Khai Phi's Website

Kỳ Lưng

Đời ta đã nguyện vô tình .
Kỳ lưng , em bảo chỉ mình đôi ta
Trong phòng ánh điện chan hòa ,
Nước hoa sen xuống một toà thiên nhiên . (1) (2)
Mắt ta dù có nhắm nghiền ,
Tay ta vẫn thấy mọi miền ái ân . (3)
Óc tim ta dẫu như thần ,
Thân ta vẫn chỉ là thân con người .
Cho ta ánh mắt , nụ cười ,
Tóc xanh , môi thắm một đời tri âm .
Chỉ thơ lên đỉnh Non Thần (4)
Dưới trăng vằng vặc trên làn nước xanh …
Đời ta đã nguyện vô tình ,
Kỳ lưng , em hãy một mình kỳ thôi .
Biếu Không thơ nhận đủ rồi ,
Đừng cho thêm nữa , hỡi người tóc xanh !

Khai Phi Hạnh Nguyên

(1) Nước hoa sen : nước trong vòi tắm hoa sen (douche, shower) chảy xuống.
(2) Toà thiên nhiên : thân mình đàn bà khi không mặc gì.
(3) Miền ái ân: chỗ thân mình đàn bà tạo cảm giác ái ân tột cùng mênh mông.
(4) Non Thần : núi Vu Sơn có nữ thần tuyệt đẹp.
Dù em là nữ thần Vu Sơn, thì cũng chỉ có thơ ta lên đó vào những đêm trăng sáng vàng ánh ngọn núi và dòng nước sông xanh.

 

Biếu Không !

Mới cạo hôm qua sạch hết lông ,
Bờ môi hé mở đợi người nong .
Một hòn ốc đảo hường hường đỏ .
Hai quả đảo tiên trắng trắng hồng .
Nước chảy chan hòa bên lạch hẹp .
Tay chà khắp chốn cạnh eo thon .
Mong gì có kẻ kỳ lưng nữa .
Sạch sẽ xong gồi … Tím biếu không !

Tím

%d