Khai Phi's Website

Phụ Nữ Miền Nam Trong Thời Khói Lửa

Phụ Nữ Miền Nam trong thời khói lửa
Đáng được vinh danh “Tiết Hạnh Khả Phong”.
Chăm sóc Mẹ già, con dại thay chồng
Để chinh phu yên lòng lo chống giặc .
Đêm cô đơn, nhớ chồng rơi nước mắt .
Nhìn đám con thơ, ruột thắt gan bào .
Lo lắng cho chồng khi nghe tiếng pháo .
Cầu xin Phật Trời che chở chinh phu .
Kẻ đón chồng về chân cụt, mắt mù .
Người đổ lệ, nhận xác chồng tử trận .
Vợ tù cải tạo vô cùng lận đận
Lặn lội thăm chồng ngàn dậm xa xôi .
Quằn đôi vai gánh vác cuộc đổi đời
Cùng con trẻ đi vùng kinh tế mới .
Trồng sắn, trồng khoai, mẹ đào, con xới .
Thiếu áo cơm, đời chẳng thấy tương lai .
Phải cùng con vượt biên ra hải ngoại .
Biết bao người nạn nhân quân cướp Thái
Chết trên biển Đông bỏ lại con thơ .
Lạc lõng quê người, bọn trẻ bơ vơ .
Phụ Nữ Miền Nam trong thời khói lửa
Đã góp công giữ đất nước non sông .
Dù không cầm súng ra ngoài chiến tuyến
Nhưng công lao chẳng kém chi chồng .

Lão Mã Sơn Trần Công

Lão Mã Sơn Trần Văn Công

Sinh năm 1923, tại tỉnh Gò Công, Việt Nam.
Thi sĩ.
Bút danh: Lão Mã Sơn.
Cựu Sĩ Quan Hiến Binh Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa.
Cựu Trung Tá Cảnh Sát Quốc Gia, Việt Nam Cộng Hòa.
Đệ Ngũ Đẳng Bảo Quốc Huân Chương.
Chương Mỹ Bội Tinh (Huân Chương Hành Chính).

Born in 1923, in Go Cong province, Vietnam.
Poet.
Penname: Lao Ma Son.
Former National Gendarme Officer, Republic of Vietnam.
Former National Police Lieutenant Colonel, Republic of Vietnam.
Fifth Grade Nation Protecting Medal.
Administrative Medal.