Khai Phi's Website

Mẹ Ơi Con Nhớ

Sáng nay nhớ Mẹ nao nao .
Nhớ sao nhớ quá lệ trào Mẹ ơi .
Nhớ câu Mẹ hát ru hời
Đi theo con suốt quãng đời ly hương …

Nhớ giàn trầu trĩu sau vườn ,
Hàng cau đứng lặng , con mương sau nhà .
Nhớ cây bông sứ đầy hoa
Mẹ xâu thành chuỗi làm quà tặng con .

Con đi Mẹ đợi mỏi mòn .
Ngày đêm trông ngóng héo hơn thân già .
Bây chừ Mẹ đã rời xa .
Trong con còn mãi tiếng ca ví dầu …

Phạm Phan Lang
May 9, 2019