Khai Phi's Website

Nét Thu

Tôi để hồn thơ vương tóc em
Theo làn gió nhẹ nét mi êm .
Mùa thu đâu đã về trên áo
Để tối nay buồn tôi nhớ thêm .

Đôi mắt em khô ngấn lệ sầu .
Lòng em còn gợn nét thương đau .
Đời như cơn gió , em như lá
Mượn thuốc thời gian , phép nhiệm mầu .

Tôi biết làm chi , biết nói chi ,
Đường đời em đó để em đi .
Lá thu xào xạc bay trong gió
Rơi xuống người em nặng ước thề .

Khai Phi Hạnh Nguyên
March 25 , 2007

%d