Khai Phi's Website

Trung Tâm Kinh Doanh Thế Giới

Nữu Ước nhà xưa (1)
Ánh sáng vừa thay vút lên cao (2)
Đưa hồn người rời chốn thương đau .
Ôi hận thù còn chồng chất đến bao lâu ?
Vì đâu ? Vì đâu? Vì đâu ?

Nữu Ước trời sao
Như mắt người nhìn xuống đêm sâu .
Trong lửa hồng , người như đuốc tan mau .
Trong lửa hồng , hồn em bé khóc thương đau .
Vì đâu ? Vì đâu ? Hỡi Trời cao ?

Vì lòng người thì khác xa nhau
Mà người đời ham muốn khác chi đâu : (3)
Chỉ là gì , là gì trong tim sâu ?
Đời thêm bao thảm sầu ,
Nước mắt mãi rơi mau ,
Hồn như chết trong canh thâu . . .

Ai bù đắp nổi một trời đau ?
Cho hồn người được siêu thoát đi mau ,
Cho lệ đừng rơi mãi đêm thâu .
Trời cao , chỉ có Trời cao !

Khai Phi Hạnh Nguyên

Trung Tâm Kinh Doanh Thế Giới: World Trade Center (WTC)
(1) World Trade Center.
(2) Sau khi bị phá hoại ngày 11 tháng 9 năm 2001, WTC được dọn dẹp sạch và từ nền đất cũ, một hệ thống ánh sáng được thiết lập để đêm đêm, một luồng sáng cực mạnh vút lên, xuyên vào bóng tối của trời cao.
(3) Người ta ai cũng ham muốn nhưng lòng người khác xa nhau vì có người hiền kẻ ác, người tốt kẻ xấu,  người trọng nghĩa khinh tài kẻ gian tham vô đáy.

Trương Quang 張 光

Khen ai khéo chọn chữ Trương Quang :
Ánh sáng họ Trương nghĩa rõ ràng :
Con cháu đời sau mong nối dõi
Hữu tài hữu đức sống huy hoàng .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Chú thích

Mỗi dòng họ thường chọn chữ đệm sau họ để phân biệt dòng họ mình .
Thí dụ : Họ Trương chọn chữ đệm là Quang và con cháu đời sau cứ thế mà đặt tên : Trương Quang X , Trương Quang Y , Trương Quang Z , vân vân .
Quang nghĩa là ánh sáng , vậy Trương Quang nghĩa là ánh sáng của họ Trương , ý nói con cháu sau này như ánh sáng của họ Trương . Họ Trương Quang ở Quảng Ngãi gồm trên sáu nghìn người , tổ tiên có người làm quan đại thần nhà Nguyễn .Tôi đã được uống các thứ rượu thuốc quý của Email Friend Đại Huynh Trương Quang Đại trong đó có rượu thuốc ngâm theo đơn (toa) của Võ Hậu để cho người tình của bà uống .
Sau đó tôi được xem gia phả gồm hình ảnh của dòng họ Trương Quang .
Trương Đại Huynh cho tôi xem gia phả tôi có cảm tưởng như một đứa trẻ nhiều tuổi khoe với bạn ít tuổi một cái gì quý giá của mình , thế thôi , chỉ với một niềm vui chẳng có ý gì hơn người hoặc coi thường người khác .
Điều này gây cảm hứng cho tôi viết bài thơ tứ tuyệt Trương Quang tặng Trương Đại Huynh .

Tương Tư Mãi

(長            相          思 –   梁       意 娘)
(Trường Tương Tư – Lương Ý  Nương)
 Mãi         Nhau   Nhớ

我        在   湘           江         頭,
Ngã    tại Tương  giang đầu ,  
Thiếp  ở   Tương  sông   đầu ,
君         在  湘           江        尾。
Quân  tại Tương giang vĩ .  
Chàng  ở  Tương sông   đuôi .
相           思     不         相         見,
Tương tư     bất       tương kiến ,  
Nhau   nhớ chẳng nhau   thấy ,
同       飲       湘          江        水。 
Đồng ẩm     Tương giang thuỷ .  
Cùng uống Tương sông  nước .

 

Tương Tư Mãi

Tương giang thiếp ở đầu sông ,
Còn chàng ở cuối cũng dòng Tương giang .
Nước Tương giang uống cùng chàng ,
Nhớ nhau mà chẳng đôi đàng thấy nhau .

Khai Phi Hạnh Nguyên dịch

Uống Rượu Hỏi Lòng

Người ta thứ nhất : muốn hơn người ,
Nhì : giàu thêm mãi , mãi không thôi ,
Ba : đêm ân ái tình nồng thắm –  
Nàng bảo muôn đời cũng chẳng sai .

Khi tôi chếch choáng chút men say
Hỏi lòng mình chọn thứ nào đây ?
Người đời muôn nét khôn so sánh ,
Ai biết rằng ai hơn được ai ?

Muốn tiền vô tận chắc chi vui  
Vì phải suy tư suốt tháng ngày .
Không đủ thì giờ sao biết được 
Bao nhiêu lạc thú ở trên đời .

Tình ái ân không tình dễ chán
Vì tình chẳng có chút tri âm .
Con tim khô héo, đời cô độc .
Người bước đi rồi lạnh gối chăn .

Thôi thế tôi yêu chút rượu nồng ,
Đủ tiền tiêu suốt những mùa Đông .
Đời làm những việc không vô nghĩa 
Để phút ra đi khỏi bận lòng .

Tôi với em mình cứ thế thôi .
Tiếc chi ngày cũ , tháng năm trôi .
Đời người đã thế thì ta thế .
Xin đừng xao lãng phút giây vui .

Khai Phi Hạnh Nguyên
December 2 , 2006

Vẫn Thèm ?!

Riêng tặng mấy chàng ngự lâm pháo thủ Đỗ Quý Bái, Nhất Hùng, Chân Diện Mục, Tiếu Hi Hi, Võ Ngô, Nguyễn Hữu Tân, Hồ Công Tâm, Khải Phí, Hiền Gò Công …

Vẫn Thèm ?!

Móng đỏ (*) gà tơ cụ vẫn … thèm ?!
Vác Gà (**) dùng thử cứng phần mềm ?!
Khóc ngoài biên ải sầu năm tháng ?!
Nhu chốn cung mê khổ mỗi đêm ?!
Bắt bướm vài giây buông thở giốc ?!
Hái hoa nửa phút té mình rêm?!
Đâu còn xí quách : khô ran … đạn ?!
Móng đỏ gà tơ cụ vẫn … thèm ?!

Tím

(*)  “Gà móng đỏ”  : tiếng lóng ý nói cô gái trẻ thiệt là đẹp .
(**) Vác Gà : Viagra .

Họa Thơ Vẫn Thèm ?!  

Ai bảo rằng ai vẫn thấy thèm ?!
Thấy thèm , nhưng chẳng muốn lèm nhèm .
Kha rông miếng võ Trời cho sẵn …
Thuốc Vác (1) dược thần tối ực thêm .
Ân ái lên mây người siết chặt !
Dục tình bốc hỏa kẻ thâu đêm …
Xin đừng hoang tưởng làm chi nữa …
Ai bảo rằng ai vẫn thấy thèm ?!

Khai Phi

(1) Vác : Viagra , thuốc cường dương .

Xem Ảnh Ngày Xưa

Ai cho xem ảnh những ngày xưa .
Thử kéo thời gian lại một giờ
Nhưng vẫn chỉ là hình với bóng ,
Tháng ngày trôi tựa những cơn mơ .

Khai Phi Hạnh Nguyên

Có người cho tôi xem ảnh những ngày xưa .
Trong một giờ , tôi thử đi ngược về dĩ vãng .
Tôi thấy lại hình bóng những ngày qua đã trôi đi như những giấc mơ …

Xưa Và Nay

Xưa là quan Biệt Động Quân ,
Nay thành «ca sĩ» hát toàn bài hay . (1)
Nàng về đã có anh đây .
Cửa nhà sạch sẽ , bàn đầy món ngon .
Trông em đôi má tươi ròn ,
Rượu ngon một chén anh còn mơ chi ?

Nguyễn Văn Ân & Khai Phi

(1) Quảng Ngãi có Nguyễn Văn Ân
Yêu thơ với nhạc thích toàn bài hay .
KPHN

Proud Songsters

The thrushes sing as the sun is going,
And the finches whistle in ones and pairs,
And as it gets dark loud nightingales
In bushes
Pipe as they can when April wears,
As if all Time were theirs.

These are brand new birds of twelvemonths’ growing,
Which a year ago, or less than twain,
No finches were, nor nightingales,
Nor thrushes,
But only particles of grain,
And earth, and air, and rain.

by Thomas Hardy

When I Fall In Love

When I Fall In Love 
Khi Yêu

When I fall in love,
Khi yêu ,
It will be forever
Em (Tôi) sẽ yêu mãi mãi
Or I’ll never fall in love.
Hoặc em (tôi) sẽ không bao giờ yêu .
In a restless world
Trong thế giới không yên
Like this is,
Như thế giới ngày nay ,
Love is ended before it’s begun
Tình yêu chấm dứt trước khi bắt đầu
And too many moonlight kisses
Và quá nhiều những nụ hôn dưới trăng
Seem to cool in the warmth of the sun.
Hình như nguội lạnh trong hơi ấm mặt trời .
When I give my heart,
Khi trao tình yêu ,
It will be completely
Em (Tôi) sẽ trao tất cả
Or I’ll never give my heart.
Hoặc em (tôi) sẽ không bao giờ trao .
And the moment I can feel that, you feel that way too
Và khi em (tôi) cảm được như thế, anh (em) cũng cảm được như thế
Is when I fall in love with you.
Là lúc em (tôi) yêu anh (em) .

And the moment I can feel that, you feel that way too
Và khi em (tôi) cảm được như thế, anh (em) cũng cảm được như thế
Is when I fall in love with you.
Là lúc em (tôi) yêu anh (em) .

Anh Dũng Tuyết Mai & KPHN dịch ra văn xuôi tiếng Việt