Khai Phi's Website

Lòng Người

Làm sao tôi nói được lòng người ?
Đừng buồn đau nữa , hãy vui tươi .
Đừng đem thù oán chồng lên mãi
Vì phía bên nào cũng thế thôi . (1)

Sao không về với nhạc cùng thơ
Khi ánh trăng soi , lúc nguyệt mờ ? (2)
Nghe tiếng con tim đời viễn xứ , (3)
Để hồn ôm lấy một trời mơ .

Thôi để thời gian , thuốc nhiệm màu
Dù thời gian chữa tốn công lâu .
Lòng người đau hận vừa nguôi xuống
Thì tóc xanh xưa bạc mái đầu !

Khai Phi Hạnh Nguyên
May 6 , 2010

(1) Trong chiến tranh và sau chiến tranh , tất cả các phe tham chiến đều bị đau thương tột cùng bởi vì ngay cả đằng sau vòng hoa chiến thắng cũng có bóng nghĩa trang và hận thù sôi sục .
(2) Khi trăng sáng , lúc trăng mờ . Nguyệt là trăng .
(3) “Tiếng con tim đời viễn xứ” là tiếng lòng bình thường chân thật của những kẻ đến sống nhờ nơi xứ lạ quê người .

%d