Khai Phi's Website

Người Đi

Người đi mất dưới cỏ xanh
Để cho thương tiếc chảy thành lệ rơi .
Người đi không thấy nhau rồi
Để cho buồn nhớ một trời mênh mông .
Đời người ai tránh được không ?
Chỉ là sau trước đau lòng thế nhân .
Đời mang tử biệt vào thân ,
Đau thương hay cố đau ngần nào thôi .
Người đi để lại phương trời
Trâm thương ngàn nhớ cho người tình chung .
Nếu ai cũng giữ một lòng ,
Gắng vui rằng sẽ tương phùng mai sau !?
Người đi nỡ trách ai đâu .
Trách chi khi đã xa nhau ngàn trùng .
Thương nhau ai trách người thương
Xua trên dương thế trọn đường thủy chung .
Gửi ai một nén hương lòng .
Gửi người ở lại mấy dòng thơ tim .
Tơ duyên ai biết mà tìm .
Cứ vui , cứ sống êm đềm tháng năm …

Khai Phi Hạnh Nguyên
December 5 , 2006

%d