Khai Phi's Website

Aspirin

A husband emerged from the bathroom naked and was climbing into bed when his wife complained, as usual,”I have a headache.”.
“Perfect” her husband said. “I was just in the bathroom powdering my penis with aspirin. You can take it orally or as a suppository,… it’s up to you!”.

Một người chồng không mặc gì từ trong phòng tắm đi ra và lên giường khi bà vợ phàn nàn như thường lệ “Em đang nhức đầu.”.
“Tuyệt vời” người chồng nói. “Ở trong phòng tắm anh vừa mới rắc bột aspirin lên ‘cái của anh’. Em có thể dùng aspirin bằng cách bỏ vào miệng hoặc đặt trong mình, … tùy em !”. 

Khai Phi dịch ra tiếng Việt

 

%d