Khai Phi's Website

An Old Man’s Secret_Bí Mật Của Ông Già

Someone asked an old man : Even after 70 years, you still call your wife “Darling, Honey, Love.” What’s the secret?  
Old man : I forgot her name and I’m scared to ask her!
Một người hỏi một ông già : Dẫu ngoài 70 tuổi, ông vẫn còn gọi vợ “Cưng, Mình, Em Yêu.” Bí mật nào đã giữ cho ông được như vậy?
Ông già đáp : Tôi quên tên bà ấy rồi và tôi rất sợ hỏi bà ấy!

Documented by Võ Ngô
Võ Ngô sưu tầm
Khai Phi dịch ra tiếng Việt

Which Book Helps Most_Quyển Sách Nào Giúp Nhiều Nhất

A bookseller conducting a market survey asked a woman,  
“Which book has helped you most in your life?” 
The woman replied, “My husband’s cheque book!”
Một người bán sách làm một cuộc thông kê về thị trường hỏi một người đàn bà, “Quyển sách nào giúp bà nhiều nhất trong đời?”
Người đàn bà trả lời, “Quyển ngân phiếu của chồng tôi!”

Documented by Võ Ngô
Võ Ngô sưu tầm
Khai Phi dịch ra tiếng Việt

Impossible_Không Thể Được

Impossible_Words & Music by Steve Allen in 1956
Không Thể Được_ Lời và Nhạc của Steve Allen viết năm 1956

If they had ever told me how sweet a kiss could be,
Nếu người ta đã từng nói cho tôi biết nụ hôn ngọt ngào như thế nào,
I would have said “Impossible, impossible for me”.
Thì tôi có thể đã trả lời “Đối với tôi, nụ hôn làm gì có thể ngọt ngào đến thế. (1)
And if they’d said “I’d find you beyond the rainbow’s end”,
Và nếu người ta đã hẹn gặp tôi ở bên kia cuối cầu vồng,
I would have said “Impossible, impossible, my friend”.
Thì tôi có thể đã trả lời “Không thể được, không thể được, bạn ơi.” (2)
To dream about what might have been
Mơ về một chuyện gì có thể đã có
Is strange enough for me.
Là đủ lạ đối với tôi rồi. (3)
But now it seems I’m living in
Nhưng bây giờ hình như tôi đang sống trong
A dream too beautiful to be.
Mơ mộng quá đẹp để mà có thật. (4)
If they had said a moonbeam could calm a stormy sea,
Nếu người ta đã bảo một luồng ánh trăng có thể làm êm một cái biển bão táp,
I would have said “Impossible”, but now at last I see
Tôi có thể đã trả lời “Không thể được”, nhưng bây giờ rốt cuộc tôi thấy
That nothing is impossible if you are here .. with .. me ..
Rằng không có gì là không thể được nếu em ở đây .. với .. tôi .. (5)

I would have said “Impossible”, but now at last I see
Tôi có thể đã trả lời “Không thể được”, nhưng bây giờ rốt cuộc tôi thấy
That nothing is impossible if you are here … with … me…
Rằng không có gì là không thể được nếu em ở đây … với … tôi …

Khai Phi dịch sang văn xuôi tiếng Việt

(1) Ý nói tôi chưa yêu ai bao giờ nên tôi không tin hôn người yêu có thể ngọt ngào như người ta nói .
(2) Ý nói khi tôi chưa yêu thì ai nói gì vô lý tôi biết ngay .
(3) Ý nói lúc chưa yêu , tôi là người thực tế nên rất ít khi tưởng tượng được một chuyện gì có thể đã xảy ra .
(4) Ý nói yêu em , tôi đâm ra mơ mộng những gì quá đẹp nên xa vời không có thật .
(5) Ý nói tôi đang yêu em và nếu em ở bên tôi , tôi sẽ mơ mộng đến nỗi chuyện gì cũng có thể có thật .

Ignorance & Connaissance_Dốt Nát & Hiểu Biết_Ignorance & Knowledge

Connaître son ignorance est la meilleure part de la connaissance.
Biết mình dốt nát là phần hay nhất của sự hiểu biết.
Knowing one’s own ignorance is the best part of knowledge.

Proverbe chinois documente’ par Hồng Loan
Tục ngữ Trung Hoa do Hồng Loan sưu tầm
Chinese proverb documented by Hồng Loan
Translations into Vietnamese and English by KPHN

Un Fils Qui Fait Verser Des Larmes A` Sa Me`re_Đứa Con Trai Làm Mẹ Đổ Lệ_The Son Who Makes His Mother Shed Tears

Un fils qui fait verser des larmes a` sa me`re peut seul les essuyer.
Đứa con trai làm mẹ đổ lệ có thể một mình lau nước mắt cho mẹ.
The son who makes his mother shed tears can alone wife them off.

Proverbe chinois documente’ par Hồng Loan
Tục ngữ Trung Hoa do Hồng Loan sưu tầm
Chinese proverb documented by Hồng Loan
Translations into Vietnamese and English by KPHN

Parler & Se Taire_Nói & Im Miệng_Speaking & Keeping Silent

Il faut deux ans pour apprendre a` parler et toute une vie pour apprendre a` se taire.
Phải mất hai năm để học nói và suốt một cuộc đời để học im miệng.
It must take two years to learn how to speak and a whole life to learn how to keep silent.

Proverbe chinois documente’ par Hồng Loan
Tục ngữ Trung Hoa do Hồng Loan sưu tầm
Chinese proverb documented by Hồng Loan
Translations into Vietnamese and English by KPHN

Già Muốn Đằng Nào ?

Macho Old Man

Seductive Old Woman

Già nhưng còn sạch , còn thơm , (1)
Còn được khỏe mạnh là ơn Trời rồi . (2)
Yêu người yêu bóng hình thôi ,
Yêu thêm chút nữa là đời không yên .
Về Việt Nam yêu hết tiền !!!
Việt Kiều hưu trí … ai điên yêu già ?! (3)

Phi Long & Khai Phi

(1) Sạch thơm ít nhất ở bốn góc con người : răng , tóc , nách và … bàn tọa .
(2) Trời viết hoa là ông Trời , không viết hoa là bầu trời .
(3) Ông già Việt ở ngoại quốc không tìm yêu bà già , bà già Việt ở ngoại quốc cũng không tìm yêu ông già (xem ảnh ông già … gân và bà già … gan).

Bánh Cuốn Ngon Hà Nội_Delicious Bánh Cuốn in Hanoi

BÁNH CUỐN THANH TRÌ PHỐ TÔ HIẾN THÀNH, HÀ NỘI
Với những cái mẹt thôn dã, hàng sáng bà Hoành thu hút biết bao nhiêu khách. Bánh cuốn Thanh Trì tráng mỏng ăn với chả, thứ chả không pha bột như nhiều hàng bây giờ. Gia đình bà Hoành đã 5-6 đời tráng bánh cuốn, và nay các cô con dâu của bà lại tiếp tục.
Chị Nguyễn thị Thanh – con dâu bà Hoành: Tráng bánh cuốn ngon và mỏng. Phải biết xay bột và xe bánh. Xe phải khéo, xe chậm quá thì dễ bị rách bánh, xe nhanh quá thì có thể sẽ bị dòn hoặc lại quá dày.

BÁNH CUỐN NHÂN PHỐ LÊ LỢI, HÀ NỘI
Hiệu Ninh Thịnh chuyên bán mấy thứ quà Việt Nam: bánh cuốn, xôi vò, chè đường.