Khai Phi's Website

Nhớ Mẹ

Mẹ ơi con nhớ Mẹ nhiều lắm .
Con muốn về thăm kẻo Mẹ chờ .
Khốn nỗi chim lồng không vỗ cánh ,
Cam đành gặp gỡ ở trong mơ .

Con biết giờ đây mắt Mẹ lòa ,
Tháng năm còm cõi tóc sương pha .
Nhưng làm sao được , làm sao được .
Trời hỡi làm sao gặp Mẹ già ?!

Cơn gió lạnh lùng chiều cuối Đông ,
Có ai rét mướt tái tê lòng .
Mẹ ơi , con biết Mẹ buồn lắm ,
Tựa cửa buồn hiu mòn mắt trông …!

Cánh én về đâu tận cuối trời
Ngừng đây nhắn chút nhé chim ơi !
Phải chi hóa được làm chim én ,
Con sẽ về thăm Mẹ tức thời .

Vẫn biết chuyện người : chuyện hợp tan .
Đóa hoa chớm nở , đóa kia tàn .
Có ai dám bảo rằng không khóc
Trước cảnh biệt ly , cảnh phũ phàng !

Dâu bể gây nên những đoạn trường .
Nắng mưa vùi dập kẻ ly hương .
Mẹ ơi con quyết về thăm Mẹ
Xây lại nhà xưa với mảnh vườn …!

Nguyễn Minh Thanh

Nguyễn Minh Thanh

Thi Sĩ.
Sinh năm 1941 tại Vĩnh Lộc, An Phú, Châu Đốc, An Giang.
Cựu Chiến Binh Quân Đội Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu Tù Nhân Trại Tập Trung Cộng Sản tại Việt Nam.
Sang Mỹ năm 1994, định cư tại tiểu bang Georgia.

Poet.
Born in 1941, in Vinh Loc, An Phu, Chau Doc, An Giang.
Former Serviceman of the Army of The Republic of Viet Nam (ARVN).
Former Prisoner of War in a Communist Camp of Concentration in Viet Nam.
Settled in 1994 in Georgia, USA.