Khai Phi's Website

‘A Marechiaro_Ở Marechiaro_In Marechiaro

Tóm tắt bài hát ‘A Marechiaro (Ở Marechiaro): Khi trăng lên ở Marechiaro, ngay cả cá cũng ân ái. Sóng biển vỡ ra làm tan màu vui tươi của ánh trăng . Có một chiếc cửa sổ nhà lầu, một bình hoa cẩm chướng thơm ngát. Phía dưới sóng biển vỗ rì rào. Caruli (Caroline), người yêu của tác giả sống trong căn nhà lầu. Tác giả nhìn vào cửa sổ, lòng say đắm. Trong đêm trăng, ánh sao làm mặt người đáng yêu. Nhìn đôi mắt của người yêu, lòng tác giả nở hoa. Tác giả muốn Caruli thức dậy, tác giả sẽ đàn ghi ta và hát bài Tình Ca Bên Song (se’re’nade) ‘A Marechiaro – Se’re’nade Du Pe^cheur De Lune.
KPHN

In Marechiaro 
When the moon comes out in Marechiaro,
even the fish are making love.
The waves of the sea revolt
changing their colour from joy.
When the moon comes out in Marechiaro !
In Marechiaro there is a window;
my passion knocks on it.
A fragrant carnation in a vase,
beneath it the water breaks and murmurs.
In Marechiaro there is a window!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Whoever says that the stars are bright,
doesn’t know these eyes gracing your face.
Myself alone I know of these two stars
there, in my heart I have spikes.
Whoever says that the stars are bright.
Wake up, Caroline, the air is sweet,
how on earth did I linger so long?
To accompany the sounds with voice,
tonight I’ve brought a guitar
Wake up, Caroline, the air is sweet!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Ở Marechiaro – KPHN dịch từ tiếng Anh
Khi trăng mọc ở Marechiaro, ngay cả cá cũng ân ái. Sóng biển vỡ ra làm đổi màu tươi vui của ánh trăng. Khi trăng mọc ở Marechiaro !
Ở Marechiaro, có một chiếc cửa sổ tôi nhìn vào say mê. Có một bình hoa cẩm chướng thơm ngát, bên dưới sóng biển vỗ rì rào. Ở Marechiaro, có một chiếc cửa sổ !
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Bất cứ ai nói rằng sao sáng đều không biết những ánh mắt đó làm mặt bạn đáng yêu. Riêng mình tôi biết có đôi mắt đẹp như sao ở đó và lòng tôi nở hoa. Bất cứ ai nói rằng sao sáng …
Hãy thức dậy, Caruli, bầu không khí dịu dàng, anh thấy yêu đời và đã muốn sống biết bao ! Đêm nay anh đã đem theo cây đàn ghi ta để hát. Hãy thức dậy, Caruli, bầu không khí dịu dàng !
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

‘A Marechiaro 
Quanno spónta la luna a Marechiaro,
pure li pisce nce fanno a ll’ammore.
Se revòtano ll’onne de lu mare,
pe’ la priézza cágnano culore.
Quanno spónta la luna a Marechiaro!
A Marechiaro ce sta na fenesta:
la passiona mia ce tuzzuléa.
Nu garofano addora ‘int’a na testa
passa ll’acqua pe’ sotto e murmuléa.
A Marechiaro ce sta na fenesta!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Chi dice ca li stelle só lucente,
nun sape st’uocchie ca tu tiene ‘nfronte.
Sti ddoje stelle li ssaccio i’ sulamente,
dint’a lu core ne tengo li ppónte.
Chi dice ca li stelle só lucente?
Scétate, Carulí, ca ll’aria è doce.
Quanno maje tantu tiempo aggi’aspettato?
P’accumpagná li suone cu la voce,
stasera na chitarra aggio purtato.
Scétate, Carulí, ca ll’aria è doce!
Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
In Marechiaro
When the moon comes out in Marechiaro,
even the fish are making love.
The waves of the sea revolt
changing their colour from joy.
When the moon comes out in Marechiaro!
In Marechiaro there is a window;
my passion knocks on it.
A fragrant carnation in a vase,
beneath it the water breaks and murmurs
In Marechiaro there is a window!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah
Whoever says that the stars are bright,
doesn’t know these eyes gracing your face.
Myself alone I know of these two stars
there, in my heart I have spikes.
Whoever says that the stars are bright.
Wake up, Caroline, the air is sweet,
how on earth did I linger so long?
To accompany the sounds with voice,
tonight I’ve brought a guitar
Wake up, Caroline, the air is sweet!
ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah

Đây là bài hát tiếng Ý: Tình Ca Bên Song (se’re’nade) ‘A Marechiaro – Se’re’nade Du Pe^cheur De Lune – do ba ca sĩ Ý Rina Ketty, Mario Lanza và Giuseppe Di Stefano trình bày.
Người Pháp nói rằng: “Les Allemands composent de la musique, les Italiens l’interpre`tent, les Français l’e’coutent” (Người Đức soạn nhạc, người Ý diễn tả, người Pháp nghe – Người Đức soạn nhạc hay, người Ý hát hay và người Pháp sành nghe nhạc).
Khai Phi Hạnh Nguyên

Pretend_Giả Vờ

Pretend 
Words & Music by Lew Douglas, Cliff Parman,  & Frank Lavere
Giả Vờ
Lời & Nhạc của Lew Douglas, Cliff Parman,  & Frank Lavere

Pretend you’re happy when you’re blue .
Hãy giả vờ bạn hạnh phúc khi bạn buồn .
It isn’t very hard to do .
Việc này không khó lắm .
And you’ll find happiness without an end
Và bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc vô tận
Whenever you pretend .
Bất cứ khi nào bạn giả vờ .
Remember anyone can dream
Hãy nhớ rằng ai cũng có thể mơ mộng (1)
And nothing’s bad as it may seem .
Và không có gì xấu dù thấy có vẻ xấu. (1)
The little things you haven’t got
Những gì nhỏ mà bạn không có được
Could be a lot if you’d pretend .
Có thể thành lớn lao nếu bạn giả vờ .
You’ll find a love you can share ,
Bạn sẽ tìm thấy một người yêu bạn có thể chia xẻ , (1)
One you can call all your own .
Một người mà bạn có thể gọi là hoàn toàn của riêng bạn . (1)
Just close your eyes , he’ll (she’ll) be there ,
Bạn chỉ nhắm mắt lại, người đó sẽ có mặt tại chỗ bạn muốn gặp, (1)
You’ll never be alone .
Bạn sẽ không bao giờ cô độc .
And if you sing this melody ,
Và nếu bạn hát khúc ca này ,
You’ll be pretending just like me ,
Bạn sẽ giả vờ bạn đúng là tôi ,
The world is mine it can be yours , my friend ,
Thế giới là của tôi có thề là của bạn , bạn ơi .
So why don’t you pretend ?
Vậy sao bạn không giả vờ ?

And if you sing this melody ,
Và nếu bạn hát khúc ca này ,
You’ll be pretending just like me ,
Bạn sẽ giả vờ bạn đúng là tôi ,
The world is mine it can be yours , my friend ,
Thế giới là của tôi có thề là của bạn , bạn ơi .
So why don’t you pretend ?
Vậy sao bạn không giả vờ ?

Khai Phi dịch ra văn xuôi tiếng Việt

(1) Ý nói bạn có thể chia xẻ người yêu X của người khác bằng cách giả vờ (tưởng tượng , mơ mộng) bạn là người yêu của X. Thí dụ bạn nhắm mắt lại tưởng tượng bạn gặp X tại một chỗ nào đó. Việc này thấy có vẻ xấu , nhưng không xấu vì bạn chỉ giả vờ (tưởng tượng , mơ mộng) như thế mà thôi .

The White Rose Of Athens_Bông Hồng Trắng Athens

Till the white rose blooms again ,
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại ,
You must leave me, leave me lonely .
Anh phải xa em , để em cô đơn .
So goodbye my love till then ,
Thôi tạm biệt anh yêu cho đến khi đó ,
Till the white rose blooms again .
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .

The summer days are ending in the valley
Những ngày hè đang phai tàn trong thung lũng
And soon the time will come when we must be apart .
Và chẳng bao lâu sẽ đến lúc chúng ta phải xa cách .
But like the rose that comes back with the springtime ,
Nhưng giống như bông hồng trở lại vào mùa xuân ,
You will return to me when springtime comes around .
Anh sẽ về với em khi mùa xuân đến bên em .

Till the white rose blooms again ,
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại ,
You must leave me, leave me lonely .
Anh phải xa em , để em cô đơn .
So goodbye my love till then ,
Thôi tạm biệt anh yêu cho đến khi đó ,
Till the white rose blooms again .

Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .

Till the white rose blooms again ,
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .
You must leave me, leave me lonely .
Anh phải xa em , để em cô đơn .
So goodbye my love till then ,
Thôi tạm biệt anh yêu cho đến khi đó ,
Till the white rose blooms again .
Cho đến khi bông hồng trắng nở lại .

Goodbye till then .
Tạm biệt anh cho đến khi đó .
Goodbye till then .
Tạm biệt anh cho đến khi đó .
Goodbye till then .
Tạm biệt anh cho đến khi đó .

Hoài Sơn Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt

Je Crois Entendre Encore_Tôi Tin Tôi Còn Nghe_I Believe I Still Hear

Je Crois Entendre Encore is sung by Nadir when he sees Leila, a woman that he and his friend Zurga both loved in the past, but have now sworn to stay away from to preserve their friendship. He is recalling how he once betrayed Zurga in the past when he loved Leila. His awoken passion upon seeing her again troubles him as he tries to sleep. This aria shows his passion for Leila, but internal conflict as he doesn’t want to betray Zurga again.
Matthew Loyal Smith

Nadir hát bài Je Crois Entendre Encore khi chàng gặp Leila, một cô gái chàng và người bạn Zurga cùng yêu trong quá khứ, nhưng rồi thề xa lánh nàng để giữ được tình bạn. Nadir hồi tưởng lại mình đã một lần phản bội Zurga trong quá khứ khi yêu Leila. Tình yêu đam mê của Nadir trỗi dậy khi gặp lại nàng làm chàng bối rối khó ngủ. Bài hát nầy diễn tả tình yêu đam mê của Nadir đối với Leila và sự xung đột nội tâm vì không muốn phản bội Zurga thêm lần nữa.
Translation into Vietnamese by Khai Phi (Bản dịch ra tiếng Việt của KP)

Je crois entendre encore,
Tôi tin tôi còn nghe,
I believe I still hear,
Cache’ sous les palmiers,
Nấp dưới những cây cọ,
Hidden beneath the palm trees,
Sa voix tendre et sonore
Tiếng nói trìu mến âm vang của nàng
Her voice, tender and deep
Comme un chant de ramiers.
Như tiếng hót chim bồ câu.
Like the song of a dove.
Oh nuit enchanteresse,
Ôi đêm say mê,
Oh enchanting night,
Divin ravissement !
Niềm vui định mệnh !
Divine rapture !
Oh souvenir charmant,
Ôi kỷ niệm mến yêu,
Oh delightful memory,
Folle ivresse, doux re^ve !
Say mê điên cuồng, mơ mộng êm đềm !
Mad intoxication, sweet dream !

Aux clarte’s des etoiles,
Dưới ánh sao sáng,
In the clear starlight,
Je crois encore la voir
Tôi còn tin tôi thấy nàng
I still believe to see her
Entr’ouvrir ses longs voiles
Hé mở chiếc khăn voan dài che mặt
Half-drawing her long veil
Aux vents tie`des du soir.
Trước gió ấm ban chiều.
To the warm breeze of the evening
Oh nuit enchanteresse,
Ôi đêm say mê,
Oh enchanting night,
Divin ravissement !
Niềm vui định mệnh !
Divine rapture !
Oh souvenir charmant,
Ôi kỷ niệm mến yêu,
Oh delightful memory,
Folle ivresse, doux re^ve !
Say mê điên cuồng, mơ mộng êm đềm !
Mad intoxication, sweet dream !
Charmant souvenir !
Kỷ niệm mến yêu !
Delightful memory !
Divin souvenir !
Kỷ niệm định mệnh !
Divine memory !

Bản dịch ra tiếng Việt của Khai Phi
Translation into English by KP, review by Matthew Loyal Smith

Đêm Này Nghỉ Đỡ Chân

Có một lần tôi  về qua nơi đó ,
Tiếng chuông chùa ngân  báo tin đêm về .
Tôi gặp bà mẹ quê  mời tôi theo lối về
Rặng tre  thưa  dưới đê . 

Bước vào vườn rau  bà kêu cháu gái :
Bữa cơm chiều nay  có anh thăm nhà .
Ân cần nàng hỏi tôi : Đường xa xôi quá rồi ,
Đêm này  nghỉ  đỡ chân ?

Cơm sắn  canh rau
Bên hàng cau xanh  bạc  mái đầu ,
Mẹ  thầm  nói câu :
Chiều nay có con  ta thấy vui .
Ngày mai  đơn  người quá .

Thế rồi mờ sương  gà vừa gáy sáng ,
Bước đi còn quay  ngoái không nỡ rời
Nghe lòng buồn chơi vơi  vẳng bên tai tiếng mời
Đêm này  nghỉ  đỡ chân .

Đêm này  nghỉ. đỡ..  chân …

Khai Phi ngắt câu để hát

 

 

Để Tay Lên Vai

        Khi xưa ta sướng ta vui .
        Bây giờ tay để suốt đời lên vai .

Một bà bị ung thư vú, nhưng rất may bệnh được phát giác sớm nên không đến nỗi. Ngoài ra, bây giờ có bộ ngực giải phẫu thẩm mỹ, bà càng hấp dẫn.
Tuy nhiên, người chồng vẫn còn than phiền với bạn:
_ Bà ấy hăm dọa sẽ ly dị nếu tao làm hư hỏng bộ ngực bà ấy.
Người bạn ái ngại hỏi:
_ Thế mày làm sao ?
Người chồng chán nản đáp:
_ Thi đành để tay lên vai chứ sao.
Người bạn mỉm cười:
_ Thôi thế cũng giống như ngày mới quen nhau.
Người chồng lắc đầu:
_ Giống sao được. Ngày đó tao ngại nên chỉ đặt tay lên vai nàng và hy vọng. Còn bây giờ thì suốt đời để tay đó thôi.

Khai Phi Hạnh Nguyên

Công Công

Hôm nay nhận chức Công Công
Một người mắt biếc môi hồng vừa ban . (1)
Thôi đừng lên tiếng minh oan .
Hãy mau mua số , giàu sang tới ngày .
“Đen tình đỏ bạc” xưa nay (2)
Người người đã nói , không sai bao giờ .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Có một lần trong cuộc vui chơi karaoke , bỗng nhiên một người đẹp nhìn tôi cười và gọi tôi là “công công” . Tôi hơi giật mình nhưng cũng cười theo nụ cười thân thiện của người đẹp . Có lẽ người đẹp này thoáng thấy tôi giống một anh chàng công công nào đó trong phim Tầu , hay là nàng ta hôm đó diện đẹp và tưởng tượng mình là hoàng hậu rồi thấy tôi dễ tính nên gọi đùa chơi , hoặc là cả hai lý do vừa kể . Suy nghĩ như vậy tôi thấy vui lạ và viết được bài thơ cười ở trên rồi mua xổ số nhưng … chưa trúng .
(2) Bị gọi là “công công” coi như đen tình rồi .