Khai Phi's Website

Luật Về Vần Bằng Vần Trắc Của Thơ Việt Nam (tiếp theo & hết)

Vần bằng là những chữ có dấu huyền hoặc không có dấu. Thí dụ: bằng, tôi, anh, em, cô, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, hỏi, ngã, nặng. Thí dụ: sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân.

Làm thơ Lục Bát chỉ cần nhớ luật về vần bằng vần trắc cho câu sáu chữ và câu tám chữ như sau:
0B 0T 00
0B 0T 00 00
và cứ thế tiếp tục cho đến hết bài thơ hoặc tập thơ.
0 nghĩa là vần bằng hay trắc cũng được (vần nào cũng được).
B là vần bằng
T là vần trắc
Bài tập 1: lấy bất cứ bài thơ Lục Bát nào trong Khai Phi’s Website rồi dịch thử ra công thức
0B 0T 00
0B 0T 00 00
sẽ thấy luôn luôn đúng. Thí dụ:


Em (0) ơi (B), chớp (0) bể (T) mưa (0) nguồn, (0)
Gió (0) to (B) sóng (0) lớn (T), làm (0) buồn (0) tim (0) ta (0)…

Làm thơ Thất Ngôn cần nhớ luật về vần bằng vần trắc của mỗi câu thơ như sau:
0B 0T 0B 0
0T 0B 0T 0
0 nghĩa là vần bằng hay vần trắc cũng được (vần nào cũng được).
B là vần bằng.
T là vần trắc.
Bài tập 2: lấy bất cứ bài thơ Thất Ngôn nào trong Khai Phi’s Website rồi dịch thử ra công thức
0B 0T 0B 0
0T 0B 0T 0
sẽ thấy luôn luôn đúng. Thí dụ:
Ta (0) nhớ (T) người (0) xa (B) cách (0) núi (T) sông (0).
Người (0) xa (B) xa (0) có (T) nhớ (0) ta (B) không (0) ?
Sao (0) đang (B) vui (0) vẻ (T) ra (0) buồn (B) bã (0) ?
Vừa (0) mới (T) quen (0) nhau (B) đã (0) lạ (T) lùng (0) ?

Khai Phi Hạnh Nguyên

Luật Về Vần Bằng Vần Trắc Trong Thơ Thất Ngôn

Vần bằng là những chữ có dấu huyền hoặc không có dấu. Thí dụ: bằng, tôi, anh, em, cô, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, hỏi, ngã, nặng. Thí dụ: sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân.
Thơ Thất Ngôn là thơ mỗi câu gồm 7 chữ.
Làm thơ Thất Ngôn cần nhớ luật về vần bằng vần trắc của mỗi câu thơ như sau:
1.
0B 0T 0B 0
0T 0B 0T 0
0 nghĩa là vần bằng hay vần trắc cũng được (vần nào cũng được).
B là vần bằng.
T là vần trắc.
2. Chữ cuối của câu thứ 3 và thứ 7 trong thơ Thất Ngôn Bát Cú (tám câu mỗi câu bảy chữ) luôn luôn phải là vần trắc.
Thí dụ:

Coi Chừng !

Ngoại tình tư tưởng viếng non bồng , (*)
Phản bội tâm hồn chán mấy ông .
Lẹ ngán cơm vì khô cạn “giếng” ?!
Mau thèm phở tại nước đầy “sông” ?!
Khen con đào nhí căng đôi ngực ?!
Chê mụ vợ già xệ cặp mông ?!
Đa số đờn ông dòng họ Sở ?!
Coi chừng bị thiến hóa công công !

Tím

(*) Ngoại tình tư tưởng viếng non bồng : chiêm bao thấy lạc vào Thiên Thai làm tình với tiên nữ .

Họa Bài Thơ Coi Chừng !

Đàn ông nằm mộng làm “cô sông” , (1)
Phản bội tâm hồn đừng có hòng !
Lá thứ chê thê “đồ” cạn giếng . (2)
Đúng loài khen trẻ “nước” thành dòng .
Ham căng săn lạ to Bồng Đảo . (3)
Chán nhão xệ nhà xẹp cặp mông .
Cái thứ này là dòng họ Sở
Tím hô đem thiến làm công công !

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Cô sông (cochon : con heo) ; làm “cô sông” : làm tình .
(2) Đồ : cửa mình và âm đạo .
(3) Bồng Đảo : đảo Bồng Lai , ý nói bộ ngực đẹp hấp dẫn .

3. Chữ cuối của câu thứ 3 trong thơ Tứ Tuyệt và thơ Yết Hậu luôn luôn phải là vần trắc.

Thí dụ: thơ Tứ Tuyệt:

Nhớ Người

Ta nhớ người xa cách núi sông.
Người xa xa có nhớ ta không ?
Sao đang vui vẻ ra buồn ?
Vừa mới quen nhau đã lạ lùng ?

Tú Xương

Thí dụ: thơ Yết Hậu:

Đánh Chén Nhè

Sống ở trần gian đánh chén nhè . (*)
Thác về âm phủ cắp kè kè
Diêm Vương phán hỏi mang gì đấy ?
Be . (**)

Tú Xương

(*) Đánh chén nhè : nhậu say .
(**) Be : chai rượu .

4. Chữ cuối của câu thứ 3 trong mỗi đoạn 4 câu thơ của thơ Thất Ngôn luôn luôn phải là vần trắc.
Thí dụ:

Đừng Buồn Nữa Em

Em nhé đừng buồn đôi mắt nhung ,
Đừng đem ngày cũ vấn vương lòng
Khi đời vẫn đẹp như hoa bướm
Trong ánh xuân hồng tô nét song .

Mây bay về dẫy núi xa mờ
Để tóc em sầu muộn nét thơ .
Khi gió còn đùa hoa nở thắm ,
Ngày sẽ tươi màu vạn ước mơ .

Đôi mắt em buồn như ánh sao
Đêm đông hiu hắt tự hôm nào .
Đời xưa như gió , em như .
Lạnh vắng tâm hồn em biết bao .

Em nhé đừng buồn đôi mắt nhung ,
Đừng đem ngày cũ vấn vương lòng
Khi đời vẫn đẹp như hoa bướm ,
Người sẽ trao em vạn đóa hồng .

Khai Phi Hạnh Nguyên

T.B.
Xin xem thêm bài Luật Về Vần Điệu Trong Thơ Việt Nam trên Khai Phi’s Website.

Luật Về Vần Bằng Vần Trắc Trong Thơ Lục Bát

Vần bằng là những chữ có dấu huyền hoặc không có dấu. Thí dụ: bằng, tôi, anh, em, cô, vân vân.
Vần trắc là những chữ có dấu sắc, hỏi, ngã, nặng. Thí dụ: sắc, hỏi, ngã, nặng, vân vân.

Thơ Lục Bát là thơ bắt đầu bằng câu sáu chữ, tiếp theo là câu tám chữ và cứ thế tiếp tục cho đến hết bài thơ hoặc tập thơ. Thí dụ:

Em ơi , chớp bể mưa nguồn ,
Gió to sóng lớn , làm buồn tim ta …
(Gửi Người Ra Khơi – KPHN)

Đường Chiều Paris
Paris có gái mỹ miều ,
Khách du xao xuyến đường chiều Paris …
KPHN

Miền Trung đồi núi cheo leo ,
Tây Sơn Nguyễn Huệ vượt đèo phá Thanh .
Đường đi cảnh đẹp như tranh ,
Núi tô nét thắm , biển xanh ngát lòng .
Em là cô gái miền Trung ,
Em đi trong nắng của trùng dương xanh ,
Mắt em là bể ân tình ,
Tóc bay theo gió in hình núi lam . (*)
(Đường Miền Trung – Khai Phi Hạnh Nguyên)
(*) in hình núi lam : tóc in hình lên núi xanh đậm .

Làm thơ Lục Bát chỉ cần nhớ luật về vần bằng vần trắc cho câu sáu chữ và câu tám chữ như sau:
0B 0T 00
0B 0T 00 00
và cứ thế tiếp tục cho đến hết bài thơ hoặc tập thơ.
0 nghĩa là vần bằng hay trắc cũng được (vần nào cũng được).
B là vần bằng
T là vần trắc

Khai Phi Hạnh Nguyên
Viết tặng một người bạn Quảng Nam, HLVVL, lòng đầy ý thơ hay.

T.B.
Xin xem thêm bài Luật Về Vần Điệu Trong Thơ Việt Nam trên Khai Phi’s Website.

Vietnam Challenges China’s Monopoly On Virus Diplomacy_VN Thách Đố Sự Độc Quyền Của TQ Về Ngoại Giao Siêu Vi Trùng

By James Pearson_Bài của James Pearson

Reuters April 10, 2020, 12:22 AM EDT_Hãng tin Reuters April 10, 2020, 12 giờ 22 sáng giờ Bắc Mỹ Châu
HANOI (Reuters) – Vietnam is challenging China’s dominance of coronavirus diplomacy with the donation of medical supplies to Europe and Southeast Asia and even winning plaudits from U.S. President Donald Trump for a shipment of protective suits. HANOI (Reuters) Việt Nam đang thách đố sự chế ngự của Trung Quốc về ngoại giao Coronavirus bằng việc VN hiến tặng những tiếp liệu y khoa cho Âu Châu và Đông Nam Á và ngay cả bằng việc được Tổng Thống Mỹ Donald Trump hoan hô về những y phục che chở khỏi Coronavirus của Việt Nam vừa gửi tặng Mỹ.

China is looking to burnish its credentials as a responsible power by sharing expertise and donating masks and other protective equipment to countries seeing a surge in cases and to repair an image dented by the disease that originated there late last year. Trung Quốc đang trông mong đánh bóng các điểm tốt của mình như là một cường quốc có trách nhiệm bằng cách chia xẻ sự tài giỏi của mình cũng như hiến tặng mặt nạ và dụng cụ khác che chở khỏi Coronavirus cho những nước đang có sự tăng vọt bệnh nhân bị Coronavirus, và đang trông mong sửa chữa một hình ảnh bị sứt mẻ vì bệnh Coronavirus năm ngoái xuất xứ từ Trung Quốc.

Vietnam, despite its lack of resources compared with its giant neighbour, has donated 550,000 face masks to France, Germany, Italy, Spain and Britain, and 390,000 to neighbouring Cambodia and 340,000 to another neighbour, Laos. VN mặc dù thiếu những tài nguyên so với nước láng giềng khổng lồ, đã hiến tặng 550000 mặt nạ cho Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha và Anh, 390000 cho nước láng giềng Cambodia và 340000 cho một nước láng giềng khác là Lào.

It has also capitalised on the U.S. government’s purchase of 450,000 made-in-Vietnam DuPont hazmat suits by expediting the shipment of the protective equipment, and using it to highlight its medical donations in public statements and state media. Việt Nam cũng lợi dụng việc chính phủ đặt Mỹ mua 450000 bộ y phục che chở khỏi Coronavirus làm tại Việt Nam nhãn hiệu DuPont để gửi hàng sang và nhân tiện công bố với các hãng truyền thông rằng đó là những hiến tặng y khoa cho Mỹ.

Trump thanked “our friends in Vietnam” on Thursday for that shipment. Trump hôm Thứ Năm đã nói cám ơn “những người bạn của chúng tôi ở Việt Nam” về món hàng gửi sang đó.

Helped by a mass quarantine and aggressive contact-tracing, Vietnam’s health ministry has recorded 255 cases of the novel coronavirus and no deaths. Nhờ tách riêng (cách ly) – quarantine – khổng lồ và theo dõi mạnh mẽ những kẻ tiếp xúc với bệnh nhân, bộ y tế Việt Nam đã ghi chép được 255 trường hợp bệnh Coronavirus và zero tử vong.

Vu Duc Dam, a deputy prime minister who has been widely praised for his role in leading  the campaign against the coronavirus, said on Monday the outbreak was under control. Hôm Thứ Hai, Vu Duc Dam, phó thủ tướng, người đang được lan truyền khen ngợi về vài trò lãnh đạo chiến dịch chống Coronavirus, nói rằng sự bộc phát của bệnh Coronavirus đã được đặt dưới sự kiểm soát.

The next day, state media showed photos of European ambassadors receiving boxes of masks from Vietnam’s foreign ministry in a ceremony showcasing the donation. Ngày hôm sau, cơ quan truyền thông nhà nước đã trưng bày những tấm ảnh của những đại sứ Âu Châu nhận những hộp mặt nạ từ bộ ngoại giao Việt Nam trong một lễ nghi trình bày việc hiến tặng.

“Vietnam appears to have gained in confidence by managing to deal successfully with the coronavirus,” said Carl Thayer, an expert in Vietnam’s diplomacy at the Australian Defence Force Academy in Canberra. Carl Thayer, một người giỏi về ngoại giao với Việt Nam tại Trường Lực Lượng Phòng Thủ Úc Châu ở Canberra đã nói rằng “Việt Nam có vẻ đã được tín nhiem vì quản lý được cuộc đối phó thành công với Coronavirus,”

“While Vietnam is bracing itself against a second wave of the virus it is also beginning to look ahead to a revival of economic activity,” Thayer said. Thayer nói “Trong khi Việt Nam đang chính mình rước lấy một đợt sóng thứ nhì của siêu vi trùng, thì nước này cũng đang bắt đầu hướng tới một sự hồi sinh hoạt động kinh tế,”.

Key to spurring that activity will be a much-anticipated EU-Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA), said Thayer, which Vietnam’s rubber stamp National Assembly will ratify later this month. Thayer nói rằng chìa khoá để thúc đẩy hoạt động đó sẽ là một Thỏa Hiệp Kinh Tế Tự Do Âu-Việt đang được trong đợi nhiều, thỏa hiệp này sẽ được Quốc Hội con dấu cao su (quốc hội giống như con dấu cao su sẵn sàng đóng dấu chấp thuận) chấp thuận vào tháng này.

AID ‘WHERE IT COUNTS’_ GIÚP “NƠI NÀO ĐÁNG GIÚP”

There are now 40 firms producing 7 million fabric masks a day in Vietnam, the government said on Thursday. An additional 5.72 million surgical masks can be produced daily, it said. Chính phủ Việt Nam nói hôm Thứ Năm rằng có 40 công xưởng sản xuất 7 triệu mặt nạ sợi mỗi ngày. Chính phủ nói rằng ngoài ra có thể sản xuất thêm 5,72 triệu mặt nạ giải phẫu mỗi ngày.

Vietnam is not the only country keen to show that it is able to offer its support to the world, however. Tuy nhiên, Việt Nam không phải là nước độc nhất hăng hái chứng tỏ rằng mình có thể công hiến việc yểm trợ thế giới.

Taiwan, which China claims as its sacred territory and locks out of most global organisations, is donating 16 million masks, mostly to Europe and the United States, earning the diplomatically isolated island rare prominence on the world stage. Đài Loan, mà Trung Quốc đòi là lĩnh thổ thiêng liêng của mình và tách biệt chặt chẽ ra khỏi phần lớn tổ chức quốc tế, đang tặng 16 triệu mặt nạ, phần lớn cho Âu Châu và Mỹ, đang có được sự nổi bật trên sân khấu quốc tế của một hòn đảo bị cô lập về phương diện ngoại giao.

The government of Taiwan, which like Vietnam has managed to keep its tally of coronavirus cases low, with just five deaths, has not drawn a direct link between its virus diplomacy and that of China, but has been keen to show how “Taiwan can help”, especially as it can make more than 13 million masks a day. Chính phủ Đài Loan, như Việt Nam, đã quản lý để giữ ghi chép về trường hợp bệnh Coronavirus thấp, với chỉ 5 tử vong, đã không làm một kết nối trực tiếp giữa ngoại giao về siêu vi trùng của mình với ngoại giao về siêu vi trùng của Trung Quốc, nhưng đã hăng hái tỏ ra “Đài Loan có thể giúp” như thế nào, đặc biệt là Đài Loan có thể sản xuất trên 13 triệu mặt nạ mỗi ngày.

South Korea has also won attention for its campaign against the virus and on Thursday it hosted an online presentation outlining its containment measures for about 400 health officials and experts from 13 countries, including the United States, Mexico, and Italy. Nam Hàn cũng đã được chú ý về chiến dịch của mình chống Coronavirus và hôm Thứ Năm đã làm chủ một trình bày trên Internet vạch ra những biện pháp kiềm chế dịch Coronavirus cho 400 quan chức y tế và những người giỏi về y tế của 13 nước bao gồm Mỹ, Mexico và Ý.

“We’ve been getting requests from many countries for us to share our know-how,” a South Korean foreign ministry official told Reuters. Một quan chức ngoại giao Nam Hàn nói với hãng tin Reuters “Chúng đang nhận được những thỉnh cầu của nhiều nước nói chung chia xẻ với họ sự hiểu biết của chúng tôi,”

Vietnam has also not explicitly compared its virus diplomacy to China’s but it was quick to send supplies to old allies Laos and Cambodia, where its influence has waned in recent years while China’s has surged. Việt Nam cũng đã không so sánh một cách rõ ràng ngoại giao về siêu vi trùng của họ với ngoại giao về siêu vi trùng của Trung Quốc nhưng đã nhanh chóng gửi tiếp liệu cho những đồng minh cũ của mình là Cambodia và Lào, tại đây ảnh hưởng của Việt Nam đã phải mờ trong những năm gần đây trong khi ảnh hưởng của Trung Quốc vượt lên.

Even though Vietnam needs similar equipment in its own effort against the virus, it has made donations to neighbours with large Vietnamese communities “on the basis of traditional friendship and relations”, foreign ministry spokeswoman Le Thi Thu Hang told Reuters. Phát ngôn viên bộ ngoại giao là Le Thi Thu Hang nói với hãng tin Reuters rằng ngay cả dù cho Việt Nam cần những dụng cụ tương tự cho nỗ lực chống siêu vi trùng, Việt Nam đã có những hiến tặng cho những nước láng giềng có những tập thể lớn người Việt “trên căn bản thân hữu và quan hệ truyền thống”.

Vietnam could also be pushing the quality of its medical supplies in light of mounting returns to China of faulty equipment, said Thayer. Thayer nói rằng Việt Nam hiện có thể đang đẩy mạnh phẩm chất của tiếp liệu y khoa vì nhận thấy dụng cụ khuyết điểm của Trung Quốc đang bị trả lại ngày càng nhiều.

Vietnam’s biggest listed firm, Vingroup, said last week it would start producing up to 55,000 ventilators a month, including for foreign markets. Xí nghiệp được liệt vào hạng lớn nhất của Việt Nam là Vingroup tuần trước nói rằng xưởng có thể bắt đầu sản xuất tới 55000 máy hô hấp mỗi tháng, bao gồm cho những thị trường ngoại quốc.

“Vietnam cannot hope to match China in the volume and dollar value of its aid but Vietnam can provide assistance where it counts,” said Thayer. Thayer nói “Việt Nam không thể hy vọng đấu với Trung Quốc về số lượng và trị giá đô la của sự giúp đỡ của mình nhưng Việt Nam có thể cung cấp sự giúp đỡ cho nơi nào cần,”

(Additional reporting by Khanh Vu and Phuong Nguyen in Hanoi, Ben Blanchard in Taipei and Josh Smith in Seoul; Editing by Robert Birsel)_(Bản tin thêm của Khanh Vu và Phuong Nguyen tại Hà Nội, Ben Blanchard tại Đài Bắc và Josh Smith tai Hán Thành (Seoul); Robert Birsel duyệt lại)

Type this link into Internet Search box and press Enter or click Search to see the article.
Đánh máy link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search để xem bài báo.

https://www.yahoo.com/news/vietnam-challenges-chinas-monopoly-virus-042255889.html

Khai Phi translates into Vietnamese
Khai Phi dịch sang Việt Văn

Vietnam To Ship 450,000 Protective Suits To United States_Việt Nam Gửi 450000 Bộ Y Phục Che Chở Khỏi Coronavirus Cho Mỹ

Reuters April 8, 2020, 11:40 AM EDT_Tin hãng Reuters April 8, 2020, 11 giờ 40 sáng giờ Bắc Mỹ Châu
HANOI (Reuters) – Vietnam has expedited the shipment of 450,000 DuPont protective suits to the United States to help healthcare professionals there fight the coronavirus, the U.S. Embassy in Hanoi said on Wednesday. HANOI (Reuters) – Tòa Đại Sứ Mỹ tại Hà Nội hôm Thứ Tư nói rằng Việt Nam đã gửi 450000 bộ y phục che chở khỏi Coronavirus nhãn hiệu DuPont đến nước Mỹ để giúp những chuyên viên y tế nơi đây chống lại Coronavirus.
“The first of two initial shipments of over 450,000 made-in-Vietnam DuPont protective suits arrived in U.S. Strategic National Stockpile on April 8,” the Embassy said in a statement. Tòa Đại Sứ nói “Chuyến hàng đầu tiên của hai chuyến trên 450000 bộ y phục che chở khỏi Coronavirus làm tại Việt Nam nhãn hiệu Dupont đã đến Mỹ tại Kho Tiếp Liệu Chiến Lược Quốc Gia Mỹ ngày April 8,”
“This shipment will help protect healthcare professionals working on the front lines against COVID-19 in the United States and demonstrates the strength of the U.S.-Vietnam partnership,” it added. Tòa Đại Sứ nói thêm “Chuyến hàng này sẽ giúp các chuyên viên y tế làm việc tại tuyến đầu (tiếp xúc thẳng với bệnh nhân) chống lại Covid-19 tại Mỹ và chứng minh sức mạnh của sự hợp tác Mỹ-Việt.”
Vietnam, which has recorded 251 coronavirus cases, with no deaths, said on Tuesday it had donated 550,000 masks to five European countries. Việt Nam, đã ghi chép được 251 trường hợp bệnh Coronavirus, với zero tử vong, đã nói hôm Thứ Ba rằng Việt Nam đã tặng 550000 mặt nạ cho năm nước Âu Châu.
(Reporting by Phuong Nguyen; Editing by James Pearson)_(Bản tin của Phuong Nguyen James Pearson duyệt lại)
Type this link into Internet Search box and press Enter or click Search to see the article.
Đánh máy link này vào hộp Internet Search và nhấn Enter hoặc click Search để xem bài báo.
https://www.yahoo.com/news/vietnam-ship-450-000-protective-154044985.html

Khai Phi translates into Vietnamese
Khai Phi dịch sang Việt Văn