Khai Phi's Website

Tìm Nó Làm Quái Gì

Tại một cơ quan nọ, có ba người đàn ông mang ba cái tên: Hoan, Quang và Quan. Theo giọng của người Nam Bộ thì chỉ có duy nhất một kiểu phát âm là Guang.
Một hôm, một cô gái trẻ dân Nam Bộ chính hiệu đến cơ quan và nói với ông bảo vệ:
_Bác ơi, làm ơn cho con gặp anh Guang.
_Guang nào ? Ở đây có ba Guang: Guang không có cu (Q) cũng không có dê (g), Guang có cu (Q) có dê (g), và Guang có cu (Q) không dê (g).
_Dạ con kiếm anh Guang có cu mà không dê đó bác.
Một anh người Bắc đi qua nghe được mẩu đối thoại, lẩm bẩm:
_Mẹ kiếp, có cu mà không dê thì tìm nó làm quái gì !

Võ Ngô viết theo truyện sưu tầm

%d bloggers like this: