Khai Phi's Website

Nếu Chín Mươi

            Có ai giữ được thời gian
            Nó đi êm thắm cho tàn phai mau .

Tôi sẽ làm gì nếu chín mươi ?
Thời gian đè nặng xuống vai tôi .
Mặt trời tuy vẫn đầy hơi ấm ,
Người vắng bên tôi cuối đoạn đời .

Tôi đành trở lại những ngày xưa
Tưởng đã chìm trong lớp bụi mờ ,
Có bóng hình tôi thời nhỏ dại ,
Tình người trong mắt gợi hồn thơ .

Có những người thân bỗng bỏ tôi
Về miền im lặng quá xa xôi
Cho tôi vương vấn tình thương nhớ
Nặng bước chân thơ giữa cuộc đời .

Bạn đã ra đi chẳng thấy về .
Một ngày mây trắng có tin xa
Để tôi ở lại chiều hoang vắng
Nâng chén men xưa mắt lệ nhòa .

Tôi sẽ làm gì nếu chín mươi .
Thời gian đè nặng xuống vai tôi .
Thơ tôi lên tiếng tình tôi đó ,
Một thoáng âm xưa nét ngậm ngùi .

Tôi để thời gian cứ lướt trôi ,
Mặc lòng tôi với những buồn vui .
Cuộc đời đã thế thì tôi thế .
Nào biết chi hơn nếu chín mươi !

Khai Phi Hạnh Nguyên
March 23 , 2007

%d bloggers like this: