Khai Phi's Website

Vietnam’s Coronavirus Cases Rise To 57_ Bệnh Nhân Coronavirus Ở Việt Nam Lên Tới 57

Vietnam’s coronavirus cases rise to 57 – health ministry
Bệnh nhân Coronavirus ở Việt Nam lên tới 57 – bộ y tế nói
[Reuters] ReutersMarch 15, 2020
Tin hãng Reuters March 15, 2020

HANOI (Reuters) – Vietnam has confirmed four more cases of coronavirus, all among foreign nationals, its health ministry said on Sunday, bringing its total number of cases to 57.
HANOI (Reuters) – Việt Nam đã xác nhận có thêm bốn bệnh nhân Coronavirus, tất cả trong số người ngoại quốc, bộ y tế nói hôm Chủ Nhật, làm tổng số bệnh nhân là 57.

The latest detected patients include a Lithuanian, a German and two British nationals, the health ministry said in a statement.
Những bệnh nhân mới nhất gồm một người Lithunia, một người Đức và hai người Anh, bộ y tế nói.

There have been no deaths in the country, it said, and 16 of the cases confirmed so far have fully recovered.
Từ đó đến nay không có ai chết vì dich Coronavirus ở trong nước và 16 bệnh nhân đã hoàn toàn khỏi bệnh, bộ y tế nói .

Vietnam on Sunday said all passengers coming from or through China, South Korea, the UK and Schengen countries would be compulsorily quarantined and tested for coronavirus.
Hôm Chủ Nhật Việt Nam nói tất cả hành khách đến từ hoặc đi qua các nước Trung Quốc, Nam Hàn, Anh, Schengen có thể bắt buộc bị tách riêng (cách ly) và thử xem có bệnh Coronavirus không.

(Reporting by Phuơng Nguyen; Editing by Jan Harvey)
(Tin của Phuong Nguyen, Jan Harveu xem lại)
Type this link into Internet box and press Enter or click Search to see the article
Đánh máy dòng dưới đây vào Internet box và nhấn Enter hoặc click Search để xem bài báo
https://www.yahoo.com/news/vietnams-coronavirus-cases-rise-57-161115670.html

Documented and translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch ra Việt Văn

Tránh Tụ Họp Khi Có Bệnh Dịch_Avoid Gathering In Epidemic Time

Việc này có lợi như sau
1. Số người bị bệnh sẽ ít tiếp xúc với người không bị bệnh vậy sẽ ít lây bệnh cho người không bị bệnh do đó số người bị lây bệnh sẽ ít đi.
2. Số người không bị bệnh tiếp xúc với người bị bệnh sẽ ít đi vậy số người bị lây bệnh sẽ ít đi.
3. Do đó tổng số người mới bị lây bệnh sẽ ít đi.
4. Nếu cần quarantine thì số người bị quarantine sẽ ít đi. Do đó việc quarantine sẽ dễ dàng nhanh chóng. Xem bài Quarantine_Tách Riêng (Cách Ly).

Benefits
1. Fewer physical contacts of Coronavirus patients with healthy people: less disease spreading: fewer new cases of Coronavirus.
2. Fewer physical contacts of healthy people with Coronavirus patients: less disease spreading: fewer new cases of Coronavirus.
3. Fewer total new cases of Coronavirus.
4. The number of people to be quarantined will be smaller, so the quarantine is easier and quicker.
See Quarantine_Tách Riêng (Cách Ly).

Khai Phi, MD

Quarantine_Tách Riêng (Cách Ly)

Thí dụ: một chiếc tầu chở 3600 du khách đến viếng thăm xứ mình và hiện thời thế giới đang có dịch Coronavirus. Incubation (thời gian từ lúc bị lây bệnh cho đến lúc phát bệnh) của dịch Coronavirus hiện là 14 ngày.

1. Quarantine_Quarantaine_Tách riêng (cách ly): bắt tầu đậu tại bến, không cho ai rời tầu. Nhân viên cần thiết tiếp xúc với người trên tầu được trang bị đầy đủ để tránh bị lây Coronavirus. Việc này do bác sĩ giỏi chuyên môn về epidemiology (dịch bệnh học) và public health (y tế công cộng) kế hoạch và giám sát. Cách phế thải rác trên tầu cũng được các bác sĩ này kế hoạch và giám sát để không cho Coronavirus trên tàu truyền ra ngoài.

2. Từ ngày 1 đến ngày 14, ai trên tầu bị dịch Coronavirus được đem đi bệnh viện điều trị tách riêng. Bác sĩ giỏi chuyên môn về infectious diseases (bệnh nhiễm trùng) và public health điều trị.

3. Ghi chép mỗi ngày số bệnh nhân bị dịch Coronavirus.
Thí dụ ngày thứ 14 có 1 bệnh nhân bị dịch Coronavirus, thì số người trên tàu không bị bệnh phải bị quarantine thêm 14 ngày, tổng cộng là 28 ngày. Sau 28 ngày nếu không ai bị bệnh thì những người này mới được rời tàu đi thăm viếng các nơi. Việc quarantine chấm dứt.

4. Nếu ngày thứ 10 có 1 người bị bệnh Coronavirus và ngày thứ 11, 12, 13 và 14 không ai bị bệnh, thì số người trên tàu không bị bệnh sẽ bị quarantine thêm 10 ngày nữa, tổng công là 24 ngày. Sau 24 ngày nếu không ai bị bệnh thì những người này mới được rời tầu đi thăm viếng các nơi. Việc quarantine chấm dứt.

5. Nếu sau lần quarantine thứ nhì vẫn có người bị bệnh thì cứ tiếp tục quarantine như 3. 4. cho đến lần quarantine không còn ai bị bệnh. Những người không bị bệnh này được rời tầu đi thăm các nơi. Việc quarantine chấm dứt.

 

Example: a cruise of 3600 tourists is coming to visit our country in Coronavirus epidemic time. Incubation (period of time from the contamination of a disease until its manifestation) of Coronavirus infection is actually 14 days.

1. Quarantine: order the cruise to anchor at a port. No one on the cruise is allowed to disembark. Personnel who need to be with people on the cruise must be well prepared to avoid being contaminated by Coronavirus. This is the job of expert medical doctors specializing in epidemiology and public health who also direct and manage the removal of trash on the cruise to prevent Coronavirus from spreading out the cruise.

2. From day 1 through day 14 all people on the cruise who have Coronavirus disease must be hospitalized.

3. Note the dates of people on the cruise who get infected by Coronavirus. If on day 14, there is 1 person infected, all other people on the cruise must be quarantined for 14 days more. On day 28 if no one on the cruise has Coronavirus disease, all people actually on the cruise are considered Coronavirus free and they can disembark. The quarantine is over.

4. If on day 10 there is 1 person infected, all other people on the cruise must be quarantined for 10 days more. On day 24 if no one on the cruise has Coronavirus disease, all people actually on the cruise are considered Coronavirus free and they can disembark. The quarantine is over.

5. If after the second quarantine there is still a person who gets Coronavirus infection, continue the quarantine as in steps 3. and 4. until the quarantine no one has Coronavirus disease. All people actually on the cruise are considered Coronavirus free and they can disembark. The quarantine is over.

Khai Phi, MD

Con Người & Văn Nghệ

Văn nghệ gồm văn học và nghệ thuật.
Văn học gồm văn và thơ.
Nghệ thuật gồm ca, vũ, nhạc, kịch, vẽ, điêu khắc và điện ảnh tức là nghệ thuật thứ bảy.
Tác phẩm văn nghệ có cái thật hoặc có thể thật, cái hay gồm cái đẹp và cái tốt.
Bản chất thật thì phân biệt được cái gì là thật hoặc có thể thật, bản chất tốt đẹp thì thấy được cái đẹp, cái tốt; người như vậy có thể thưởng thức và sáng tác văn nghệ.

Khai Phi

Vietnam’s Coronavirus Cases Up To 35_Ca Coronavirus Ở Việt Nam Tăng Lên 35

Vietnam’s Coronavirus Cases Up To 35 After New Infections From Europe Ca Coronavirus ở Việt Nam Tăng Lên 35 Sau Những Nhiễm Trùng Mới Từ Âu Châu
Reuters March 11, 2020, 2:26 AM EDT Tin hãng Reuters March 11, 2020, 2 giờ 26 sáng (giờ Bắc Mỹ Châu)
HANOI(Reuters) – Weeks after Vietnam declared that all 16 of its coron,avirus cases had recovered, the number of infected patients is on the rise following the reintroduction of the virus on a flight from Britain.
Vietnam’s health ministry reported on Wednesday a total of 35 coronavirus cases, more than double the original 16. Bộ y tế Việt Nam báo cáo hôm Thứ Tư tổng số ca Coronavirus là 35, hơn gấp đôi số ca lúc đầu là 16.
Thirteen passengers who were on a Vietnam Airlines flight from London to Hanoi on March 2. tested positive for the virus, most of them British or Vietnamese people who had traveled to other parts of Europe, including Italy, the ministry said.
Vietnam’s latest coronavirus case, a 29-year-old saleswoman in the central province of Danang, had close contact with two infected British tourists from the flight on Mar. 4, the ministry said in a statement.
There have been no coronavirus deaths in Vietnam. Không ai chết vì bệnh Coronavirus ở Việt Nam.
The health ministry said on Feb. 25 all of the 16 people who had been infected with the virus at the time had been cured, and that no new cases had been recorded since Feb. 13.
Vietnam on Monday suspended visa-free travel for citizens from eight European countries amid growing concern over the coronavirus epidemic.
The suspension applied to citizens of Denmark, Norway, Finland, Sweden, the United Kingdom, Germany, France and Spain, the government said in a release on its website.

(Reporting by Phuong Nguyen; Editing by James Pearson, Robert Birsel) (Báo cáo của Phuong Nguyen do James Pearson, Robert Birsel xem lại)

Copy this link into the internet search box and press Enter or click Search to see the article.
Chép link này vào hộp internet và nhấn Enter hoặc click Search để đọc bài báo .
https://www.yahoo.com/news/vietnams-coronavirus-cases-35-infections-062607819.html

Mặt Nạ, Đứa Con Nạ Dòng & Đàn Bà Nạ Dòng

Cái mặt nạ là cái che dấu mặt. Vậy nạ là che dấu.
Dòng là nguồn gốc.
Nếu nạ dòng là danh tự, thì nạ dòng nghĩa là nguồn gốc bị che dấu.
Nếu nạ dòng là động tự, thì nạ dòng nghĩa là che dấu nguồn gốc.
Đứa con nạ dòng là đứa con có nguồn gốc bị che dấu.
Đứa con của vợ với người đàn ông vợ ngoại tình có nguồn gốc bị vợ che dấu, nói là con của chồng.
Vậy đứa con nạ dòng là đứa con của người vợ với người đàn ông vợ ngoại tình và đàn bà nạ dòng là đàn bà che dấu nguồn gốc của đứa con của mình với người đàn ông mình ngoại tình, nói rằng đứa con này là con của chồng.
Đàn bà nạ dòng là đàn bà có con nạ dòng.

Khai Phi

Cước chú
Trai tơ lấy phải nạ dòng
Như nước mắm thối chấm lòng lợn thiu.
Ca dao Việt Nam
Nghĩa là cặp vợ chồng trai tơ với đàn bà nạ dòng giống như lòng lợn thiu đem chấm nước mắm thối; ý nói đàn bà nạ dòng giống như nước mắm thối, trai tơ lấy phải đàn bà nạ dòng thì trai tơ giống như lòng lợn thiu. Lòng lợn tươi luộc đem chấm nước mắm thối thì lòng lợn giống như thiu.

Đàn Bà Đa Dâm

Dâm là sự ham muốn làm tình.
Tất cả động vật đều dâm nên các loài động vật sinh sản và tồn tại.
Vậy dâm là thường. Người ta còn nói rằng không dâm thì không có những bậc hiền triết (sages): vô dâm bất sinh hiền: không dâm chẳng sinh hiền triết.
Đàn bà đa dâm thì dâm nhiều nghĩa là nhiều ham muốn làm tình, nhiều đến nỗi một người chồng không đủ để thỏa mãn tình dục.
Cơ thể đàn bà đa dâm có kích thích tố tình dục nữ cao (hormone sexuelle féminine élevée – high female sexual hormone).
Đàn bà đa dâm có chồng khi cảm thấy không nhịn nổi ngoại tình thì nên đi giải phẫu để tránh có thai (stérilisation chirurgicale – surgical sterilization).
Có hai phương pháp giải phẫu ngừa thai cho đàn bà.

Một dụng cụ đặc biệt được đưa vào âm đạo (vagin – vagina) rồi xuyên qua màng bụng (péritoine – peritoneum). Bác sĩ nhìn vào trong dụng cụ này và thấy các bộ phận trong bụng rồi giải phẫu từ bên ngoài. Bác sĩ sẽ tìm cắt hai ống dẫn trứng hai bên tử cung. Bốn đầu bị cắt sẽ được đốt điện (électrocoagulation – electrocoagulation) để được bịt lại, do đó trứng của hai buồng trứng bị chặn lại không vào tử cung được nên không bị tinh trùng của đàn ông xịt vào làm thụ thai. Lấy dụng cụ ra và may kín chỗ màng bụng bên cạnh tử cung đã bị rạch lỗ để đút dụng cụ đặc biệt vào. Phương pháp này có thể gây nhiễm trùng trong bụng vì dụng cụ đi qua âm đạo vào trong bụng.
Phương pháp thứ hai: bác sĩ cắt một đường sáu bảy phần mười vòng tròn sát quanh rốn rồi lật ngược rốn lên. Rạch lỗ màng bụng (péritoine – peritoneum) chỗ rốn mới mở để đút dụng cụ đặc biệt vào mà giải phẫu giống như phương pháp thứ nhất. Giải phẫu xong, may kín chỗ màng bụng đã bị rạch để đút dụng cụ vào, và may kín rốn đã bị mổ ra. Phương pháp thứ hai này không gây nhiễm trùng trong bụng.
Tại sao đàn bà đa dâm có chồng khi cảm thấy không nhịn nổi ngoại tình thì nên đi giải phẫu để tránh có thai (stérilisation chirurgicale – surgical sterilization) ?
Tại Việt Nam tôi đọc báo hàng ngày từ khi biết đọc. Khi là sinh viên đại học y khoa Sài Gòn, tôi đọc một tin có lẽ khủng khiếp nhất trong đời tôi: ông Nguyễn Văn Đ, công chức cao cấp ở Sài Gòn trấn nước chết trong lu một hơi bảy đứa con nhỏ. Tôi suy nghĩ ông Đ làm như vậy vì vợ là đàn bà nạ dòng (đàn bà đa dâm ngoại tình có con nạ dòng – con với đàn ông bà ấy ngoại tình). Ông Đ ghen, ghét vợ và đàn ông lấy vợ ông, rồi ông ghét xuống mấy đứa con và nổi điên giết chúng. Đây là trường hợp déplacement (displacement) của tâm lý. Displacement là sự rời đi chỗ khác. Trong trường hợp này ông Đ rời cơn tức giận vợ và đàn ông lấy vợ ông sang các đứa con có liên quan tới hai người ông tức giận; các đứa con yếu hơn hai người này. Dịch cho đúng với tương đương tiếng Việt thì displacement là cơn giận cá chém thớt.
Tại Mỹ tôi đọc tin thấy mấy lần xảy ra cả hai vợ chồng giết đứa con năm sáu tuổi. Tôi suy nghĩ người vợ ngoại tình đẻ ra đứa con. Ông chồng ghen, ghét vợ và người đàn ông lấy vợ ông, rồi ông ghét xuống đứa bé là con của vợ ông với người đàn ông bà ngoại tình. Bà vợ có xích mích với người tình, ghét người tình rồi ghét xuống đứa con và cả hai vợ chồng nổi điên giết nó. Đây cũng là một trường hợp déplacement (displacement) của tâm lý giống như trên.
Ôi cuộc đời đầy đau thương giữa lòng người, cứ thế mãi mãi và nơi nơi !!!

Khai Phi, BS GPTQ

Vietnam’s Coronavirus Cases_Ca Bệnh Coronavirus Ở Việt Nam_March 8, 2020, 7:45 AM EDT

Vietnam’s coronavirus cases jump to 29: health ministry
Bệnh nhân coronavirus ở Việt Nam vọt lên 29: bộ y tế cho biết
Reuters March 8, 2020, 7:45 AM EDT
Tin hãng Reuters March 8, 2020 7 giờ 45 sáng (giờ Bắc Mỹ Châu)

HANOI (Reuters) – Vietnam’s number of coronavirus cases jumped to 29 on Sunday from 20 a dạy earlier, the Southeast Asian country’s Ministry of Health said.
HANOI (Reuters) – Bộ Y Tế Đông Nam Á Châu nói rằng từ con số 20 một ngày trước đây, số người Việt Nam bị bệnh coronavirus đã vọt lên 29 vào ngày Chủ Nhật.

The new cases confirmed on Sunday include eight foreign tourists arriving in Hanoi on a Vietnam Airlines flight from London on Monday, the ministry said in a statement.
Những ca bệnh mới xác nhận vào ngày Chủ Nhật bao gồm tám du khách ngoại quốc đến Hà Nội trên một chuyến bay Vietnam Airlines từ Luân Đôn vào ngày Thứ Hai, bộ y tế nói.

The first 16 cases in the country have been cured and released from hospitals, and there have been no deaths.
16 ca bệnh đầu tiên ở Việt Nam đã được chữa khỏi và xuất viện, không ai chết.

The ministry said 101 suspected coronavirus cases are quarantined in the country while 23,228 others are being monitored.
Bộ y tế nói 101 ca nghi ngờ bị coronavirus đã được tách riêng (cách ly) trong nước trong khi  23,228 ca nghi ngờ khác đang được theo dõi.
(Reporting by Khanh Vu, editing by Louise Heavens)
(Tin của Khanh Vu được xem lại bởi Louise Heavens)

Copy this link into the internet search box and press Enter or click Search to see the article.
Chép link này vào hộp internet và nhấn Enter hoặc click Search để đọc bài báo .
https://www.yahoo.com/news/vietnams-coronavirus-cases-jump-29-114503069.html

Documented & translated into Vietnamese by Khai Phi
Khai Phi sưu tầm và dịch sang Việt Văn