Khai Phi's Website

Save The Best For Last_Vanessa Williams_Giữ Tình Yêu Đẹp Nhất Cho Kẻ Sau Cùng

Sometimes the snow comes down in June,
Đôi khi trời tuyết tháng Sáu,
Sometimes the sun goes ‘round the moon,
Đôi khi mặt trời xoay quanh mặt trăng,
I see the passion in your eyes.
Đó là lúc em thấy sự đam mê trong mắt anh.
Sometimes it’s all a big surprise
Đôi khi là cả một sự ngạc nhiên vô cùng
‘Cause there was a time when all I did was wish.
Bởi vì đã có lúc tất cả những gì em làm chỉ là mong ước.
You’d tell me this was love.
Anh có thể bảo em là anh đã yêu em.
It’s not the way I hoped or how I planned.
Đó không phải là tình yêu em đã hy vọng và muốn như vậy.
But somehow it’s enough.
Nhưng không biết sao thế đủ rồi.
And now we’re standing face to face.
Và bây giờ chúng ta đứng nhìn nhau.
Isn’t this world a crazy place?
Thế giới này có phải là một nơi điên khùng không?
Just when I thought our chance had passed,
Đúng vào lúc em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta qua rồi,
You go and save the best for last.
Anh ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng.

All of the nights you came to me
Những đêm anh đến với em
When some silly girl had set you free,
Khi một cô gái ngu ngốc nào đó đã lôi anh ra khỏi,
You wondered how you’d make it through,
Anh đã tự hỏi tại sao anh có thể làm như vậy,
I wondered what was wrong with you
Em đã ngạc nhiên không hiểu anh bị vấn đề gì
‘Cause how could you give your love to someone else
Bởi vì làm sao mà anh đã có thể trao tình yêu của anh cho kẻ khác
And share your dreams with me.
Và chia xẻ những giấc mơ của anh với em.
Sometimes the very thing you’re looking for
Đôi khi chính cái anh đang tìm kiếm
Is the only thing you can’t see.
Là cái duy nhất anh không thể nhìn thấy được.
But now we’re standing face to face.
Nhưng bây giờ chúng ta đứng nhìn nhau.
Isn’t this world a crazy place?
Thế giới này có phải là một nơi điên khùng không?
Just when I thought our chance had passed,
Đúng vào lúc em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta qua rồi,
You go and save the best for last.
Anh ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng.

La la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la
La la la la la la la

Sometimes the very thing you’re looking for
Đôi khi chính cái anh đang tìm kiếm
Is the only thing you can’t see.
Là cái duy nhất anh không thể nhìn thấy được.
Sometimes the snow comes down in June,
Đôi khi trời tuyết tháng Sáu,
Sometimes the sun goes ‘round the moon,
Đôi khi mặt trời xoay quanh mặt trăng,
Just when I thought our chance had passed,
Đúng vào lúc em nghĩ rằng cơ hội của chúng ta qua rồi,
You go and save the best for last.
Anh ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng .
You went and save the best for last.
Anh đã ra đi và giữ tình yêu đẹp nhất cho kẻ sau cùng.
Yea yea yea …
Ờ ờ ờ …

Bản dịch sang văn xuôi Việt Nam của Khai Phi

Ăn Uống Picnic Labor Day 2006

Hai nàng khéo nấu món sườn .
Ăn sườn sườn bổ , chàng trườn như trăn .

Cho chồng ăn món canh bò . (1)
Bò đâu không thấy nằm ho đêm dài .

Khách ăn không đủ đùi gà
Còn thèm về mở “đùi nhà” ăn thêm .

Cơm chiên Dương Châu
Ăn vừa bổ vừa chơi (2) lâu .

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Canh chua thịt bò (thịt bò, cà chua, hành xanh và rau răm)  .  
(2) Chơi : chơi picnic .

Never Felt Better – Classic Irish Story_ Chưa Bao Giờ Đã Cảm Thấy Khá Hơn – Truyện Cổ Điển Ái Nhĩ Lan

In a court in Killarney, deep in Munster, Ireland, this conversation is reported to have taken place:
Cuộc đối thoại này đã được kể lại xảy ra tại một tòa án ở tỉnh Killarney, sâu trong quận Munster, nước Ái Nhĩ Lan:
Lawyer: ‘At the scene of the accident, Mr O’Shea, did you tell the Garda officer that you had never felt better in your life?’
Luật Sư: Ông O’Shea, tại hiện trường tai nạn, ông đã nói với viên chức cảnh sát Garda rằng ông chưa bao giờ đã cảm thấy khá hơn lúc đó, có đúng vậy không?
O’Shea the farmer: ‘’That’s right, Sir.’
Trại chủ O’Shea: Thưa Ông, đúng như vậy.
Lawyer: ‘Well then, Mr O’Shea, how is it that you are now claiming you were seriously injured when my client’s car hit your cart?’
Luật Sư: Được rồi, Ông O’Shea, thế tại sao bây giờ ông lại khai rằng ông đã bị thương nặng khi ô tô của thân chủ tôi đụng phải chiếc xe ngựa của ông?
O’Shea the farmer: ‘When the Garda arrived, he went over to my horse, who had a broken leg, and shot him. Then he went over to Darcy, my dog, who was badly hurt, and shot him.
Trại Chủ O’Shea: Khi ô tô của viên chức cảnh sát Garda chạy tới, ông ấy cán lên con ngựa của tôi làm nó bị gẫy chân và ông ấy bắn nó. Rồi ông ấy cán lên con chó Darcy của tôi làm nó bị thương nặng và ông ấy bắn nó (vì không muốn hai con thú phải sống đau đớn và khổ sở trong tàn tậtKP chú thích).
Then the policeman came across the road, gun still in hand, looked at me, and said, ‘How are you feeling?’ I just thought under the circumstances, it was a wise choice of words to say: ‘I’ve never felt better in my life.’
Rồi viên cảnh sát qua đường (chó và ngựa bị thương văng qua bên kia đường, Garda tới bắn chúng xong qua đường trở lại hỏi O’Shea – KP chú thích), súng còn trên tay, nhìn tôi và lên tiếng hỏi “Ông thấy trong người thế nào?”. Trước hoàn cảnh này, tôi chỉ còn nghĩ được rằng tôi phải chọn lời khôn ngoan mà nói: “Tôi chưa bao giờ cảm thấy khá hơn bây giờ.”

Khai Phi dịch sang Việt Văn

Note by KP: The policeman killed the wounded animals because he did not want them to survive painfully as handicapped living creatures.

1 3 4 5