Khai Phi's Website

Kiếp Đa Tình

Nàng Thơ & Thi Sĩ He’siode

Trót mang phải kiếp đa tình ,
Con tim nhạy cảm đập thành lời thơ .
Đời buồn , đời xấu , nên mơ
Phía kia đời đẹp đầy thơ với tình .
Vì mơ nhiều lúc một mình ,
Tay nâng chén rượu tìm hình dáng xưa ,
Một khung trời cũ mịt mờ
Xa bay áo tím người chờ dưới hoa (*)
Còn đâu , may có Nàng Thơ .
Men ơi , khoan thấm hãy chờ đợi ta .
Nàng Thơ đêm đến ảo mờ
Rung trên nét bút mơ hồ dáng tiên .
Nàng Thơ muôn thuở dịu hiền
Không gây bực , chẳng gieo phiền thế nhân .

Trần Trọng Thiện & Khai Phi

(*) Hoa phượng

%d