Khai Phi's Website

Giây Phút Tương Phùng

Hôm nay tôi tới phương trời
Để tôi gặp lại một người bạn xưa .
Xa nhau cho đến bây giờ ,
Gió đông thổi mãi trông chờ tin nhau .
Tháng năm năm tháng trôi mau ,
Tóc xanh xưa đã thay màu thời gian .
Dù đời có lắm gian nan ,
Tìm nhau không được muôn vàn nhớ thôi .
Lòng nghe từng nhịp bồi hồi .
Phút giây sẽ thấy mặt người năm xưa …

Khai Phi Hạnh Nguyên

%d