Khai Phi's Website

Gửi Vào Đâu

Nàng Thơ & Thi Sĩ He’siode

Thơ tôi tài giỏi gì đâu ,
Sửa đi sửa lại từ đầu chưa thôi .
Bao giờ thơ hết sửa rồi
Thì đem rao bán cho người xem chung .
Thơ tôi muốn gửi vào trăng
Để rơi trên tóc cô nàng ngây thơ .
Khi đêm toả ánh sao mờ
Thì thơ về nhẹ trên bờ mi thanh .
Trong binh lửa khói tan tành ,
Thơ theo máu lệ chảy thành đau thương .
Khi đời thấy quá chán chường ,
Thơ đành lặng lẽ lên giường ngủ im .
Theo trăng vương nhẹ qua rèm ,
Thơ trên gối mộng đi tìm giai nhân .
Thơ tôi ít tả ái ân ,
Ưa gom nhặt những nét chân của lòng . (1)
Những ngày tuyết lạnh trời đông ,
Xa quê , tình nặng những dòng thơ tim .

Khai Phi Hạnh Nguyên
26 Fe’vrier 2010

(1) Chân nghĩa là thật , vậy nét chân là nét thật .

%d bloggers like this: