Khai Phi's Website

Xưa Và Nay

Xưa là quan Biệt Động Quân ,
Nay thành «ca sĩ» hát toàn bài hay . (1)
Nàng về đã có anh đây .
Cửa nhà sạch sẽ , bàn đầy món ngon .
Trông em đôi má tươi ròn ,
Rượu ngon một chén anh còn mơ chi ?

Nguyễn Văn Ân & Khai Phi

(1) Quảng Ngãi có Nguyễn Văn Ân
Yêu thơ với nhạc thích toàn bài hay .
KPHN

%d bloggers like this: