Khai Phi's Website

Summary Of Actual Status Of Coronavirus Infection_Tóm Tắt Hiện Trạng Nhiễm Trùng Coronavirus

Each country is having its own drug for Coronavirus infection that is selected among preexisting drugs for viruses. Of course this drug is not specific to Coronavirus infection.

Actually Germany and Japan are doing well in fighting Coronavirus infection.
Germany already found the vaccine against Coronavirus infection that will be in the market in Autumn this year. No other country can actually have a vaccine against Coronavirus infection.

President Donald Trump of USA accepted the idea of a French medical doctor who has been treating Coronavirus infection with chloroquine and hydroxychloroquine (antimalarial drugs).
So National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) has been conducting a clinical trial to decide if chloroquine and hydroxychloroquine are efficace and safe (or relatively safe) to treat Coronavirus infection.
And these drugs have already been approved for only emergency treatment (compassionate treatment) of Coronavirus infection by FDA.

American people are having more and more test kits to detect Coronavirus infection. This makes the treatment of this disease more effective (because it will be treated earlier), and death percent (deaths/treatments or treated patients in percent) smaller. Negatively tested workers will go back to work; other negatively tested people will resume their activities. This relieves lockdown and helps economy.

Quarantine and other precautions for Coronavirus infection continue as usual (see Khai Phi’s Website category Information).

More test kits help the fact that “CDC Director says one in four Coronavirus infecfed people may have no Coronavirus symptoms”

Khai Phi, MD

Mỗi nước chữa nhiễm trùng Coronavirus bằng thuốc riêng của mình. Thuốc này được chọn trong các thuốc đã dùng để chữa nhiễm trùng do siêu vi trùng.
Dĩ nhiên thuốc này không chuyên trị nhiễm trùng do Coronavirus.

Hiện nước Đức và Nhật đang chống lại Coronavirus một cách tốt đẹp.
Nước Đức đã tìm ra thuốc chủng ngừa nhiễm trùng do Coronavirus. Thuốc chủng này sẽ có trên thị trường vào mùa Thu năm nay.
Hiện không có nước nào khác tìm được thuốc chủng ngừa nhiễm trùng do Coronavirus

Tổng Thống Mỹ Donald Trump đã chấp nhận ý kiến của một bác sĩ Pháp đang chữa nhiễm trùng do Coronavirus bằng chloroquine và hydroxychloroquing là hai thứ thuốc dùng để chữa bệnh sốt rét.
Trump ra lệnh cho Viện Dị Ứng & Bệnh Nhiễm Trùng của Viện Y Tế Quốc Gia Mỹ (National Institute of Allergy and Infectious Diseases – NIAID – of NIH) làm thí nghiệm trên bệnh nhân tại giường để quyết định xem chloroquine và hydroxychloroquine có hiệu quả và an toàn (hoặc tương đối an toàn) để chữa nhiễm trùng do Coronavirus hay không.
Kết quả là Quản Trị Thuốc & Thực Phẩm Mỹ (FDA – Food & Drug Administration) đã chấp thuận cho dùng chloroquine và hydroxychloroquine để chữa trường hợp cấp cứu bệnh nhân bị nhiễm trùng Coronavirus.

Nước Mỹ càng ngày có càng nhiều bộ thử nghiệm (test kits) để phát giác nhiễm trùng do Coronavirus. Việc này khiến điều trị nhiễm trùng Coronavirus hiệu quả hơn (vì bệnh nhân được chữa sớm hơn) và số tử vong ít hơn.
Những người làm việc thử Coronavirus âm tính sẽ đi làm trở lại; những người khác thử Coronavirus âm tính sẽ hoạt động trở lại. Như vậy số người bị lệnh ở nhà hoặc không được ra khỏi nơi đang ở (lockdown) sẽ giảm bớt và kinh tế sẽ hồi phục.

Tách riêng _Cách ly (quarantine) và những cẩn trọng khác vẫn tiếp tục như thường lệ (Xem Khai Phi’s Website category – mục – Information).

Việc có thêm càng ngày càng nhiều bộ thử nghiệm giúp được cho điều Giám Đốc Trung Tâm Kiểm Soát & Phòng Ngừa Bệnh (Director of Centers for Disease Control and Prevention) của Mỹ nói rằng “Một trong bốn người có thể có bệnh Coronavirus không triệu chứng”.

Khai Phi, MD

Cough & Fever In Coronavirus Epidemic Time_Ho & Sốt Thời Dịch Coronavirus

Cough, fever and shortness of breath are three common symptoms of Coronavirus infection.
If you have cough and fever when there is Coronavirus epidemic, see your doctor as soon as possible and don’t wait until you have shortness of breath that may be an early symptom of acute pulmonary edema (serious accumulation of water in lungs) that is life threatening especially for elderly persons with underlying disease.

Ho, sốt và khó thở là ba triệu chứng thông thường của bệnh nhiễm trùng Coronavirus.
Nếu bạn bị ho và sốt khi có dịch Coronavirus, hãy đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt, đừng đợi đến khi bạn bị khó thở. Khó thở có thể là triệu chứng sớm của có nước cấp tính trong phổi (acute pulmonary edema – œdème pulmonaire aigu). Có nước cấp tính trong phổi nguy hiểm chết người nhất là đối với bệnh nhân già đang có bệnh.

Khai Phi, MD

Xuân Dạ Vũ

Chú thích của Khai Phi

Bài thơ chữ Hán này tựa đề là Xuân Dạ Vũ (ba chữ Hán bên phải đọc từ trên xuống) nghĩa là Mưa Đêm Xuân . Ba chữ Hán bên trái đọc từ trên xuống là Trần Văn Lương , tác giả bài thơ .

Chú thích của Trần Văn Lương

Âm Hán Việt :

Xuân Dạ Vũ

Xuân hương đạm đạm nhược huyền hư ,
Dạ vũ phiêu phiêu thấu thảo lư .
Phồn diệp , sâm lâm , hân quỷ vực ,
Đoạn hà , thiển thủy , khốn kình ngư .
Tạp niên quốc nạn , anh hùng thiểu ,
Nhất khối trư tinh , hật hưởng dư .
Khán lịch, vũ nhiên hoài cố thổ ,
Tự tàm , lệ mạn thủ trung thư .

Dịch nghĩa :

Mưa Đêm Xuân

Hương xuân nhàn nhạt như hư ảo ,
Mưa đêm nhè nhẹ xuyên qua nhà tranh .
Lá nhiều , rừng rậm , loài quỷ quái âm hiểm vui mừng ,
Sông đứt , nước cạn , kình ngư bị khốn cùng .
Ba mươi năm quốc nạn , anh hùng ít ,
Một miếng thịt heo tanh , muỗi mòng dư .
Nhìn lịch , bùi ngùi nhớ đến quê cũ ,
Tự thẹn , lệ rơi ướt sũng quyển sách trong tay .

Mưa Đêm Xuân

Hương Xuân lãng đãng chín tầng xanh ,
Lất phất mưa đêm mấy giọt tranh .
Lá rậm , rừng sâu , vui bóng quỷ ,
Sông nông , nước cạn , khổ thân kình .
Nhà tan , cửa nát , anh hùng ẩn ,
Thịt vữa , xương tanh , muỗi nhặng giành .
Nhìn lịch , bùi ngùi thương chốn cũ ,
Trên trang sách mở lệ tràn nhanh .

Trần Văn Lương phỏng dịch
California 2/2010

Kính gửi anh Lương ,

Theo gót anh Lương thử dạo

Mưa Xuân tí tách canh trường
Cuốn trôi suối nguồn nước mắt
Đã làm mặn đắng trùng dương …
Lạc Thủy nhờ anh gây hứng
Có bài thơ gửi anh tường :

Mưa Xuân Mặn Quánh Cả Trùng Dương

Mưa Đêm Xuân thảm quá anh Lương :
Mưa thấm mái tranh lạnh chiếu giường .
Mưa khiến vợ thương chồng gối đất (*) ,
Mưa làm chồng xót vợ nằm sương …
Mưa thêm sũng ướt hồn cô lữ .
Mưa chỉ đào sâu cảnh đoạn trường .
Mưa đã cuốn trôi ngàn suối lệ , (1)
Mưa làm mặn chát mấy trùng dương .

LTĐQB

(*) Cảnh chồng tù tội gối đất , vợ đi thăm nuôi phải lặn lội nằm sương . Chú thích của tác giả .
(1) Ôi nước mắt trên đời , gồm nước mắt khóc những người trên thế giới (Việt, Pháp, Mỹ và đồng minh của Mỹ) bị chết vì chiến tranh Việt Nam 1945-1975 , ví như những suối lệ làm mặn quánh trùng dương (suối chảy ra biển). Chú thích của Khai Phi .

Who Is Eligible For The Government’s Money In Time Of Coronavirus Epidemic_Ai Được Lĩnh Tiền Chính Phủ Mỹ Cho Vì Dịch Coronavirus

Anyone making up to $75,000 a year is eligible for a one-time payment of $1,200, and that amount tapers down to zero for anyone making more than $99,000 a year. All told, that represents more than 69 percent of American households. Families can also expect $500 per child. And unemployment benefits as a result of the pandemic are also being extended by 13 weeks and expanded to $600 per week for four months.
Bất cứ ai làm tới $75,000 một năm đều được trả tiền một lần $1,200 và số tiền được trả này sẽ nhỏ dần tới zero đối với ai làm hơn $99,000 một năm. Hơn 69 phần trăm gia đình Mỹ được hưởng số tiền này. Gia đình có thể trông đợi $500 cho mỗi đứa con. Tiền lĩnh thất nghiệp được kéo dài thêm 13 tuần và được tăng tới $600 một tuần trong bốn tháng.
Đánh máy link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search để xem bài báo.
Type this link into Internet Search box and press Enter or click Search to see the article.
https://www.yahoo.com/lifestyle/most-americans-1-200-coronavirus-163508897.html

Thiên Mệnh_Fate, Destiny_Sort, Destin

Người Việt Nam, người Trung Quốc, người  Pháp, người Anh, người Mỹ có nói đến thiên mệnh tiếng Anh là fate hay destiny, tiếng Pháp là sort hay destin.

Thiên mệnh là số mệnh Trời cho qua
1. Một sức mạnh bí mật quyết định sự diễn tiến của những biến cố (une puissance mystérieure fixant le cours des événements).
2. Một sức mạnh ở trên cao điều khiển toàn thể những biến cố tạo nên đời sống con người (une puissance supérieure qui dirige l’ensemble des événements constituant la vie humaine).
Nói khác đi, mỗi người có một số mệnh (le sort, le destin, the fate, the destiny) được điều khiển bởi một sức mạnh bí mật ở trên cao (une puissance mystérieure supérieure).

Khổng Tử chép lại sách của Trung Quốc rồi bàn luận và đưa Thuyết Trung Dung ̣̣̣̣̣̣(Théorie Du Juste Milieu_Theory Of The Right Middle) của mình vào thành bộ Tứ Thư Ngũ Kinh .

Thuyết Trung Dung của Khổng Tử nói rằng “tận nhân lực tri thiên mệnh” nghĩa là “hết sức người biết số Trời” (“hăy làm hết sức mình đi rồi mới biết số phận của mình“).
Người Pháp thì nói rằng “aide-toi, le ciel t’aidera” (“hãy tự giúp mình, Trời sẽ giúp mình“).

Khai Phi

Lỗi Hẹn Anh Đào

Anh Đào ơi!
Đầu Xuân, Lễ Hội tới rồi!
Anh Đào rực rỡ vùng trời Thủ Đô.
Năm nay dịch cúm bất ngờ
Anh không về được… ngẩn ngơ nhớ Đào!

Nhớ bao kỷ niệm ngọt ngào!
Mỗi năm, mình gặp nhau vào đầu Xuân
Bên hồ Tidal Basin
Mừng vui nô nức, bạn gần bạn xa…

Nắng hồng rực rỡ chan hòa,
Hương thơm tỏa ngát, lá hoa muôn mầu.
Chúng mình quấn quít bên nhau
Tưng bừng “Lễ Hội Anh Đào DC”.

Đan tay dã ngoạn Hanami (*)
Giữa ngàn hoa đẹp, khác gì Kyoto (**)
Rặng Anh Đào Yoshino
Chập chùng in bóng dưới hồ lung linh…

Giữa hoa say đắm duyên mình,
Anh cùng Hoa, kết mối tình thiên nhiên.
Hằng năm, bạn hữu khắp miền
Về thăm Đại Hội Thường Niên Anh Đào.

Xuân này… buồn hỡi! buồn sao!
Anh Đào tràn ngập, nhưng nào có ai!
Bờ hồ vẫn cảnh Thiên Thai
Hoa không người ngắm, tàn phai u sầu!

Thôi đành lỗi hẹn Anh Đào!
Chờ anh em nhé… Xuân sau trùng phùng!

Trần Quốc Bảo
(*) Hanami : Chiêm ngưỡng hoa Anh đào (Một động từ về Thiền học của Nhật)
(**) Kyoto, Thành phố đẹp nhất nước Nhật, trong mùa hoa Anh Đào.

Kiếp Nào Có Yêu Nhau_If You Still Love Me

Đừng  nhìn  em nữa  anh ơi !
Hoa xanh đã  phai rồi .
Hương trinh đã  tan  rồi .
Đừng nhìn em , đừng nhìn em nữa  anh ơi !
Đôi mi đã  buông xuôi .
Môi răn đã  quên  cười .

Hẳn  người  thôi đã  quên ta .
Trăng thu  gẫy đôi bờ .
Chim bay  xứ xa mờ .
Gặp người chăng , gặp người chăng nhắn  cho ta
Hoa xanh đã  bơ vơ
Đêm sâu gối  ơ  thờ .

Kiếp  nào có  yêu nhau
Thì xin  tìm đến  mai sau
Hoa xanh  khi chưa nở ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Bao giờ  có yêu nhau
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .

Kiếp  nào có  yêu nhau
Thì xin  tìm đến  mai sau
Hoa xanh  khi chưa nở ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Bao giờ  có yêu nhau
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !

 

Khai Phi ngắt câu để hát
Khai Phi arranges the words to sing

 

 

Kiếp Nào Có Yêu Nhau
If You Still Love Me

Đừng  nhìn  em nữa  anh ơi !
I don’t want you to look at me again now , my love .
Hoa xanh đã  phai rồi .
I am no longer a beautiful girl like I was when we were in love .
Hương trinh đã  tan rồi .
I am no longer a brand new girl .
Đừng nhìn em , đừng nhìn em nữa  anh ơi !
I don’t want you to look at me again now , my love .
Đôi mi đã  buông xuôi .
My eyelids are down .
Môi răn đã  quên  cười .
My wrinkled lips have forgotten to smile .

Hẳn  người  thôi đã  quên ta .
Maybe he has forgotten me .
Trăng thu  gẫy đôi bờ .
I’m here in the light of the half moon and he’s somewhere in the light of the other half .
Chim bay  xứ xa mờ .
He’s like a bird disappearing in the horizon .
Gặp người chăng , gặp người chăng nhắn  cho ta
Whoever happens to meet him , tell him
Hoa xanh đã  bơ vơ
The beautiful virgin of those days is alone ,
Đêm sâu gối  ơ  thờ .
Lonely in bed through the night .

Kiếp  nào có  yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  tìm đến  mai sau
Let’s be together in the next life
Hoa xanh  khi chưa nở ,
When I’m a beautiful virgin again ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Innocent and carefree .
Bao giờ  có yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Get rid of all pain now .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?
Where are you ? Where are you now ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
I don’t want you to see me or look at me again , my love .
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
All is over , all is over !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
No , don’t look at me , don’t look at me again , my love !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .
My tears have been falling down along with songs .

Kiếp  nào có  yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  tìm đến  mai sau
Let’s be together in the next life
Hoa xanh  khi chưa nở ,
When I’m a beautiful virgin again ,
Tình xanh  khi chưa lo sợ .
Innocent and carefree .
Bao giờ  có yêu nhau
If you still love me ,
Thì xin  gạn  hết thương đau .
Get rid of all pain now .
Anh đâu , anh đâu rồi ? Anh đâu , anh đâu rồi ?
Where are you ? Where are you now ?

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
I don’t want you to see me or look at me again , my love .
Xa nhau  đã xa rồi , quên nhau  đã  quên rồi !
All is over , all is over !
Còn nhìn chi , còn nhìn chi nữa  anh ơi !
No , don’t look at me , don’t look at me again , my love !
Nước mắt đã  buông rơi  theo tiếng hát  qua  đời .
My tears have been falling down along with songs .

Đừng  nhìn  nhau nữa  anh ơi !
I don’t want you to look at me again now , my love.

 

Translation into plain English by Khai Phi
Review by Matthew Smith

Coronavirus – Lạc Thủy họa thơ

Corona , dịch Corona !!!
Khải ngán mi ghê ! Hắn ở nhà
Cất bút bao lần không có ý .
Nàng Thơ có lẽ ở hơi xa …

Việc y nhiều lắm viết chưa xong !
Gãi trán vò đầu , mặt đỏ hồng .
Đồ Cóc hắn tìm xin giúp sức
Thử xem cầu cứu được hay không ?

Úy tử tham sinh muốn sống lâu .
Lo toan mất ngủ gã điên đầu .
Đêm ngày rối tri vô hy vọng .
Văn nghệ văn gừng bỏ thực đau !

Này tên họ Phí , bạn thân ta
Bát thập năm nay cũng khá già .
Sống chết mọi người đều có số .
Sá chi bệnh dịch Corona ?

Lạc Thủy Đỗ Quý Bái