Khai Phi's Website

Người Áo Xanh

Nhớ xưa gầm thét ngang trời .
Giờ theo tiếng nhạc , buông lời tình ca .
Rượu nồng món nhậu đem ra ,
Thôi đành nâng chén mặn mà với men .

Nguyễn Công Nhàn & Khai Phi

Quảng Trị có Nguyễn Công Nhàn
Áo Xanh bay bướm muôn vàn ý thơ .
KPHN

 

%d bloggers like this: