Khai Phi's Website

節婦吟 張籍-The Faithful Wife’s Poem by Truong Tich

節婦吟 張籍

君知妾有夫,
贈妾雙明珠。
感君纏綿意,
繫在紅羅襦。
妾家高樓連苑起,
良人執戟明光裏。
知君用心如日月,
事夫誓擬同生死。
還君明珠雙淚垂,
恨不相逢未嫁時。

The Faithful Wife’s Poem – Truong Tich (節婦吟 張籍)

You knew I was married,
You offered me a pair of bright pearls.
I was moved by your nice feelings,
I wore them on my chest, behind my rose underwear.
The second floor of my house was next to the royal garden.
My husband was a guard in the Minh Quang (Ming Kwang) Palace, holding a lance.
I knew your intention was transparent like the sun and moon.
But I swore to be faithful to my husband until death,
I returned you the gift with my eyes full of tears,
Regretting I did not meet you before my marriage.

Translation into plain English by Khai Phi

Bài Thơ của Người Vợ Trung Thành – Truong Tịch (節婦吟 張籍)

Chàng biết thiếp có chồng,
Tặng thiếp đôi ngọc sáng.
Cảm tình chàng sâu đậm,
Thiếp đeo ngọc dưới yếm hồng.
Căn gác nhà thiếp cạnh vườn cao ngự uyển,
Chồng thiếp cầm giáo đứng gác trong Điện Minh Quang.
Thiếp biết lòng chàng trong sáng như mặt trời mặt trăng.
Thiếp đã thề trung thành với chồng suốt đời,
Trả lại chàng tặng vật mắt thiếp đầy lệ,
Tiếc đã chẳng gặp nhau trước khi thiếp có chồng.

Khai Phi dịch sang văn xuôi Việt Nam 
(Translation into plain Vietnamese by Khai Phi)

Bài Thơ của Người Vợ Trung Thành – Truong Tịch (節婦吟 張籍)

Chàng biết thiếp có chồng ,
Tặng thiếp đôi ngọc sáng .
Cảm tình chàng lai láng ,
Đeo ngọc dưới yếm hồng .
Lầu nhà thiếp cạnh vườn thượng uyển ,
Chồng cầm kích gác Điện Mình Quang .
Biết lòng chàng trong như nhật nguyệt .
Thiếp đã thề cùng chồng sống chết .
Hoàn ngọc chàng đôi dòng lệ ứa ,
Tiếc chẳng gặp khi chưa xuất giá .

Khai Phi dịch (Khai Phi translates into Vietnamese poetry)

Belief_Sự Tin Tưởng

Believing your spouse is faithful to you is already tough because you have to find proof for that.
Why do you believe in sayings that have no proof ?
Tin vợ hoặc chồng trung thành với mình không ngoại tình đã là khó vì bạn phải có bằng chứng về việc này.
Tại sao bạn lại đi tin kẻ nói ra những điều không có bằng chứng ?

Khai Phi

Stupidity_Sự Ngu Dốt

People are stupid at school because they are stupid.
But people do stupid things in their life usually because they are originally bad.
Người ta ngu dốt tại trường học bởi vì người ta ngu dốt.
Nhưng người ta làm những điều ngu dốt trong đời thường thường bởi vì người ta gốc xấu xa.

Khai Phi

Health, Safety and Peace_Sức Khoẻ, An Toàn và Sống An Tâm

People would be healthy if they have good doctors and nurses.
People would be safe if they do not take unnecessary risks.
And people would have a peaceful life if they have no remorse and regret.
Người ta có thể khỏe mạnh nếu có được bác sĩ và y tá tốt.
Người ta có thể an toàn nếu không làm những mạo hiểm không cần thiết.
Và người ta có thể sống an tâm nếu không bị hối hận và lấy làm tiếc.

Khai Phi

Hạ Buồn

Lt. Colonel Pham Phan Lang in 1996
Trung Tá Phạm Phan Lang năm 1996

Hạ lại về lòng buồn hiu hắt
Nhớ hè nào bao năm trước anh đi.
Môi bất động anh chẳng nói lời gì
Và cứ thế anh đi không từ giã…

Đau đớn quá tôi điên cuồng vật vã.
Thượng Đế ơi xin cứu lấy chồng con !
Anh nằm đây nhưng thân xác không hồn
Biêt làm sao, làm sao anh trở lại ??

Đã mấy mươi năm tôi còn nhớ mãi
Buổi sáng nào sóng dữ cướp đời anh
Để bao đêm nhìn trăng chiếu qua mành
Lòng thổn thức ôi mùa hè vĩnh biệt…

Phạm Phan Lang
July 4th 2014

Anh Ơi !

Văn Long họ Võ có người
Hoàng Long bút hiệu viết lời thơ đau .
Ôi ta lòng bỗng dâng sầu !
Nhớ xưa tang tóc nhuộm màu thời gian … (*)
Khai Phi
(*) Đời tôi tang tóc buồn đau từ lúc còn thơ nói ra còn không được huống chỉ làm thơ viết văn.

Anh Ơi !
Đừng viết nữa
Những bài thơ tình lãng mạn.
Dược chi đâu
Thêm hệ lụy mà thôi.
Sao không viết
Về sông, nước, núi, đồi.
Nơi ấy
Vợ hiền ngày đêm lặn lội,
Bán giọt mồ hôi
Nuôi cái (**) cùng con.
Thương chồng
Lội suối trèo non.
Tù không án biết còn hay mất.
Thương con dại nhớ cha
Ngày đêm khóc ngất.
Thương mẹ già
Đông về đói lạnh rét căm.
Đời mình cay đắng vô vàn.
Sung sướng chi mà anh viết
Những bài thơ tình lãng mạn,
Anh ơi ??

Hoàng Long

(**) Cái là mẹ.
Bố cái là cha mẹ
.