Khai Phi's Website

Loạn Rồi !?

Mới chỉ đằng sau đã loạn rồi !
Bao nhiêu văn nghệ khách xa xôi
Nhao nhao lên tiếng bằng thơ thẩn .
Kẻ giỡn người si đến chết thôi …

Nếu là đằng trước sẽ sao đây ?
Người đẹp cười duyên khổ cả bầy …
Lớp trẻ mê say cùng khát vọng .
Tim già bệnh xỉu chẳng ai hay .

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d