Khai Phi's Website

Tức Lắm !

Hứa sao hổng tới … đánh bàn cờ .
Vuột mất dịp may tức lắm cơ .
Rượu mạnh vài ly nôn dạ đợi .
Cấn sa nửa điếu nóng lòng chờ .
Đầu hôm vui rửa “đồ” còn sạch .
Gần sáng buồn rờ “bướm” chửa dơ .
Bực bội người ta quên … thất hẹn .
Thôi đành phải sống kiếp ma “sơ” .

Tím

 

Họa Thơ Tức Lắm !

Thôi đừng đặt chuyện nữa người thơ !
Lựa được ai mà “tức lắm cơ”.
Người biết hiền nhân em kén chọn .
Ta nghe mỹ nữ nàng thơm tho .
Dung nhan sắc đẹp người ưa chuộng .
Rượu mạnh cần sa kẻ chán lờ .
Mỹ tửu ta đây luôn sẵn đãi ,
Sợ em say khướt phải ôm hờ …

Khai Phi

%d