Khai Phi's Website

If You Love Me (Really Love Me)_Nếu Anh Yêu Em Thật

If the sun should tumble from the sky,
Nếu mặt trời phải rơi xuống đất,
If the sea should suddenly run dry,
Nếu biển bỗng phải khô cạn,
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen I won’t care …
Hãy chứng tỏ ra, em sẽ chẳng ngại ngần …

If it seems that everything is lost,
Nếu có vẻ tất cả mất hết,
I will smile and never count the cost.
Em sẽ mỉm cười và chẳng bao giờ đếm xỉa.
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen, Darling, I won’t care …
Hãy chứng tỏ ra, anh yêu, em sẽ chẳng ngại ngần …

      Shall I catch a shooting star?
      Em có phải bắt một ánh sao rơi không?
      Shall I bring it where you are?
      Và em có phải mang đến nơi nào có anh không?
      If you want me to, I will …
      Nếu anh muốn em làm như vậy, em sẽ làm.

      You can set me any task,
      Anh có thể giao cho em bất cứ trách nhiệm gì,
      I’ll do anything you ask …
      Em sẽ làm bất cứ việc gì anh yêu cầu …
      If you only say you love me still …
      Nếu anh chỉ nói anh vẫn yêu em …

When at last our life on earth is through,
Cuối cùng, khi chúng ta đã đi trọn đường trần,
I will share eternity with you …
Em sẽ cùng anh vĩnh viễn bên nhau …
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen I won’t care …
Hay chứng tỏ ra, em sẽ chẳng ngại ngần …
If you love me really, love me.
Nếu anh yêu em thật, hãy yêu em.
Let it happen, Darling, I won’t care …
Hãy chứng tỏ ra, anh yêu, em sẽ chẳng ngại ngần …

Tím (Đỗ Thị Minh Hằng) & Hạnh Nguyên dịch ra tiếng Việt

La Violetera – The Violet-Selling Girl – Cô Gái Bán Hoa Tím

La Violetera_Spanish (original)

Como aves precursoras de primavera,
En Madrid aparecen las violeteras,
Que pregonando parecen golondrinas
Que van piando, que van piando:
“Co’mprenos, señorito, no vale ma’s que un real
co’mprenos, señorito, co’mprenos este ramito
pa’lucirlo en ojal.”
“Aquí tienen ustedes, a mi persona;
No presumo de guapa, ni de chulona,
Mas, si quisiera dejaría de ser pronto
la violetera, la violetera.”

Translations: The violet-selling girl – Cô Gái Bán Hoa Tím

Just like the first birds during spring,
Y như những con chim đầu tiên trong mùa xuân,
The violet-selling girls appear all over Madrid,
Những cô gái bán hoa tim xuất hiện khắp Madrid,
And when they announce them, they are like swallows
Và khi mời hàng, họ như chim én.
They go chirping, they go chirping:
Họ lăng xăng, ríu rít:
“Buy some from us, young man, they only cost a real
“Mua dùm em đi anh, chỉ có mấy hào thôi.
Buy it, young man, buy this small bouquet from us
Mua dùm em bó hoa nhỏ này đi anh
So you can display them on your lapel”
Để anh cài trên ve áo vét (khuyết trên cổ áo vét)”
“Here you have me.
“Anh thấy em đây.
I won’t brag about being pretty or beautiful
Em chẳng khoe em đẹp em ngoan
But if I wished to I could soon stop being
Nhưng nếu em muốn, em có thể chẳng bao lâu không còn là
The violet-selling girl, the violet-selling girl”
Cô gái bán hoa tím, cô gái bán hoa tím.”

Lan Anh & Hạnh Nguyên dịch ra Việt Văn

 

Biết Nói Gì ?

Người nói thật làm mất lòng , (*)
Nên đời có kẻ nói vòng vo thôi .
Ông vua khi mất ngai rồi
Thì tên tệ nhất trên đời cũng khinh . (**)
Xôn xao thế thái nhân tình
Muôn người muôn ý quanh mình khen chê .
Thật , không nói ; dối , e dè ,
Thì ôm bầu rượu , bạn bè Nàng Thơ .
Cung tơ trỗi khúc mơ hồ ,
Để hồn phiêu lãng về bờ bến xa .

Khai Phi Hạnh Nguyên
May 9 , 2010

(*) Sự thật mất lòng – tục ngữ Việt Nam .
Toute ve’rite’ n’est pas bonne a` dire – proverbe français .
(Bất cứ sự thật nào nói ra đều không tốt – tục ngữ Pháp .)
(**) Không ai thèm nghe kẻ không có quyền , không có tiền .

Biết Trả Lời Sao

Vợ tôi thắc mắc hỏi tôi rằng :
“Thiên Đường , Địa Ngục có hay chăng ?
Cuộc đời là cái chi chi vậy ?”
Tôi khó trả lời không nói năng .

“Này anh , anh nghĩ sao về Trời ?”,
Một hôm , nàng lại hỏi thêm tôi .
Câu này theo sách tôi liền đáp :
“Cứ kính Trời , xa biết thế thôi .” (*)

Cuộc đời đã có mấy ai thông ?
Hỏi đi , hỏi lại cũng như không .
Thôi thì ta cứ thương nhau mãi ,
Thắc mắc chi thêm bận cõi lòng .

Tôi bảo “Đó là một thuyết thôi .”
Khi nàng lại hỏi tới Luân Hồi .
“Có gì cứ để Trời cao xử ,
Xin đừng hỏi nữa , mệt đầu tôi .”

Nàng rằng tôi giống kẻ Vô Thần .
Ít ra phải có đạo dung thân .
Nhưng tôi đâu biết gì hơn nữa .
Tôi có Nàng Thơ với chữ nhàn .

Tôi vẫn thương người với núi sông ,
Nền hồn đỡ lạnh dẫu mùa Đông
Đem cơn giá buốt từ đâu tới
Làm nhớ quê xa chạnh tấc lòng …

Khai Phi Hạnh Nguyên

(*) Có người hỏi Khổng Tử “Ngài nghĩ sao về Trời ?”
Khổng Tử đáp “Kính nhi, viễn tri”.
Kính là kính trọng, nhi là như thế. Viễn là xa, tri là biết.
“Kính nhi, viễn tri” nghĩa là “Hãy cứ kính trọng Trời như thế và đứng ở đằng xa mà biết Trời” (đừng tới gần mà biết Trời hay là đừng tìm hiểu Trời là gì).

Bóng Giai Nhân

Trời chiều biển sóng gợi hồn thơ …
Đây ánh hoàng hôn nắng nhạt mờ !
Đâu bóng giai nhân thuyền viễn xứ ?
Chỉ là áo trắng tóc huyền mơ ! (1)

Là những bài thơ từ ảnh thường , (2)
Bài thơ họa vận khách tha phương , (3)
Tả màn ân ái đầy siêu thực (4)
Người trách rằng thơ trái kỷ cương ?! (5)

Trời chiều biển sóng gợi hồn thơ …
Đây ánh hoàng hôn nắng nhạt mờ !
Đâu bóng giai nhân thuyền viễn xứ ?
Chỉ là áo trắng dứt tình xưa ! (6)

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Huyền ở đây nghĩa là đẹp, không phải đen (huyền nghĩa là đẹp hoặc đen).
Tóc huyền mơ: tóc đẹp mơ màng buông xuống.
(2) Thơ viết từ ảnh thường thấy trên Internet.
(3) Bài thơ họa lại thơ Việt Kiều trên Internet.
(4) Chủ Nghĩa Siêu Thực (Surre’alisme) là phong trào văn học và nghệ thuật gọi tắt là phong trào văn nghệ (mouvement litte’raire et artistique) chủ trương tự do diễn tả trong văn học và nghệ thuật, diễn tả trên cả những gì người ta thấy, cảm thấy, suy nghĩ, quan niệm, bất chấp phong tục, đạo đức, tôn giáo, vân vân. Phong trào này được khởi xướng bởi văn thi sĩ Pháp Guillaume Apollinaire trong tác phẩm tên là l’esprit Nouveau et les Poe`tes (Tinh Thần Mới và Thi Sĩ) năm 1917.
(5) Kỷ cương là những điều lệ phong tục, đạo đức và tôn giáo đặt ra.
(6) Người đẹp áo trắng đã dứt khoát với mối tình cũ coi như không có và xây cuộc đời mới.

Chỉ Là Thơ

Nàng Thơ & Thi sĩ Hésiode

Em với ta là một chút thơ .
Người tiên đâu đến thật không ngờ .
Em như buổi sáng bình minh đẹp .
Ta chỉ là chiều lắm mộng mơ .

Đời khác nhiều miền Alaska ,
Nơi ngày vô tận chẳng phai mờ
Khi đêm không có , toàn trời sáng , (1)
Nên sáng và chiều thoả ước mơ . (2)

Sáng chiều tồn tại trước đêm rơi ,
Khoảnh khắc bao nhiêu nét tuyệt vời (3)
Ta chép gom trên tờ giấy trắng
Gọi là thơ để lại cho người . (4)

Cao lắm ta thành thi sĩ thôi .
Nhan sắc dù em có tuyệt vời ,
Hồn đẹp như trăng soi sáng mãi ,
Người chiều kẻ sáng , đời xa xôi .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Tại tiểu bang Alaska của nước Mỹ, trong năm có những tháng không có đêm .
(2) Chiều không bao giờ tắt nên sáng và chiều còn mãi với nhau. 
(3) Khoảnh khắc là thời gian kẻ như buổi sáng người như buổi chiều còn quen nhau .
(4) Người ở đây ý nói là em .

1 2 3 17