Khai Phi's Website

Em Đi

Mùa Đông đến đã đổi màu (*)
Mây xanh thành xám thêm sầu cho tôi .
Em đi không nói một lời
Để tôi ở lại phương trời mênh mông .
Một rằng không , hai rằng không
Em thề em chẳng thay lòng yêu tôi .
Nhưng ai biết được lòng người .
Con tim không nói quên lời yêu xưa .
Tình như ngọn cỏ gió đùa .
Gió đi , cỏ ở thẫn thờ tàn thu .
Mấy ai nghĩ đến mà ngờ
Thư xanh giây phút thành tờ giấy không .
Em đi gieo vết thương lòng
Cho tôi mang nặng bên dòng thời gian .
Đời người vui được bao lăm
Mà tình một thuở gieo trăm ngàn sầu .
Có ai biết được lâu mau
Tình còn ở lại với nhau bao giờ .
Em đi tàn một giấc mơ .
Tôi về viết mấy dòng thơ tình buồn .
Hôm nay trời lạnh mưa tuôn
Xuống bao dòng lệ khóc thương tình người .
Ngoài song nặng hạt mưa rơi
Như lòng tan vỡ trong lời thơ rung …

Khai Phi Hạnh Nguyên
November 27 , 2006

(*) Mùa đông đến đã đổi màu
không phải Mùa đông đã đến đổi màu

%d