Khai Phi's Website

Ăn Quán Nào ?_Where to dine ?

AnQuanNao_TC_B

Audio-visual clip do nữ Email Friend Lư Duy Ánh sưu tầm
Audio-visual clip documented by Ms Lu Duy Anh

Người khôn chọn quán Bắc Âu .
Ai thèm ăn quán biểu sâu lạnh lùng .
KPHN

Let’s go to the Northern Europe restaurant .
It would be too cold in the Red Sea one .

%d