Khai Phi's Website

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa

Em đến thăm anh  một  chiều đông .
Em đến thăm anh  một  chiều mưa .
Mưa dầm dề  đường trơn ướt  tiêu điều .
Em đến thăm anh  người em gái , tà áo  hương nồng , mắt huyền
trìu mến , sưởi ấm  lòng anh .
Em đến thăm anh  trời  đông giá .
Em đến thăm anh  trời  mưa gió , đường xa  lạnh lùng .
Mặt nhìn mặt  cầm tay  bâng khuâng  không nói  một câu .
Lời nghẹn ngào  hồn anh  như say  như ngây  vì đâu .
Gió đưa  cánh chim  trời  đó đây  khuất xa  vời  chiều  vui mưa
nặng cánh .
Khá thương  kiếp bềnh  bồng  dẫu khăng  khít đôi  lòng  chiều  nào em  xa anh.
Có hay  lúc em  về  gót chân  bước gieo âm thầm  trên đường một mình  ngoài mưa , mưa như mưa trong  lòng anh .
Lòng bồi hồi  nhìn theo  chân em  chìm trong  ngàn xanh .
Ta ước mơ  một chiều  thêu nắng , em đến chơi  quên niềm  cay đắng  và quên  đường về .

Mặt nhìn mặt  cầm tay  bâng khuâng  không nói  một câu .
Lời nghẹn ngào  hồn anh  như say  như ngây  vì đâu .
Gió đưa  cánh chim  trời  đó đây  khuất xa  vời  chiều  vui mưa
nặng cánh .
Khá thương  kiếp bềnh  bồng  dẫu khăng  khít đôi  lòng  chiều  nào em xa anh.
Có hay  lúc em  về  gót  chân  bước gieo âm thầm  trên đường một mình  ngoài mưa , mưa như mưa trong  lòng anh .
Lòng bồi hồi  nhìn theo  chân em  chìm trong  ngàn xanh .
Ta ước mơ  một chiều  thêu nắng , em đến chơi  quên niềm  cay đắng  và quên … đường … về ….

Khai Phi ngắt câu để hát

Ca Si Bùi Thiện

Ca Sĩ Quang Tuấn

%d bloggers like this: