legs were all wobbly, the stomach tightened up, the hands were all shaky, the eyes got all foggy and watery, and the brain couldn’t think.
Sau ít ngày, đôi chân đi lảo đảo, dạ dạy thắt lại, đôi tay run rẩy, đôi mắt mờ chảy nước, và khối óc không thể suy nghĩ.
They all gave in because they couldn’t take any more of this and agreed to make the rectum boss.
Tất cả chịu thua bởi vì không thể chịu đựng nổi nữa và đồng ý để ruột cùng làm người cầm đầu.
The moral of the story?
Luân lý của truyện? (truyện dạy cho người ta cái gì?).
You don’t have to be the brain to be boss, just an asshole.
Bạn không cần là khối óc để làm người cầm đầu, mà chỉ cần là lỗ đít. (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

(*) Tác giả không dùng chữ anus (hậu môn) mà dùng chữ asshole (lỗ đít) vậy phải dịch là lỗ đít cho đúng ý của tác giả.
Khối óc là cao cấp nhất và thông minh.
Lỗ đít là hạ cấp nhất, ngu dốt và bẩn thỉu thối tha.

Ngôn Ngữ Bất Đồng

Thầy rằng đằng hắng xem sao.
Bệnh nghe dạng háng giường cao lên nằm.
Thầy Tầu bảo bệnh Việt Nam: 
Bà đau (1) muốn chết còn ham cái gì ?

Một bác sĩ Trung Hoa mở phòng mạch (2) tại Sài Gòn, bệnh nhân gồm cả Hoa lẫn Việt. Một hôm, một bà Việt Nam bị ho khá nặng tới chữa bệnh.
Ho có đàm thì kê thuốc vừa cầm ho vừa long đàm, còn ho khan thì cho thuốc cầm ho mạnh, nhưng không long đàm.
Vì vậy, bác sĩ hỏi: “Cái nị (3) hôô có làm khôông ?” (“Cái nị ho có đàm không ?”).
Bà bệnh nhân không hiểu lấy làm lạ, cái gì mà hô với làm, mình có hô răng (4) đâu và có muốn làm gì đâu.
Thấy bệnh nhân có vẻ ngơ ngác, bác sĩ lanh trí bảo: “Cái nị tàng háng côôi” (“Cái nị đằng hắng coi”). Bà bệnh nhân nghe nói cũng hơi thắc mắc, cái gì mà dạng háng. Những vì đã nghe không hiểu một lần, hơn nữa thấy bác sĩ mặt mày nghiêm trang, y phục chỉnh tề, nên không dám chậm trễ, bà vội rời ghế lên giường nằm dang hai chân ra. Tuy nhiên hơi mắc cỡ (5), nữ bệnh nhân không dám mở mắt nhìn mà chỉ lim dim. Bác sĩ thấy vậy liền lắc đầu nói: “Khôông lược, khôông lược. Ngồi dại li. Pịng muốn chết mà còn pậy pạ” (“Không được, không được. Ngồi dậy đi. Bịnh muốn chết mà còn bậy bạ”).

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Đau: ốm.
(2) Phòng mạch: phòng khám bệnh.
(3) Cái nị: bà.
(4) Hô răng: răng vẩu.
(5) Mắc cỡ: thẹn, ngượng.

Nữ Oa & Tam Tượng

Người bạn trẻ X… «em thì thực tế, có sao nói vậy anh đừng giận» hỏi tôi trong điện thoại điển tích Nữ Oa và Tam Tượng là gì.
Tôi đáp :
_Theo truyện thần thoại Trung Quốc thì cái đó của nữ thần Nữ Oa to bằng ba sào ruộng và cái đó của nam thần Tam Tượng dài bằng chiếc cầu bắc qua sông.
Chờ X… cười xong, tôi kể tiếp :
_Tiếng gió bão là hơi thở của bà Nữ Oa trong lúc làm tình. Tiếng sấm rung trời đất là bà Nữ Oa run rẩy và gầm lên trong cuộc ái ân.
X… bàn :
_Vậy cũng giống như các bà các cô … vừa thở vừa rên và … run rẩy rồi … hét lên nếu trong nhà hiện chỉ có hai người.
_Không sai. Tôi nói.
X… hỏi tiếp :
_Thế còn mưa là gì ?
Tôi đáp :
_Mưa là bà Nữ Oa … «ra», rồi Tam Tượng … «ra».
X… cười ngặt nghẽo :
_Trời ơi, vậy mưa Ngâu Tam Tượng và Nữ Oa … làm mút mùa.
_Cũng không sai. Tôi trả lời.
X… hỏi :
_Một sào ruộng to bằng bao nhiêu hả anh ?
Tôi đáp :
_Ba trăm sáu mươi mét vuông.
X… tính :
_Do đó ba sào ruộng bằng một nghìn tám mươi mét vuông, tức là một diện tích 54m x 20m, giống một cái hồ bơi khá lớn. Như vậy có thể lắm kẻ tưởng tượng ra cái đó của bà Nữ Oa và thèm … vào … bơi …
Tôi cười :
_Có thể lắm. Nhưng ai bơi thì bơi, còn tôi … không.
X… hơi ngạc nhiên hỏi :
_Tại sao vậy ?
_Tại vì bơi thì vui thật nhưng lên bờ … tóc có thể … mùi bún riêu. (*)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Mùi bún riêu là mùi mắm tôm vi bún riêu ăn với mắm tôm.

Đánh Hụt

Một tu sĩ dắt một đệ tử ra sân golf để dạy cho cách tâp trung tư tưởng.
Tu sĩ nói: «Đây là lỗ thứ nhất, con nhắm cái lỗ, dùng cái ba tông, ráng đánh làm sao cho banh lọt vào.»
Thằng nhỏ đánh một phát, trái banh chạy qua lỗ và đi luôn.
Nó la lên: «Đm, hụt.»
Từ sĩ giận nói: «Con không được chửi thề, sửa cách ăn nói lại cho lịch sự nghe chưa.» 
«Xin lỗi thầy, con cố gắng.»
Tới lỗ thứ nhì, tu sĩ bảo: «Cố gắng tâp trung tư tưởng.»
 Thằng nhỏ nhắm kỹ, đánh một phát, banh dừng lại trước khi tới lỗ. Giận quá nó la lên: «Đm hụt nữa.» 
Vị tu sĩ giận quá: «Con này, Thượng Đế ở khắp mọi nơi, con nói gì Thượng Đế cũng nghe hết, con mà chửi thề một lần nữa, Thượng Đế sẽ phạt con, nghe rõ chưa.»
«Dạ con xin lỗi, con sẽ không bao giờ chửi thề nữa.»
Tu sĩ nói: «Thôi được rồi, tiếp tục qua lỗ thứ ba, ráng lọt một lần coi.»
Thằng nhỏ tập trung hết tư tưởng, nhắm thật kỹ, đánh một phát mạnh quá, trái banh chạy qua khỏi lỗ thật xa. Tức quá, mất kiểm soát, nó lại la lên: «Đm hụt.»
Ngay lúc đó, nó bỗng nghe một tiếng sấm vang trời lở đất, nó nhìn qua, sững sờ thấy vị tu sĩ nằm thẳng cẳng chết cháy đen.
Nhìn lên trời, kinh ngạc, nó nghe một giọng nói từ trong đám mây: «Đm, đánh hụt!»

Phi Long