Khai Phi's Website

Đối Phó Với Dịch Siêu Vi Trùng Covid19 (Coronavirus)_Dealing With Covid19 (Coronavirus) Epidemic

Coronavirus (Covid19 – China originated virus in December 2019)

1. Về việc chữa bệnh nhiễm trùng Covid19, người ta đang làm. Kết quả là tỷ lệ tử vong trên số bệnh nhân. Tỷ lệ này nhỏ hơn năm phấn trăm là tử vong không đáng kể, bằng năm phần trăm là tử vong đáng kể. Thuốc chữa đưa ra là kết quả của sự bàn luận giữa các bác sĩ giỏi về maladies infectieuses (bệnh nhiễm trùng), các tiến sĩ giỏi về biologie (sinh học), về chimie (hóa học), về pharmacologie (dược học), về pharmacocinétique (động dược học), vân vân.

2. Việc ngăn ngừa bệnh lan truyền là do các bác sĩ giỏi về épidémiologie (dịch bệnh học) và santé publique (public health – y tế công cộng).

3. Việc quan trọng nhất là tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh (vaccin contre Covid19).

Khai Phi, MD

Chú thích
a. Pharmacologie (dược học): môn học về tác dụng của thuốc trên cơ thể bị bệnh: thuốc làm khỏi bệnh ra sao, giết ví trùng và siêu vi trùng bệnh ra sao, thuốc độc đối với cơ thể ra sao.
b. Pharmacocinétique (động dược học): môn học về thuốc biến hóa ra sao trong cơ thể bệnh nhân, từ lúc dùng cho đến khi được thải ra trong phân và nước tiểu.
c. Tổ Chức Y Tế Quốc Tế: Organisation Mondiale de Santé (OMS) hoặc World Health Organization (WHO).
d. Épidémie của bệnh nhiễm trùng coronavirus (covid19 – china originated virus in December 2019) là một mối đe dọa quốc tế.
e. Nên lấy tin tức về bệnh dịch này của yahoo hoặc của thông tin Mỹ, Anh, Pháp để biết nước nào có bao nhiêu bệnh nhân, bao nhiêu bệnh nhân bị chết, vân vân.
f. Bệnh dịch (épidémie) là bệnh xảy ra cùng một lúc trên một số đông người tại một nước hoặc một vùng (l’épidémie est l’atteinte simultanée d’un grand nombre d’individus d’un pays ou d’une région par une maladie).
g. Endémie là bệnh đặc biệt của một vùng trong một nước hoặc bệnh xảy ra liên tục tại một vùng trong một nước (maladie spéciale à une contrée ou y régnant de façon continue). Thí dụ bệnh sốt rét (paludisme).
h. Pandémie là bệnh lan truyền khắp một nước hoặc khắp thế giới.
i. Incubation là thời kỳ tiềm phục (từ lúc nhiễm bệnh – bị lây – cho đến khi phát bệnh). Incubation của covid19 hiện nay người ta biết là 14 ngày.

 

1. They are treating the Covid19 infection. If death is less than five percents, it is non significant. If death is five percents, it is significant. The medicine to be used is determined by cooperation of expert medical doctors specializing in infectious diseases, and expert PhDs of Biology, Chemistry, Pharmacology, Pharmacokinetics, etc.

2. Prevention of contamination of Covid19 is undertaken by expert medical doctors specializing in epidemiology and public health.

3. The most important thing is invention of the vaccine against Covid19.

Khai Phi, MD

Notes
a. Pharmacology: study of the action of the drug in the patient: how it cures the disease, kills the microbe and virus; how toxic it can be to the patient.
b. Pharmacokinetics: study of how the drug is metabolized in the patient from its administration until elimination in the stool and urine.
c. WHO: World Health Organization; OMS: Organisation Mondiale de Santé.
d. Epidemic of Covid19 (China originated virus in December 2019) infection is an international threat.
e. Information on Covid19 in Yahoo, American, English and French articles is reliable.
f. Epidemic is a disease that strikes simultaneously a big number of individuals in a nation or a region in the world.
g. Endemic is a special disease in a region of the world or a disease that happens continuously there. Example: malaria.
h. Pandemic is a disease that spreads over a whole country or the whole world.
i. Incubation is the period of time from the contamination of a disease until its manifestation. The Covid19 incubation is actually 14 days.

Documented by Nguyen Tam Thanh, MD (Đồ Cóc) : 

 

Documented by Matthew Smith:

Việt Nam Đã Cấy Được Covid19 (Coronavirus) Từ Bệnh Nhân

Đài truyền hình Việt Nam VTV24 nói rằng Việt Nam ngày February 7, 2020 đã cấy (culture) được Coronavirus (Covid19) từ những mẫu cấy (culture samples) lấy từ bệnh nhân bị nhiễm trùng bởi Covid19.

Nói một cách khác, Việt Nam đã tìm thấy Covid19 của bệnh nhân bị nhiễm trùng bởi Covid19 và từ đó đã có thể làm cho Coronavirus này sinh sản ra thêm theo ý muốn. Do đó có thể làm các thí nghiệm trên những Covid19 sinh sản ra thêm này để tìm ra thuốc chủng ngừa bệnh Covid19 (vaccine against Covid19).

Đài cũng nói thêm rằng Việt Nam là một trong bốn nước trên thế giới đã cấy được Covid19 từ bệnh nhân.
Ba nước kia là Úc Châu, Nhật Bản và Mỹ.

Khai Phi suu sưu tầm và diễn giải

Tình Bơ Vơ

Càng nhìn em , yêu em hơn  và yêu em măi  dù phút  êm đềm xa xưa  nay đã  đi vào quên lãng .
Trời vào thu  Việt Nam  buồn lắm em ơi  mây tím  đang dâng cao vời  mà tình yêu  chưa lên ngôi .
Ngày mình yêu  anh đâu hay  tình ta gian dối  để bước  phong trần tha hương  em khóc  cho đời viễn xứ .
Về làm chi  rồi em  lặng lẽ ra đi  gom góp  yêu thương quê nhà  dâng hết  cho người tình xa .
Anh đâu ngờ  có ngày  đàn đứt dây tơ . Một phút  tim em ơ hờ , trọn kiếp anh vương sầu nhớ . Nói đi em  cả đời  mình đă đi tìm , cả đời  mình xây ước mơ  cho ngày mộng  được nên thơ , cuối cùng  là tình bơ vơ .
Cho anh xin  một đêm trăn trối . Tìm đống  tro tàn năm xưa  dâng hết  cho lần yêu cuối . Rồi từng đêm , từng đêm  nhịp bước cô đơn , em khóc  cho duyên hững hờ , anh chết  trong mộng ngày thơ .

Anh đâu ngờ  có ngày  đàn đứt dây tơ . Một phút  tim em ơ hờ , trọn kiếp  anh vương sầu nhớ . Nói đi em  cả đời  mình đă đi tìm , cả đời  mình xây ước mơ  cho ngày mộng  được nên thơ , cuối cùng  là tình bơ vơ .
Cho anh xin  một đêm trăn trối . Tìm đống  tro tàn năm xưa  dâng hết  cho lần yêu cuối . Rồi từng đêm , từng đêm  nhịp bước cô đơn , em khóc  cho duyên hững hờ , anh chết…  trong mộng.. ngày thơ(*)

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

Chú thích của Khai Phi
(*) Cho anh xin một đêm trăn trối . Tìm đống tro tàn năm xưa dâng hết cho lần yêu cuối .
nghĩa là
Cho anh xin một đêm để anh nói lời cuối cùng . Anh sẽ ôn lại dĩ vãng và anh sẽ nói lời cuối cùng là anh yêu em (nghĩa là sau đó anh sẽ không bao giờ nói yêu em nữa – anh sẽ không còn yêu em nữa).
Em khóc cho duyên hững hờ , anh chết trong mộng ngày thơ .
nghĩa là
Em khóc dù em không còn yêu anh , anh không thể sống trong mộng ngày thơ (mộng ngày anh mới yêu em không còn trong anh nữa) .

 

Mix – Tình Bơ Vơ (NS Lam Phương) – Guitar Thiên An – Ca Sĩ Triều Linh

Only Love_Chỉ Có Tình Yêu

Only Love – Nana Mouskouri
Song writers: Smith, Stephony; Britton, Ellen
Chỉ Có Tình Yêu – Nana Mouskouri
Soạn giả: Smith, Stephony ; Britton, Ellen

Only love can make a memory .
Chỉ có tình yêu có thể làm lòng ghi nhớ .
Only love can make a moment last .
Chỉ có tình yêu có thể làm khoảnh khắc dài lâu .
You were there and all the world was young
Nơi đó đã có anh và mọi thứ trên đời tươi trẻ
And all its songs unsung .
Với tất cả những bài ca không hát của cuộc đời .
And I remember you then, when love was all ,
Em còn nhớ anh khi đó , khi tình yêu là tất cả ,
All you were living for ,
Tất cả lẽ sống của đời anh .
And how you gave that love to me .
Em còn nhớ tình yêu đó anh đã trao em như thế nào .
Only then I felt my heart was free .
Chỉ có thời đó em thấy lòng thanh thản .
I was part of you and you were all of me .
Thời đó em là một phần của đời anh và anh là tất cả của đời em .
Warm were the days and the nights of those years ,
Ngày tháng thời đó đầm ấm ,
Painted in colors to outshine the sun .
Đầy màu sắc để đẹp hơn ánh mặt trời .
All of the words and the dreams and the tears live in my remembrance .
Tất cả những lời yêu đương , những ước mơ và nước mắt sống trong em .
Only love can make a memory . 

Chỉ có tình yêu có thể làm lòng ghi nhớ .
Only love can make a moment last .
Chỉ có tình yêu có thể làm khoảnh khắc dài lâu .
Life was new, there was a rage to live , each day a page to live .
Rồi cuộc đời đổi mới , điên cuồng , mỗi ngày là một trang để sống .
And I remember you then , when love was all ,
Em còn nhớ anh khi đó , khi tình yêu là tất cả ,
All you were living for ,
Tất cả lẽ sống của đời anh .
And how you gave that love to me .
Em còn nhớ tình yêu đó anh trao em như thế nào .
Only then I knew my heart was free .
Chỉ có thời đó em thấy lòng thanh thản .
I was part of you and you were all of me .
Thời đó em là một phần của đời anh và anh là tất cả của đời em .

Only love can make a memory .
Chỉ có tình yêu có thể làm lòng ghi nhớ .
Only love can make a moment last .
Chỉ có tình yêu có thể làm khoảnh khắc dài lâu .
Life was new, there was a rage to live , each day a page to live .
Rồi cuộc đời đổi mới , điên cuồng , mỗi ngày là một trang để sống .
And I remember you then , when love was all ,
Em còn nhớ anh khi đó , khi tình yêu là tất cả ,
All you were living for ,
Tất cả lẽ sống của đời anh .
And how you gave that love to me .
Em còn nhớ tình yêu đó anh trao em như thế nào .
Only then I knew my heart was free .
Chỉ có thời đó em thấy lòng thanh thản .
I was part of you and you were all of me .
Thời đó em là một phần của đời anh và anh là tất cả của đời em .

Duy Ánh Hạnh Nguyên dịch sang văn xuôi tiếng Việt .
September 18, 2010

Đàn Bà Mê Dâm Và Ngu

Thơ văn bí đã lâu rồi !
Truyện đời vắn tắt cho người xem vui …

Trong cuộc làm tình , đàn ông và đàn bà hưởng thụ khoái lạc càng lúc càng tăng .
Tới một lúc nào đó , đàn ông “xịt ra” và thỏa mãn .
Tới một lúc nào đó , đàn bà “bật ra” và thỏa mãn . Nhưng không phải đàn bà luôn luôn thỏa mãn vì nếu đàn ông “ra sớm” thì đàn bà có thể “chưa bật ra” . Điểm làm tình của đàn ông là zero trên mười .
Nếu đàn ông “vừa ra xong” thì đàn bà “bật ra liền” , điểm làm tình của đàn ông là bốn phẩy bảy mươi lăm trên mười , đủ để đậu vớt .
Nếu đàn ông “ra” và đàn bà “bật ra” cùng một lúc , điểm làm tình của đàn ông là sáu trên mười , đậu hạng “bình thứ” (avec mention assez bien) .
Nếu đàn bà “bật ra” mà đàn ông thường giữ được “kha rông” (không “ra”) , thì điểm làm tình của đàn ông là chín trên mười . Người đàn ông này sau khi đàn bà “bật ra” , chỉ cần ngủ một giấc ngắn là có thể làm tình tiếp khi người đàn bà muốn . Trong trường hợp này , người đàn bà nghiện làm tình với người đàn ông vì luôn luôn được thỏa mãn trong ái ân về phẩm cũng như về lượng . Nếu người đàn ông nói gì người đàn bà cũng làm theo và nếu người đàn ông cũng ngủ với đàn bà khác , thì đây là trường hợp người đàn bà mê dâm và ngu theo lời nói của người đời “đồ con ngu , chồng ngoại tình mà vẫn còn mê” .

Khai Phi

Đàn Bà Mê Dâm

Thơ văn bí đã lâu rồi !
Truyện đời vắn tắt cho người xem vui …

Trong cuộc làm tình , đàn ông và đàn bà hưởng thụ khoái lạc càng lúc càng tăng .
Tới một lúc nào đó , đàn ông “xịt ra” và thỏa mãn .
Tới một lúc nào đó , đàn bà “bật ra” và thỏa mãn . Nhưng không phải đàn bà luôn luôn thỏa mãn vì nếu đàn ông “ra sớm” thì đàn bà có thể “chưa bật ra” . Điểm làm tình của đàn ông là zero trên mười .
Nếu đàn ông “vừa ra xong” thì đàn bà “bật ra liền” , điểm làm tình của đàn ông là bốn phẩy bảy mươi lăm trên mười , đủ để đậu vớt .
Nếu đàn ông “ra” và đàn bà “bật ra” cùng một lúc , điểm làm tình của đàn ông là sáu trên mười , đậu hạng “bình thứ” (avec mention assez bien) .
Nếu đàn bà “bật ra” mà đàn ông thường giữ được “kha rông” (không “ra”) , thì điểm làm tình của đàn ông là chín trên mười . Người đàn ông này sau khi đàn bà “bật ra” , chỉ cần ngủ một giấc ngắn là có thể làm tình tiếp khi người đàn bà muốn . Trong trường hợp này , người đàn bà nghiện làm tình với người đàn ông vì luôn luôn được thỏa mãn trong ái ân về phẩm cũng như về lượng . Nếu hai người không lấy ai khác ngoài lấy nhau và nếu người đàn ông nói gì , người đàn bà cũng nghe và làm theo , thì đây là trường hợp đàn bà mê dâm .

Khai Phi